Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Znak Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Brandýs nad Labem - Stará BoleslavStrategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2015-2025
II.1 Bezpečné město viz dokument »
II.2 Sociální začleňování znevýhodněných osob viz dokument »
II.3 Plnohodnotný život pro seniory viz dokument »

Koncepce

Znak Brandýs nad Labem - Stará BoleslavKomunitní plán sociálních a návazných služeb části území ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2020-2024
1.1 ROZVOJ SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH SETRVÁNÍ SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ viz dokument »
1.2 ROZVOJ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM viz dokument »
1.3 PODPORA SLUŽEB ŘEŠÍCÍCH NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE OSOB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NEBO SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH viz dokument »
1.4 PODPORA PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIKOVÝCH JEVŮ U DĚTÍ, MLÁDEŽE A RODIN viz dokument »
1.5 ROZVOJ PORADENSKÝCH A PODPŮRNÝCH SLUŽEB NA CELÉM ÚZEMÍ viz dokument »
1.6 PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB, ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI A PODPORA ODBORNOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ, PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A DALŠÍCH ODBORNÍKŮ viz dokument »
TISK
i