Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Znak Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
STRATEGY OF ENVIRONMENTAL SECURITY of the Czech Republic 2012-2015
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
odbor bezpečnosti a krizového řízení / MŽP
Datum schválení
28.2.2012
Doba platnosti
2012 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 – 2015 je základem pro formulaci priorit MŽP v oblasti krizového řízení, je základem pro formulaci preventivních, mitigačních a adaptačních opatření, která vedou k postupnému snižování rizik mimořádných událostí a krizových situací. show
Implementace
Implementaci dokumentu řeší ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 165/2008 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 10/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně průběžné 2013, souhrnné 2015 neuvedeno
TISK
i