Boskovice
Znak Boskovice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBoskoviceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Boskovice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán rozvoje města Boskovice 2022-2032
3.1 Rozvoj bydlení ve městě viz dokument »
5.2 Zajištění sociálních a zdravotních služeb a jejich rozvoj v rámci možností města viz dokument »
5.3 Zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Boskovic viz dokument »
Znak BoskoviceAkční plán města Boskovice na rok 2018
4.2 Podpora výstavby RD – LOKALITA ZA NEMOCNICÍ viz dokument »
4.3 Kapacita bydlení bytů pro sociálně slabé - VESTAVBA BYTŮ NAD ATOSEM viz dokument »
4.4 Podpora výstavby bytů pro seniory - MSSS HAVLÍČKOVA viz dokument »
4.6 Trvale udržitelný rozvoj města – REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ viz dokument »
4.10 PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 viz dokument »

Koncepce

Znak BoskoviceKoncepce rodinné politiky obce Boskovice 2021-2030
1.1 Monitoring rodin se specifickými potřebami viz dokument »
1.2 Podpora kalendáře akcí viz dokument »
1.3 Kulaté stoly s veřejností na téma rodinné politiky viz dokument »
1.4 Vzájemné provázání akcí pro děti a rodiče pořádané organizacemi/ jednotný kalendář akcí ve městě, jejich společná příprava viz dokument »
1.5 Informační seminář pro rodiče s dětmi na téma důležitost času dětí stráveného s rodiči viz dokument »
1.6 Propagace rodinných pasů viz dokument »
1.7 Informační panel pro rodinnou politiku viz dokument »
1.8 Podpora poraden ve městě viz dokument »
1.9 Zřízení databáze aktivních seniorů viz dokument »
2.1 Přizpůsobení parametrů pro přidělování bytů/soc. bydlení viz dokument »
2.7 Oblast rozvoje specifické infrastruktury, např. tzv. Family Pointu viz dokument »
3.1 Příprava na uplatnění na trhu práce po mateřské dovolené viz dokument »
3.2 Podpora firemních školek a předškolních zařízení pro děti, jejíchž zřizovatelem není město viz dokument »
3.5 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na zkrácený úvazek v organizacích, zřizovaných městem viz dokument »
3.7 Slevy pro rodiny viz dokument »
3.8 Dotační programy na podporu prorodinných aktivit viz dokument »
3.9 Možnosti diskuse o rozšíření provozní doby v MŠ viz dokument »
3.11 Rozšíření činností a další, kvalitnější nabídka dle trendů doby viz dokument »
Znak BoskovicePlán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice 2018-2020
1.1 Podpora procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni viz dokument »
1.2 Optimalizace sítě sociálních služeb okresu Blansko s ohledem na potřebnost, kvalitu a finanční udržitelnost viz dokument »
1.3 Podpora informovanosti o sociálních službách viz dokument »
2.1 Dostupná nabídka terénních služeb pro možnost setrvání v přirozeném prostředí viz dokument »
2.2 Udržitelná síť pobytových zařízení pro seniory viz dokument »
3.1 Podpora sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
4.1 Podpora sítě služeb pro rodiny s dětmi viz dokument »
Znak BoskoviceStrategie SMART City Boskovice (2020)
2.4 Bezpečnost viz dokument »
TISK
i