Boskovice
Znak Boskovice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBoskoviceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Boskovice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán rozvoje města Boskovice 2022-2032
1.1 Podpora místní ekonomiky a služeb viz dokument »
1.2 Otevřené vztahy s podnikateli viz dokument »
1.3 Cestovní ruch jako příležitost k rozvoji města viz dokument »
Finančně zdravé a efektivní mésto viz dokument »

Koncepce

Znak BoskoviceKoncepce rodinné politiky obce Boskovice 2021-2030
3.3 Spolupráce s podnikateli v oblasti zaměstnání mladistvých viz dokument »
3.4 Vytvoření co-workingových center viz dokument »
3.5 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na zkrácený úvazek v organizacích, zřizovaných městem viz dokument »
3.6 Zvýšení informovanosti o možnostech práce na částečný úvazek viz dokument »
Znak BoskoviceStrategie SMART City Boskovice (2020)
3.1 Komunikace se soukromým sektorem viz dokument »
3.2 Výměna dat s podnikateli viz dokument »
3.4 Služby pro podnikatele ve spolupráci s místními a regionálními aktéry viz dokument »
3.5 Služby cestovního ruchu viz dokument »
3.6 Propagace města (cestovního ruchu) viz dokument »
Znak BoskoviceKoncepce cestovního ruchu města Boskovice 2015-2018
1.1 Fungující systém řízení a koordinace cestovního ruchu viz dokument »
1.2 Kvalitní turistická infrastruktura a služby viz dokument »
1.3 Efektivní systém marketingu a realizace produktů cestovního ruchu viz dokument »
1.4 Synergické aktivity reg. rozvoje s vazbou na cestovní ruch viz dokument »
TISK
i