Boskovice
Znak Boskovice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBoskoviceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Boskovice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán rozvoje města Boskovice 2022-2032
1.2 Otevřené vztahy s podnikateli viz dokument »
2.4 Technická infrastruktura viz dokument »
6.1 Moderní úřad viz dokument »
6.2 Proklientský přístup viz dokument »
Znak BoskoviceAkční plán města Boskovice na rok 2018
2.1 Bezpečnost a dostupnost veřejných prostor - REKONSTRUKCE NÁVSI MLADKOV viz dokument »
4.1 VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA UL. BEZRUČOVA, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH HERNÍCH PRVKŮ NA DESKOHRANÍ V BOSKOVICÍCH viz dokument »
4.5 REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA viz dokument »
4.7 MĚSTSKÁ KNIHOVNA viz dokument »
4.8 ZÁMECKÝ PARK viz dokument »
4.9 Lokalita U Koupadel viz dokument »
5.1 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ viz dokument »
5.2 MODERNIZACE INFRASTRUKTURY TECHNOLOGICKÉHO CENTRA viz dokument »
5.3 POŘÍZENÍ IS A HW V RÁMCI DOTACE IROP 10 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST viz dokument »
5.4 ZAJIŠTĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ viz dokument »

Koncepce

Znak BoskoviceKoncepce rodinné politiky obce Boskovice 2021-2030
3.6 Zvýšení informovanosti o možnostech práce na částečný úvazek viz dokument »
Znak BoskoviceKoncepce komunikace města Boskovice (2020)
1.1 Sjednotíme, kategorizujeme a standardizujeme komunikační nástroje používané při komunikaci uvnitř i vně městského úřadu. viz dokument »
1.2 Zlepšíme efektivitu komunikace s klienty městského úřadu a posílíme úroveň pronikání komunikovaných témat k veřejnosti. viz dokument »
1.3 Posílíme pozici úřadu vůči veřejnosti - budeme transparentním úřadem a budeme přistupovat k veřejnosti profesionálně, korektně a přátelsky. viz dokument »
1.4 Přiblížíme zaměstnancům úřadu informace o činnosti a rozvoji jejich organizace a možnostech zapojit se do jeho rozvoje. viz dokument »
1.5 Zatraktivníme úřad prostřednictvím zlepšení interních procesů komunikace a budeme vystupovat jako vstřícný, rychlý a spolehlivý partner ostatních zainteresovaných subjektů námi zřizovaných a zakládaných organizací (dále také ZZO), ostatních obcí, ministerstev, atd. viz dokument »
Znak BoskoviceStrategie SMART City Boskovice (2020)
1.1 Marketing a propagace města viz dokument »
1.2 Analytická činnost viz dokument »
1.3 E-government viz dokument »
1.4 Participace s občany viz dokument »
1.5 Zpětná vazba od klientů městského úřadu viz dokument »
1.6 Dotace viz dokument »
2.3 Městský ekosystém viz dokument »
2.5 Wifi viz dokument »
2.6 Kvalita života viz dokument »
4.6 Bezbariérovost viz dokument »
TISK
i