Bory
Znak Bory

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bory

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoryRozvojová strategie obce Bory 2015-2025
A.2 Kvalitní zázemí pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity v obci viz dokument »
A.3 Řádný technický stav obecních budov a památek viz dokument »
B.2 V obci funguje bohatý spolkový život, občané ctí tradice a zakládají nové viz dokument »
TISK
i