Bory
Znak Bory

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bory

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoryRozvojová strategie obce Bory 2015-2025
A.2 Kvalitní zázemí pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity v obci viz dokument »

Koncepce

Znak BoryPlán rozvoje sportu obce Bory 2021-2025
1.1 Vyvolání zájmu o sport viz dokument »
1.2 podněcování dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času viz dokument »
1.3 osvojování si pohybových aktivit viz dokument »
1.4 budování pozitivního přístupu ke sportu viz dokument »
1.5 udržování dobré kondice organismu viz dokument »
1.6 nabídka smysluplné zábavy a trávení volného času viz dokument »
1.7 rozšiřování členské základny sportovních spolků a organizací působících v obci viz dokument »
2.1 Rozšiřovat stávající možnosti sportovního vyžití a aktivního trávení volného času pro občany všech věkových kategorií žijící v obci i jejím okolí viz dokument »
3.1 Zajištění vyhovující sportovní infrastruktury pro pohybové a volnočasové aktivity viz dokument »
3.2 modernizace a výstavba nové sportovní infrastruktury odpovídající potřebám obce viz dokument »
TISK
i