Bory
Znak Bory

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bory

Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bory (2021)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Obec Bory
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2021 - průběžně
Dokumentace ke stažení
Porovnejte s dalšími zdravotními plány
TISK
i