Bolatice
Znak Bolatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bolatice

Názvy hierarchických úrovní
F. "Specifický cíl"
F.1 "Priorita"
F.1.1 "Opatření"

Strategický plán rozvoje obce Bolatice (2007) [akt. 2015]

GesceSpolugesceSpolupráce
F. FUNGOVÁNÍ OBCE A EKONOMIKA
F.1 Celkový rozvoj obce
F.1.1 Vytvoření systému marketingu obce
F.1.2 Zapojení veřejnosti do přípravy rozhodování v rozvoji obce
F.1.3 Funkční a architektonická modernizace centra obce
F.1.4 Rozvoj vnější spolupráce
F.1.5 Zachování stability obecního rozpočtu s uváženým využíváním zápůjčních prostředků
F.1.6 Dopracování koncepce ochrany a bezpečnosti v obci
F.1.7 Udržení a rozvoj životního stylu v obci
F.2 Rozvoj podnikání
F.2.1 Plné využití a oborová rozmanitost vybudované průmyslové zóny
F.2.2 Podpora podnikání v obci
F.3 Rozvoj bydlení a služeb
F.3.1 Podpora venkovského bydlení
F.3.2 Rozvoj služeb v obci
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.1 Modernizace dopravní infrastruktury
I.1.1 Rozšíření dopravní obslužnosti obce
I.1.2 Budování komunikací, chodníků a jiných bezpečnostních prvků
I.1.3 Obnova, rozvoj a údržba cyklostezek a turistických tras
I.2 Modernizace technické infrastruktury
I.2.1 Využití alternativních zdrojů energie pro dodávky tepla a elektrické energie
I.2.2 Modernizace a rozvoj inženýrských sítí
I.2.3 Zajištění náhradního zdroje vody
I.3 Zlepšování životního prostředí v obci
I.3.1 Vytvoření a údržba uceleného systému zeleně a estetického vzhledu obce
I.3.2 Vzdělávání a osvěta obyvatel obce v oblasti ŽP
L. LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO
L.1 Rozvoj vzdělávání
L.1.1 Rozvoj aktivit mimoškolního vzdělávání obyvatel obce
L.1.2 Rozvoj využívání informačních technologií při vzdělávání obyvatel obce
L.1.3 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
L.2 Rozvoj základních sociálních a zdravotních služeb
L.2.1 Rozvoj sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel
L.2.2 Rozvoj vybavení a infrastruktury sociálních a zdravotních služeb
L.3 Rozvoj volnočasových aktivit
L.3.1 Rozvoj kulturních a volnočasových aktivit
TISK
i