probíhá úprava stránek

Benešov
Znak Benešov

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.2 Životní prostředí viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
5.1 Zvyšování kvality veřejné infrastruktury a prevence jejího selhání viz dokument »
5.2 Ochrana nezastavěného území / neurbanizované krajiny viz dokument »
5.3 Snižování emisí znečišťujících látek do životního prostředí viz dokument »
6.3 Respektovat a chránit dostupné přírodní zdroje (půda, voda, lesy…) viz dokument »
7.1 Posilovat globální odpovědnost města viz dokument »
TISK
i