Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.8 Volný čas a cestovní ruch viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
10.1 Podpora a zapojení dětí do kultury města viz dokument »
10.2 Zlepšit podmínky pro seniory v oblasti kultury a společenských vazeb viz dokument »
10.3 Vznik koncepčních dokumentů viz dokument »
10.4 Zvýšit význam turistického ruchu ve městě viz dokument »
10.5 Rozvíjet kulturu ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán zdraví města Benešov do roku 2030 (2021)
4.2 Přispět k prodloužení aktivního a plnohodnotného života seniorů prostřednictvím rozvoje volnočasových a jiných aktivit a příznivého prostředí bez bariér viz dokument »
Znak BenešovPlán rodinné politiky města Benešov 2022-2026
A.8 Rozvoj kulturní infrastruktury a akcí přístupných pro všechny viz dokument »
A.10 Podpora komunitních aktivit a zvýšení participace občanů na veřejném životě viz dokument »
B.1 Rozvoj dobrovolnictví na území města – pomoc seniorům, 5P, podpora dětí a partnerství viz dokument »
B.5 Podpora setkávání všech občanů na kulturních a volnočasových akcích viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
4.1 Zajištění propagace viz dokument »
TISK
i