Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.7 Vzdělávání a výchova viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
2.4 Provázat vzdělávací systém ve městě na potřeby trhu práce viz dokument »
9.1 Podpora mimoškolního vzdělávání viz dokument »
9.2 Kapacitně zajistit vzdělávací systém ve městě (učitelé i prostory) viz dokument »
9.3 Reagovat vhodně na nové trendy viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán rodinné politiky města Benešov 2022-2026
A.5 Využití městské knihovny pro vzdělávání, informování (komunitní knihovna) viz dokument »
Znak BenešovPlán protidrogové prevence města Benešov 2021-2023
5.1 Pravidelné vzdělávání místního protidrogového koordinátora, a to nejen prostřednictvím specializovaných seminářů a konferencí, ale i odborných stáží a praxí, především u poskytovatelů adiktologických služeb viz dokument »
5.2 Zajistit dostatek příležitostí pro vzdělávání osob, které spolupracují s poskytovateli adiktologických služeb, a to pořádáním odborných konferencí, seminářů a přednášek, které budou pro účastníky cenově dostupné (nejlépe zdarma) viz dokument »
Znak BenešovMístní akční plán vzdělávání SO ORP Benešov (2017)
1.1 Zajištění dostatečného počtu speciálních pedagogů a odborníků ve vzdělávání viz dokument »
1.2 Zajištění kvalifikovaných pedagogů a odborníků pro výuku klíčových kompetencí viz dokument »
1.3 Vzdělávání pedagogů a pracovníků vzdělávacích organizací viz dokument »
2.1 Rozšíření kapacit mateřských škol viz dokument »
2.2 Podpora inkluze v mateřských a základních školách a organizacích zájmového a neformálního vzdělávání viz dokument »
2.3 Zajištění kapacit a vybavení pro moderní výuku dětí a žáků viz dokument »
2.4 Zajištění nabídky aktivit mimoškolního, zájmového a neformálního vzdělávání viz dokument »
3.1 Spolupráce zřizovatelů škol na udržitelném rozvoji venkovského školství viz dokument »
3.2 Spolupráce a výměna zkušeností mezi školami viz dokument »
3.3 Spolupráce škol s orgány státní správy, poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty viz dokument »
3.4 Zapojení škol do komunitního života obcí viz dokument »
3.5 Projekty spolupráce škol viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
1.1 Vysoká finanční náročnost obecního školství viz dokument »
TISK
i