Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.5 Zdraví viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
3.1 Vytvořit koncepční a strategické dokumenty v oblasti zdravotnictví viz dokument »
3.2 Podpora aktivit v rámci Zdraví 21 viz dokument »
3.3 Zajištění personální stabilizace v oblasti zdravotnictví viz dokument »
3.4 Rozšíření nabídky zdravotních služeb viz dokument »
10.3 Vznik koncepčních dokumentů viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán zdraví města Benešov do roku 2030 (2021)
1.1 Podpora a propagace zdravého životního stylu všech věkových kategorií viz dokument »
1.2 Podpora zdraví obyvatel města prostřednictvím preventivních programů viz dokument »
1.3 Podpora a vzdělávání obyvatel v oblasti duševního zdraví viz dokument »
2.1 Snížení výskytu infekčních onemocnění viz dokument »
2.2 Snížení výskytu neinfekčních onemocnění viz dokument »
2.3 Prevence násilí a úrazů viz dokument »
3.1 Vybudování dostupné a kvalitní sítě zdravotnických služeb na území města viz dokument »
3.2 Vytvoření motivačního programu pro lékaře a další zdravotnický personál viz dokument »
4.1 Zajištění zázemí pro život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních a dalších návazných služeb s ohledem na demografický vývoj viz dokument »
Znak BenešovPlán rodinné politiky města Benešov 2022-2026
A.6 Budování sportovní infrastruktury přístupné pro všechny viz dokument »
Znak BenešovPlán protidrogové prevence města Benešov 2021-2023
4.1 Rozšíření sítě pro ambulantní léčbu závislostí integrujících celou šíři návykového chování (včetně např. léčby závislosti na tabáku, hráčství i substitučních programů) viz dokument »
Znak BenešovStrategie rozvoje sportu pro město Benešov 2019-2030
1.1 Podpora a propagace sportu u dětí a mládeže (výchova ke sportu, popularizace sportu, akce odboru školství, kultury a sportu) viz dokument »
1.2 Sportovní infrastruktura (údržba stávajících, investice do nových sportovišť apod.) viz dokument »
1.3 Sport pro všechny - podpora sportovních spolků a klubů, seniorů, hendikepovaných viz dokument »
TISK
i