Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.4 Doprava a mobilita viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
8.1 Vyřešení dopravní situace u škol viz dokument »
8.2 Zlepšit situaci v oblasti parkování viz dokument »
8.3 Zavést systematický plán rozvoje dopravy ve městě viz dokument »
8.4 Nastolení trendu nahrazování individuální dopravy dopravou hromadnou viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán zdraví města Benešov do roku 2030 (2021)
5.3 Zvyšování bezpečnosti v dopravě viz dokument »
Znak BenešovPlán rodinné politiky města Benešov 2022-2026
A.1 Bezpečné a srozumitelné prostředí viz dokument »
C.1 Rozvoj a podpora bezbariérovosti a rozvoj informovanosti viz dokument »
Znak BenešovPlán prevence kriminality města Benešov 2021-2025
3.5 Aktivity na poli bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku viz dokument »
TISK
i