Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.3 Udržitelná spotřeba a globální odpovědnost viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
6.1 Implementovat energetický management města (koncepce, plány, manažer) viz dokument »
6.2 Udělat zelený úřad ještě zelenější viz dokument »
6.4 Podporovat třídění odpadu viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
3.1 Nedostatečná síť zařízení pro nakládání s odpady správního obvodu ORP viz dokument »
TISK
i