Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.1 Rozvoj města viz dokument »
1.10 Správa věcí veřejných viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
1.1 Zvyšování efektivity fungování Městského úřadu města Benešov viz dokument »
1.2 Zajistit bezpečný městský úřad viz dokument »
1.3 Určit směr rozvoje města v oblasti územního plánování viz dokument »
1.4 Zainteresovat politickou reprezentaci do ÚP a dalších agend úřadu viz dokument »
4.4 Zlepšování sociálního prostředí ve městě viz dokument »
5.1 Zvyšování kvality veřejné infrastruktury a prevence jejího selhání viz dokument »
5.2 Ochrana nezastavěného území / neurbanizované krajiny viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán zdraví města Benešov do roku 2030 (2021)
1.4 Využití dotačních titulů města viz dokument »
Znak BenešovPlán rodinné politiky města Benešov 2022-2026
A.2 Informovat a propagovat hodnotu rodiny viz dokument »
A.4 Podpora a rozvoj spolupráce s agendou zdravého města (MA21) viz dokument »
A.5 Využití městské knihovny pro vzdělávání, informování (komunitní knihovna) viz dokument »
A.10 Podpora komunitních aktivit a zvýšení participace občanů na veřejném životě viz dokument »
Znak BenešovKomunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov 2021-2024
1.7 Rozvoj podpůrných služeb po celém území ORP Benešov a informovanosti viz dokument »
Znak BenešovPlán prevence kriminality města Benešov 2021-2025
1.2 Sdílení a výměna informací o závažných hrozbách pro bezpečnostní situaci ve městě viz dokument »
1.3 Podpora obnovy a rozšiřování moderních informačních technologií a technických prostředků v rámci prevence kriminality viz dokument »
1.4 Zvýšení informovanosti v prevenci kriminality viz dokument »
1.5 Udržitelnost a další rozvoj webových stránek Bezpečné Město Benešov viz dokument »
TISK
i