Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

XII/2018

Připravujeme

Konference "Energie v rukou měst" Litoměřice 27.-28.2.

Rádi bychom Vás pozvali do královského města Litoměřice na odbornou konferenci a workshop, které napomohou výměně příkladů dobré praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni.

Hlavní téma: Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje – reálná možnost nebo chiméra?

 • Inspirace z Česka i zahraničí
 • Financování
 • Právní aspekty
 • Sdílení, workshopy, exkurze

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

Konference si klade za cíl:

 • přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na komunální úrovni jak z domova, tak ze zahraničí;
 • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
 • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
 • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
 • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se SEMMO a NSZMárodní sítí Zdravých měst ČR

Hlavním prezentujícím je Jan Johansson – energetický manažer města Vaxjo (Švédsko) s prestižním oceněním European Green Capital 2018.
Doprovodným programem akce bude prohlídka gotického Hradu Litoměřice s degustací vín (27. 2. 2019 od 18.00) a návazný společenský večer od 19.30

Více info ZDE.

Publicita Evropská komise a CovM

SEMINÁŘ NSZM Smlouvy obcí s developery - možnosti a rizika | Praha, leden 2019

Národní síť Zdravých měst ČR a Frank Bold advokáti uspořádali diskusní seminář PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ:  smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika

KDY: 25. ledna 2019 (9:00 – 13:00 h)

KDE: Praha 1, Konferenční centrum ČAS, Biskupský dvůr 1148/5

Seminář odpověděl na otázky

 • Jak zohlednit potřeby města při plánování záměrů v území?
 • Jak transparentně spolupracovat s developery?
 • Jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury?
 • Jak předejít nadměrnému zatížení území?

Seminář se zaměřil na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv obcí a měst s developery.

Poukázal na novinky plynoucí z novely stavebního zákona. Účastníci semináře dostali praktické informace k vymezení a využití plánovacích smluv, smluv o infrastruktuře a smluv s developery, se zaměřením na jednotlivé subjekty a obsah smluv, na vztah smluv k územnímu plánu a plánovacím podkladům a k územnímu řízení.

Téma se rovněž zaměřilo na rizika uzavírání těchto smluv, zejména na právní otázku limitů a mezí pro obce při uzavírání developerských smluv a k čemu se obec může developerovi ve smlouvě zavázat a k čemu nikoliv. Upozorníme na možná rizika spojená s neplněním smluv.

Více info ZDE.

2x Energo-webinář: Veřejné osvětlení obcí / Dotace MŽP pro města na téma klima & energie

Dva speciální webináře jsou pro vás připraveny hned z kraje roku ve spolupráci NSZM a SEMMO - na 9. ledna 2019.

Od 10 do 11 h. s experty i praktiky na téma DYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCÍCH.

Od 13 do 14 h. informace MŽP k připravované DOTAČNÍ VÝZVĚ PAKTU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ PRO KLIMA & ENERGII a představení SDRUŽENÍ ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ MĚST A OBCÍ (SEMMO).

Webináře jsou určeny nejen energetickým manažerům, ale i pracovníkům odborů majetku, investic, rozvoje či projektovým manažerům a politikům - všem, které energetika a související projekty zajímají. Můžete se těšit na zkušené experty SEMMO, NSZM a společnosti PORSENNA. Informace k dotační výzvě sdělí zástupce Ministerstva životního prostředí.

Webináře je možné sledovat přímo i ze záznamu na youtube kanálu NSZM ČR.

Témata webináře od 10 hodin:

 • Co je dynamické veřejné osvětlení a jaké jsou jeho výhody?
 • Role veřejného osvětlení ve spotřebě energie města.
 • Jak mohu financovat renovaci veřejného osvětlení?
 • Kde najdu o veřejném osvětlení relevantní informace.

Témata webináře od 13 hodin:

 • Aktuální informace MŽP o připravované dotační výzvě k Paktu starostů a primátorů pro klima & energii
 • Představení Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 • Aktuální informace k zajímavým projektům a dotačním titulům.

 

Webináře probíhají ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO,
za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii

 

Publicita Evropská komise a CovM

VYŠVIHNĚTE SE S NÁMI!

... 24. a 25. ledna 2019 v Praze

webinar

Soutěž o NEJLEPŠÍ PRAXI Zdravých měst v plném proudu

Na podzimní Škole Zdravých měst v Břeclavi byla odstartována soutěž „Nejlepší praxe“ Zdravých měst 2018. Prostřednictvím facebookových stránek www.ZdravaMesta.cz/nejpraxe se i Vy můžete zúčastnit hlasování o nejlepší praxi.  Více info ZDE.

Dobra praxe

Stalo se

Zdravá města využívají inovativní způsoby pro zapojování veřejnosti

Získávání podnětů i zpětné vazby od občanů je jedním z nezbytných předpokladů kvalitního fungování měst a obcí. Na řadě míst probíhají participativní rozpočty, pravidelné projednávání investičních akcí, veřejná Fóra, mladá či školní fóra. Jde o proces vzájemné spolupráce – lidé se učí formulovat své požadavky a města s těmito podněty pracovat.

Mezi atraktivní doplňky Fór Zdravých měst patří například také pocitové mapy či návazné ověřovací e-ankety.

Pocitové mapy připravují a zpracovávají naši experti geoinformatici. Atraktivní formou nad mapou pomáhají občanům identifikovat, co se jim ve obcích líbí, kde se občané cítí bezpečně či která místa zlepšovat. Výsledky lze následně převést do GIS.

E-ankety v počítačích či mobilních telefonech pak pomáhají ověřit výstupy u širšího spektra respondentů. NSZM je připravuje ve spolupráci s Mobilním rozhlasem.

Věříme, že tyto služby NSZM práci s veřejností zkvalitňují a zatraktivňují – nejen pro občany, ale i pro města samotná.
Děkujeme, že s námi pomáháte měnit naše města, obce a regiony k lepšímu a otevřenějšímu místu pro život.

Jak dělat Školní fóra se od NSZM učí i města na Slovensku 

Národní síť Zdravých měst ČR se dlouhodobě věnuje aktivnímu zapojování veřejnosti do rozvoje míst, ve kterých obyvatelé žijí. Již přes 20 let Zdravá města, obce i regiony pořádají tzv. „Veřejné fórum“ k celkovému rozvoji a kvalitě života. Obyvatelé společně s radnicí definují náměty a priority, kterým by se mělo město, obec či region věnovat. 

Rok 2019 bude již pátým rokem, kdy Zdravá města v Česku úspěšně zapojují i generaci školáků ze základních škol. „Školní fórum“ probíhá přímo ve škole, v rámci vyučování. Na akci jsou se žáky kromě jejich námětů na vylepšení města diskutovány i možnosti zlepšení školy. Akce probíhají za podpory města a snaží se u dětí probouzet zájem o veřejné dění, vztah k místu, a ukázat jim, že aktivně mohou mnohé změnit. 

Předseda NSZM Petr Hermann odjel v minulém týdnu do slovenské Trnavy, aby ukázal jak na Školní fóra i našim zahraničním kolegům. Podívejte se, jak se Školní fórum na Slovensku vydařilo. 

Jsme rádi, že NSZM může sdílet know-how českých Zdravých měst i přes hranice.

Zájemcům o Školní fóra nabízíme krátký instruktážní film a případně další konzultace.

Databáze strategií: evidujeme již 1000 aktuálních dokumentů v Česku

V národním informačním systému Databáze strategií je nyní evidován rekordní počet 1000 aktuálních dokumentů z Česka i desítky mezinárodních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu v roce 2011 zaznamenal již 560 tisíc návštěv.

Databázi strategií naleznete na adrese: http://Databaze-Strategie.cz

V letošním roce významně vzrostl počet dokumentů měst a obcí v Databázi, jsou však průběžně doplňovány zejména národní a mezinárodní strategie. V případě zájmu o doplnění dalšího dokumentu je možno kontaktovat Kancelář NSZM ČR.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

Členové NSZM měst opět bodovali v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výsledky letošního ročníku soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. Ta dotačně podporuje dvě oblasti - a to Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům, a je vypisována vždy pro pět velikostních kategorií obcí. Oceněné obce mohou požádat o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci místních prorodinných a proseniorských aktivit.

Zdravá města a obce tvořily více než třetinu z celkového počtu oceněných municipalit, níže naleznete jejich přehled.
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen těmto, ale všem oceněným městům a obcím.

UMÍSTĚNÍ ZDRAVÝCH MĚST A OBCÍ: OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018:
- II. kategorie (od 1001 do 3000 obyvatel): 1. Kouřim
- III. kategorie (od 3001 do 10 tisíc obyvatel): 3. Zašová
- V. kategorie (od 10 001 do 50 tisíc obyvatel): 2. MČ Praha 7

UMÍSTĚNÍ ZDRAVÝCH MĚST A OBCÍ:  OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2018:
- II. kategorie (od 1001 do 3000 obyvatel): 1. Lípa, 2. Kouřim
- IV. kategorie (od 10 001 do 50 tisíc obyvatel): 1. Rožnov pod Radhoštěm, 2. Valašské Meziříčí
- V. kategorie (od 50 001 obyvatel výše): 2. MČ Praha 8

Více k soutěži a celkovým výsledkům ZDE


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.