Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2018

Připravujeme

Letošní téma Evropského týdne mobility: "Multimodalita" s heslem "Kombinuj a jeď!"

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města (www.ZdravaMesta.cz/etm), která byla již mezi jejími prvními realizátory v ČR.

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

ETM se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Dává jim možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti, a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Více na mobilityweek.eu

Upozornění pro členy NSZM ČR: Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Vkládejte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace. Zároveň můžete vložit své informace do oficiální registrace na mezinárodní stránce ETM.

....otevřít na stránkách NSZM

Podzimní Škola Zdravých měst přinese inspiraci a dobrou praxi

Ve dnech 31. října. - 2. listopadu 2018 se ve Zdravém městě Břeclav uskuteční podzimní Škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR zaměřené na téma kvality života a udržitelného rozvoje obcí i jejich úřadů. 

Úvodní otevřený seminář představí inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Budou prezentovány  nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Druhý den podzimní Školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory (nejen) Zdravých měst zaměřené na téma příprava projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Pro pokročilé budou připraveny jak konzultace, tak zajímavé tréninkové bloky. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v používání info-systému DataPlán NSZM.

Program jednotlivých dnů včetně registrace a dalších informací naleznete ZDE

Na Školu dne 31.10. přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR, určené zástupcům členských obcí a regionů.

....otevřít na stránkách NSZM

Webinář NSZM představí finanční zdroje a nástroje pro udržitelnou energetiku

Speciální díl webináře NSZM, který bude tentokrát věnován výhradně tématu aktuálně připravovaných DOTAČNÍCH PROGRAMŮ a VÝZEV, podporující energetická opatření a inovace ve městech. Webinář proběhne ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropského programu Pakt starostů a primátorů dne 10.9.2018 ve 13:00.

Témata webináře:

  • co se pro města a obce aktuálně připravuje?
  • aktuální dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu
  • aktuální dotační programy Ministerstva životního prostředí
  • novinky kanceláře Paktu starostů a primátorů
  • plánované aktivity NSZM a SEMMO v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce

Webinář bude možné sledovat na Youtube kanálu NSZM ČR: https://www.youtube.com/narodnisitzdravychmest

Ve 13:00 se na uvedené stránce zobrazí přímý přenos vysílání webináře. Stačí kliknout a sledovat. Pomocí Youtube nebo Google přihlášení můžete v pravé sekci komentářů klást dotazy v přímém přenosu. Celý záznam webináře bude rovněž k dispozici na našem Youtube kanálu.

Publicita Evropská komise a CovM

....otevřít na stránkách NSZM

Stalo se

Databáze strategií: evidujeme již 1000 aktuálních dokumentů v Česku

V národním informačním systému Databáze strategií je nyní evidován rekordní počet 1000 aktuálních dokumentů z Česka i desítky mezinárodních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu v roce 2011 zaznamenal již 560 tisíc návštěv.

Databázi strategií naleznete na adrese: http://Databaze-Strategie.cz

V letošním roce významně vzrostl počet dokumentů měst a obcí v Databázi, jsou však průběžně doplňovány zejména národní a mezinárodní strategie. V případě zájmu o doplnění dalšího dokumentu je možno kontaktovat Kancelář NSZM ČR.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

 

 

....otevřít na stránkách NSZM

Databáze strategií: 900 aktuálních dokumentů, půl miliónu návštěv

V národním informačním systému Databáze strategií je nyní evidován rekordní počet 900 aktuálních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu v roce 2011 zaznamenal již 520 tisíc návštěv.

Na národní úrovni se v Databázi připravuje funcionalita pro prioritizaci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, která bude sloužit jako důležitý podklad pro vyjednávání o fondech EU pro ČR v dalším období. Do Databáze letos ve větší míře přibývají také strategie měst, jsou zde již evidovány téměř všechny strategie MAS.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

Databázi strategií naleznete na adrese: http://Databaze-Strategie.cz

 

 

....otevřít na stránkách NSZM

Veřejná fóra Zdravých měst mají úspěch. Je za námi 36 akcí, přes 2500 účastníků

V prvním pololetí roku 2018 proběhlo 36 Veřejných Fór Zdravého města, kterých se dohromady zúčastnilo více než 2700 lidí. V září se opět rozbíhají nová setkání, přičemž počet přihlášených měst je již k dnešnímu dni 14.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P. Členové NSZM mohou zdarma využívat službu tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání.

Oblíbená jsou také tzv. Školní a Mladá fóra, během nichž diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Letos již proběhl rekordních 87 těchto akcí, jejichž smyslem je probouzet zejména u generace dětí a studentů zájem o veřejné dění.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

....otevřít na stránkách NSZM

NSZM ČR v prvním pololetí roku 2018 přijala 4 nové členy

Národní síť Zdravých měst ČR nadále vzbuzuje zájem o celostátní spolupráci. Novými členy asociace se letos staly 4 municipality: statutární město Ostrava, městské části Praha – Dolní Měcholupy a Praha – Březiněves, obec Zašová.

Asociace má v polovině roku 2018 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2109 měst a obcí, ve kterých žije 5,390 milionu obyvatel (51 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu poskytuje dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, využití zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.