Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2018

Připravujeme

Letošní téma Evropského týdne mobility: "Multimodalita" s heslem "Kombinuj a jeď!"

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města (www.ZdravaMesta.cz/etm), která byla již mezi jejími prvními realizátory v ČR.

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

ETM se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Dává jim možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti, a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Více na mobilityweek.eu

Upozornění pro členy NSZM ČR: Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Vkládejte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace. Zároveň můžete vložit své informace do oficiální registrace na mezinárodní stránce ETM.

Podzimní Škola Zdravých měst přinese inspiraci a dobrou praxi

Ve dnech 31. října. - 2. listopadu 2018 se ve Zdravém městě Břeclav uskuteční podzimní Škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR zaměřené na téma kvality života a udržitelného rozvoje obcí i jejich úřadů. 

Úvodní otevřený seminář představí inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Budou prezentovány  nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Druhý den podzimní Školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory (nejen) Zdravých měst zaměřené na téma příprava projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Pro pokročilé budou připraveny jak konzultace, tak zajímavé tréninkové bloky. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v používání infosystému DataPlán NSZM.

Program jednotlivých dnů včetně registrace a dalších informací naleznete ZDE

Na Školu dne 31.10. přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR, určené zástupcům členských obcí a regionů.

Webinář NSZM představí finanční zdroje a nástroje pro udržitelnou energetiku

Speciální díl webináře NSZM, který bude tentokrát věnován výhradně tématu aktuálně připravovaných DOTAČNÍCH PROGRAMŮ a VÝZEV, podporující energetická opatření a inovace ve městech. Webinář proběhne ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropského programu Pakt starostů a primátorů dne 10.9.2018 ve 13:00.

Témata webináře:

  • co se pro města a obce aktuálně připravuje?
  • aktuální dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu
  • aktuální dotační programy Ministerstva životního prostředí
  • novinky kanceláře Paktu starostů a primátorů
  • plánované aktivity NSZM a SEMMO v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce

Webinář bude možné sledovat na Youtube kanálu NSZM ČR: https://www.youtube.com/narodnisitzdravychmest

Ve 13:00 se na uvedené stránce zobrazí přímý přenos vysílání webináře. Stačí kliknout a sledovat. Pomocí Youtube nebo Google přihlášení můžete v pravé sekci komentářů klást dotazy v přímém přenosu. Celý záznam webináře bude rovněž k dispozici na našem Youtube kanálu.

Publicita Evropská komise a CovM

Stalo se

Databáze strategií: evidujeme již 1000 aktuálních dokumentů v Česku

V národním informačním systému Databáze strategií je nyní evidován rekordní počet 1000 aktuálních dokumentů z Česka i desítky mezinárodních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu v roce 2011 zaznamenal již 560 tisíc návštěv.

Databázi strategií naleznete na adrese: http://Databaze-Strategie.cz

V letošním roce významně vzrostl počet dokumentů měst a obcí v Databázi, jsou však průběžně doplňovány zejména národní a mezinárodní strategie. V případě zájmu o doplnění dalšího dokumentu je možno kontaktovat Kancelář NSZM ČR.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

 

 

Databáze strategií: 900 aktuálních dokumentů, půl miliónu návštěv

V národním informačním systému Databáze strategií je nyní evidován rekordní počet 900 aktuálních dokumentů. Portál Databáze od uvedení do provozu v roce 2011 zaznamenal již 520 tisíc návštěv.

Na národní úrovni se v Databázi připravuje funcionalita pro prioritizaci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, která bude sloužit jako důležitý podklad pro vyjednávání o fondech EU pro ČR v dalším období. Do Databáze letos ve větší míře přibývají také strategie měst, jsou zde již evidovány téměř všechny strategie MAS.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

Databázi strategií naleznete na adrese: http://Databaze-Strategie.cz

 

 

Veřejná fóra Zdravých měst mají úspěch. Je za námi 36 akcí, přes 2500 účastníků

V prvním pololetí roku 2018 proběhlo 36 Veřejných Fór Zdravého města, kterých se dohromady zúčastnilo více než 2700 lidí. V září se opět rozbíhají nová setkání, přičemž počet přihlášených měst je již k dnešnímu dni 14.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P. Členové NSZM mohou zdarma využívat službu tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání.

Oblíbená jsou také tzv. Školní a Mladá fóra, během nichž diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Letos již proběhl rekordních 87 těchto akcí, jejichž smyslem je probouzet zejména u generace dětí a studentů zájem o veřejné dění.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

NSZM ČR v prvním pololetí roku 2018 přijala 4 nové členy

Národní síť Zdravých měst ČR nadále vzbuzuje zájem o celostátní spolupráci. Novými členy asociace se letos staly 4 municipality: statutární město Ostrava, městské části Praha – Dolní Měcholupy a Praha – Březiněves, obec Zašová.

Asociace má v polovině roku 2018 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2109 měst a obcí, ve kterých žije 5,390 milionu obyvatel (51 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu poskytuje dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, využití zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.