Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

#5/2020

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

i když už v tom "zase lítáme", držme si zdravou mysl a optimismus.

Sdílejme i nadále své zkušenosti, nápady i otázky. Jsme tu pro sebe vzájemně...
Nadále sbíráme Vaše dobré praxe, ale i dotazy, zjišťujeme, co Vás zajímá či trápí.

Sledujte rovněž naše weby, sociální sítě i harmonogram, jak jistě víte - věci i akce jsou v neustálém pohybu.

Přejeme hodně sil ke zvládání situace ve Vašich obcích i domovech
a brzy se těšíme na osobní setkání tváří v tvář.

Tým Kanceláře NSZM ČR


Připravujeme

Seminář: MĚSTO a DEVELOPER - společné výzvy a příležitosti | 1.12. online

  • PŘIPOJTE SE se k ONLINE SEMINÁŘI NSZM s renomovanými partnery – Fakultou architektury ČVUT a Frank Bold Advokáti.
  • VYSLECHNĚTE názory pozvaných hostů - politika, architekta, urbanisty, právníka, developera a konzultanta pro participativní plánování.
  • DISKUTUJTE o možnostech spolupráce měst a developerů a příležitostech pro její zlepšení.

Hosté semináře:
David Tichý — architekt, ČVUT CEKB / UNIT architekti
Filip Tittl — urbanista, FA ČVUT / UNIT architekti
Vít Zeman — náměstek primátorky, Jihlava
Jiří Nezhyba — advokát, Frank Bold Advokáti
Petr Urbánek — městský developer, Pražská developerská společnost
Michaela Malá — konzultantka pro participativní plánování, ČVUT UCEEB

Připojte se jedním klikem: www.zdravamesta.cz/mesto-developer-online / check-in 1.12. od 9:20 /.

Těšíme se na Vás, přizvěte, prosím, i další zájemce!

V případě technických potíží volejte 603 816 856.

Jedeme ONLINE ! Inspirujte se, chlubte se, ukažte co umí Zdravá města

Zdravá města "ze svých kuchyní" …
....CHCETE se podělit o Vaše postupy a zkušenosti?
… RÁDI BYSTE poradili, jak se vyhnout slepým cestám a nepovedeným řešením?
… ZAJÍMÁ VÁS, jak řeší Vaši kolegové ze Zdravých měst konkrétní témata rozvoje?

Připravili jsme pro Vás 2 nové seriály takto zaměřených webinářů s politiky!

Webináře „CO UMÍME“ – referenční město s excelentní praxí, kterou představuje politik - ambassador/ka tématu - společně s místními praktiky, a současně zve na exkurzi v příštím roce
(startujeme 11.12. s Valašským Meziříčím „Senioři a sociální služby“)

Webináře „S POLITIKY NA TÉMA“ – politici hovoří k aktuálním tématům rozvoje dle vlastního výběru (startujeme v lednu 2021)

Sledujte vždy aktuálně na zdravamesta.cz/akce nebo pište a hlaste se s tématy.

Webinář: MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA pro města | 20.11. online

NSZM ČR pokračuje v sérii webinářů MĚSTA SOBĚ, tentokráte o modrozelené infrastruktuře. Poslechněte si, jak na udržitelnost, od principů po konkrétní realizace.

KDY: 20. listopadu 2020 od 10:00 hodin

Hosté webináře:
Stanislav Kutáček, expert Frank Bold Advokáti
Peter Bednár, architekt JakubCiglerArchitekti
Jiří Nezhyba, advokát Frank Bold Advokáti
Petr Zahradník, Česká rada pro šetrné budovy

Dozvíte se:

  • jaká opatření pro udržitelnost lze realizovat
  • jaké principy je dobré následovat pro úspěšnou realizaci
  • jaké právní nástroje lze využít (se zaměřením na smlouvy s developery)
  • jak zakomponovat kritéria udržitelnosti do výběrových řízení

Připojte se jedním klikem: https://zdravamesta.cz/webinar / check-in 20.11. od 9:50 /.

Těšíme se na Vás, přizvěte, prosím, i další zájemce!

Minulé díly jsou k vidění na kanálu webinářů NSZM.
Návody k webináři naleznete ZDE; nebo kontaktujte 606 755 387.

==
VÍCE INFORMACÍ k tématu modrozelené infrastruktury v obcích se můžete dozvědět ve článku v časopise Moderní obec:
https://www.moderniobec.cz/obce-chteji-budovat-modrozelenou-infrastrukturu-od-investoru-vsak-tato-opatreni-nevyzaduji/ a v tiskové zprávě

Zapojte se do soutěže "NEJ PRAXE" Zdravých měst, obcí, regionů │ do 30.10.

Každé Zdravé město, obec či region při svém rozvoji naráží na nejrůznější situace, které si žádají neotřelá, originální, efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové organizace, školy či místní podniky realizují aktivity, které zlepší místní služby, uspoří finance či zvýší povědomí o určitém tématu udržitelného rozvoje - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života obyvatel. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických řešení. Tyto příklady NSZM shromažďuje a umisťuje do databáze Dobrá Praxe.

Hlasování "NEJpraxe Zdravých měst 2020" bude probíhat na facebookových stránkách NSZM, které mají přes 27 000 sledujících. 

Pokud se i Vaše město, obec či region má čím pochlubit, dejte nám o tom vědět. Společně vyplníme krátký formulář a příklad bude následně zařazen do hlasování o NEJLEPŠÍ PRAXI ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ.

Své náměty na dobrou praxi zasílejte prosím na mail: lexova@nszm.cz

Harmonogram sběru, hlasování a vyhlášení dobré praxe
- Sběr příkladů: do 30. 10. 2020
- Veřejné hlasování: 16. 11. 2020 - 31. 1. 2021
- Slavnostní vyhlášení: červen 2021

Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostní KONFERENCI Zdravých měst.

Hlavními kritérii pro výběr aktivity jako příkladu dobré praxe jsou:
• spolupráce institucí veřejné správy, neziskových organizací, soukromého sektoru a veřejnosti
• inovace a originalita v přístupu a nová přidaná hodnota
• neziskový charakter (primárním cílem je veřejná služba, nikoliv vytváření zisku)
• respektování principů udržitelného rozvoje – projekt či aktivita by neměly rozvíjet např. pouze ekonomický pilíř na úkor sociální oblasti či životního prostředí.

Informaci o prvním ročníku NEJpraxe naleznete ZDE. Informaci o druhém ročníku NEJpraxe naleznete ZDE.

Konference NSZM 2021: Města, data, investice│Brno, červen

Přípravy Konference NSZM 2021 probíhají, ačkoliv jsme byli nuceni vlivem aktuální situace posunout konání akce na léto. Tentokrát Vás uvítáme v Brně v červnu příštího roku (termín bude upřesněn) k tématu MĚSTA, DATA, INVESTICE. Konference i navazující seminář proběhnou ve spolupráci s Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity a se Statutárním městem Brnem.

Konference se v prvním dni zaměří na téma investic obcí a měst - proč, kdy, jak. Těšit se můžete na zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, CzechInvest, Masarykovy univerzity a dalších partnerů, ale i na konkrétní příklady a doporučení z měst. Nepřijdete ani o tematický blok dobrých praxí z oblasti plánování a řízení, participace, metod kvality vč. MA21 a mnohem více.

Navazující seminář druhého dne bude o datech a jejich využití v obcích, o portálu Mozaika, proč a jak data o městech komunikovat, jak je získávat a využívat. Uslyšíte praxi z Brna či Dačic, vystoupí zástupci MMR, MV, ČSÚ, Masarykovy a Karlovy univerzity.

Pro Zdravá města ani letos nebude chybět slavnostní večerní recepce, kterou pro Vás chystáme s městem Brnem v krásných prostorách historické radnice. Jako již tradičně se můžete těšit na řadu ocenění i zábavný program.

Registrace pro Vás již spuštěny na webu akce: konference2021.zdravamesta.cz Těšíme se na Vás!

Stalo se

Podzimní Škola Zdravých měst│online, září 2020

ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ ŠKOLY: https://zdravamesta.cz/skola-podzim2020-zaznam

Podzimní Škola Zdravých měst nakonec proběhla vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ONLINE. Sice opět na dálku a opět virtuálně, ale i tak se v online prostředí vystřídalo na 140 účastníků, aby si poslechlo zajímavé příspěvky MV, MPSV, MZd, MF a dalších národních partnerů. Zazněla rovněž řada příkladů a inspirací z měst.
Akci jsme přizpůsobili aktuálním možnostem a jsme rádi, pokud Vás i takto zaujala.

V programu zazněly aktuality z resortu vnitra ve vztahu k obcím, téma hlukových map, rodinné politiky či zdraví a jeho podpory z municipální úrovně. Dále například inspirace jak na renovace obecních knihoven, na co čeprat z Norských fondů, co je to Mapa pomoci či jak na udržitelnou energetiku.
Všechny prezentace ke stažení i celý záznam akce včetně stopáže jednotlivých prezentací naleznete na odkazu výše.

V dalších dvou dnech volně navázal akreditovaný kurz KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ, který se i přes online formu setkal s velikým zájmem.

Děkujeme všem prezentujícím za skvělé příspěvky a také všem účastníkům za účast i otázky do diskuse.
Pevně věříme, že příští roky budou k osobním akcím, byť menšího charakteru, přeci jen vstřícnější.

Seminář: Strategie a data│Jihlava, září 2020

Na 30 zástupců z řad měst, obcí a regionů se zúčastnilo diskusního workshopu NSZM ČR, který byl zaměřen na problematiku strategického plánování a řízení. Starostové či místostarostové, případně vedoucí pracovníci odborů rozvoje diskutovali především o aktualizaci strategických dokumentů, o možnostech, potřebách municipalit či zapojení odborných partnerů. Důraz byl kladen na získávání a využití dostupných dat a indikátorů pro hodnocení stavu a trendů v jednotlivých oblastech rozvoje.

Jako ukázka dobré praxe byl prezentován postup Rožnova pod Radhoštěm, kde je koordinován celý proces aktualizace strategie i jednotlivých dílčích koncepcí, je sjednocena metodika pro vznik dokumentů. Současně je kladen veliký důraz na implementaci v praxi, tedy na efektivní řízení "velké" strategie i jednotlivých tematických dokumentů. Prezentovány byly i zkušenosti NSZM ČR se sběrem, hodnocením a benchmarkingem dat, byly nabídnuty aktivity a služby pro pomoc obcím v této oblasti.

Aktivity Zdravých měst v médiích

Vybíráme pro Vás dva články o aktivitách ve Zdravých městech, které se během letních měsíců tohoto roku objevily v tištěných i online médiích.

První z článků se věnuje aktivnímu životu seniorů a aktivitám, které pro ně Zdravá města, obce či regiony připravují. Druhý článek je věnován již tradičnímu tématu, a to možnostem zapojení místních obyvatel do rozhodování a rozvoje míst, v nichž žijí.

Věříme, že si na jejich přečtení vyhradíte chvilku u dobré kávy nebo čaje a společně s námi se ponoříte do aktivit a směřování Zdravých měst, obcí a regionů.

ZDRAVÁ MĚSTA SE UMÍ POSTARAT TAKÉ O ZDRAVÍ SENIORŮ. JAKÉ MAJÍ NÁPADY?
(iDNES.cz)

BEZ LIDÍ TO NEJDE. JE DOBRÉ VĚDĚT, JAK NA TO.
(Pro města a obce, 9/2020)

Pod heslem: Tvůj styl, tvoje volba! proběhl další ročník Evropského týdne mobility

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. až 22. září), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojili členové Národní sítě Zdravých měst, kteří byli již mezi jejími prvními realizátory v Česku.

Přehled aktivit k ETM ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na webu NSZM: ZdravaMesta.cz/etm

Letošní ročník měl vzhledem k okolnostem uvolněná pravidla. Pod heslem: Tvůj styl, tvoje volba! se zapojit mohl opravdu každý! Nebylo nutné se předem zavázat k jakékoliv akci. Kampaň představila ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Více informací na webu Ministerstva životního prostředí, které je hlavním koordinátorem této kampaně, a na mezinárodním webu kampaně.

Upozornění pro členy NSZM ČR: Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Vkládejte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

NSZM doporučuje DŘEVOSTAVBY i pro veřejné budovy

Speciál časopisu DŘEVO&stavby a zelená řešení pro města a obce 2020/2021 připravený ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst právě vyšel. Zapojení asociace Zdravých měst je motivováno snahou zaměřit pozornost měst a obcí na možnosti využívat dřevostavby i pro veřejné budovy - obecní úřady, školy a školky, kulturní objekty, obřadní síně, a dokonce i pro hasičské zbrojnice. Řada praktických příkladů již v Česku existuje.

V časopise najdete mimo jiné PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE v Břeclavi – novou BŘECLAVSKOU SMUTEČNÍ SÍŇ, která nahradila původní, již nevyhovující, ze 60.let minulého století (viz stránka 66-67), příklad v databázi DobráPraxe.cz.

Dále pak informace k aktuálním dotacím na modernizaci a úspory energií ve veřejných budovách, příklady využití dotací, řadu inspirativních realizací pro vzdělání a sport, dřevostavby v městském prostoru, v přírodě a krajině. Nechybí ani návody na energetické úspory ve městech a obcích a samozřejmě zkušenosti s výstavbou a využíváním dřevostaveb ústy jejich uživatelů.

Speciál DŘEVO&stavby a zelená řešení pro města a obce byl připraven ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí, Centrem pasivního domu, Českou radou pro šetrné budovy a Národní sítí Zdravých měst.

K dispozici je v tištěné i online verzi zde: https://online.drevoastavby.cz/files/pmo2020/

Objednat časopis můžete na: https://eshop.drevoastavby.cz/e-shop/33380-drevo-stavby-a-zelena-reseni-pro-mesta-a-obce-2020-2021


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2020

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.