Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili se SOUHRNEM toho nejdůležitějšího, co se událo v roce 2017.
Současně bychom Vám rádi ještě jednou poděkovali za dobrou spolupráci v uplynulém roce.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Jaké akce NSZM nás čekají v prvním pololetí roku 2018

V roce 2018 proběhne řada inspirativních akcí pro nejen pro Zdravá města, obce a regiony, ale všechny zájemce o prezentovaná témata. Rádi bychom připomněli zejména tyto nejbližší:

 • 21. - 23. března, Dačice: Jarní Škola Zdravých měst
  - první den: otevřené setkání pro všechny zájemce na téma strategické řízení k udržitelnému rozvoji, aktuality NSZM a MA21, metodika a ukázkové příklady z praxe.
  - další dny: akreditované vzdělávaní pro koordinátory MA21 (zapojování veřejnosti, strategie, procesy ad.)
 • 6. - 8. června, Rožnov pod Radhoštěm: Letní Škola Zdravých měst
  - první den: otevřené setkání pro všechny zájemce na téma strategické řízení k udržitelnému rozvoji, aktuality NSZM a MA21, metodika a ukázkové příklady z praxe.
  - další dny: akreditované vzdělávaní pro koordinátory MA21 (spolupráce s médii, strategie, procesy ad.)

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete na www.ZdravaMesta.cz/akce.

Stalo se

Služby sítě Zdravých měst, obcí, regionů za rok 2017 v číslech

I v roce 2017 využili členové řadu služeb asociace Národní síť Zdravých měst.

103 osobních konzultací
60 Fór pro veřejnost / 4488 účastníků
29 „mladých“ a „školních“ fór 
8 celostátních Škol NSZM a akcí k dobré praxi / 959 účastníků
12 akreditovaných vzdělávání 
6 webinářů

V novém materiálu Přínosy pro členy naleznete přehledný výčet, co v oblasti participace, udržitelného rozvoje, projektů, kvality řízení a v mnohých dalších tématech můžeme nabídnout a co umíme.

Vzděláváme, konzultujeme Vám na míru, hledáme dobrou praxi a propagujeme Vaše inspirace. Řadu aktivit mohou volně využívat i další obce a regiony, které zatím členy nejsou. Naše akce jsou otevřené všem, inspirujte se příklady Zdravých měst a staňte se jedním z nich – uvidíte, vyplatí se to!

Asociace NSZM ČR v minulém roce přijala 4 nové členy

Mezi Zdravá města, obce a regiony se v roce 2017 zařadily obce Bystřice, Červená Voda, město Rožnov pod Radhoštěm a městská část Praha 15. Asociace měla k závěru roku 2017 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu v roce 2018 poskytne dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, možnosti zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.

Participace, fóra Zdravých měst, pocitové mapy …

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Fórum Zdravého města proběhlo v roce 2017 na 60 místech s celkovou účastí 4488 občanů. Oblíbená jsou také tzv. mladá a školní Fóra, během nichž o rozvoji obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá. Smyslem akcí je mj. probouzet u všech generací zájem o veřejné dění. K problematice školních Fór, kterých bylo 29 v roce 2017, byl vytvořen propagační film.

Opětovně jsme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci nabídli městům pořádajícím Fóra tzv. „pocitové mapy“. Ty vychází z konceptu GeoParticipace a využívají prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodování. Svou pocitovou mapu obdrží dané město v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. Možnost zpracování pocitových map využilo v loňském roce celkem 25 obcí a aktivita se setkávala s velikým zájmem. NSZM bude tuto službu svým členům nabízet zdarma i v roce 2018.

Informace o tom, kde se konala či budou konat Fóra Zdravých měst, a další související materiály naleznete na stránce ZdravaMesta.cz/forum.

Kvalita, strategie, řízení a hodnocení – máme co nabídnout

Pro obce a regiony jsme vytvořili a nabízíme řadu praktických nástrojů i ověřených metodických postupů. Hledáme a nabízíme inspirace, jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji a kvalitě života, jak nastavit a řídit žádané procesy v úřadech, jak správně strategicky plánovat a řídit. Spolu s odbornými partnery pomáháme v řadě inovativních témat - v roce 2017 to byla například plánování pro zdraví, adaptace na změny klimatu, plánování a vyhodnocování kultury, indikátory kvality života a jejich benchmarking a mnohé jiné.

S městy a pro ně jsme vyvinuli praktické on-line nástroje, například pro pasport nemovitostí, grantové systémy, evaluace projektů z pohledu udržitelného rozvoje a mnohem více…

Rádi se o zkušenosti podělíme i s Vašimi obcemi a regiony.

Jak komunikujeme on-line?

Vydali jsme 5 webových Zpravodajů s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo, včetně překladů do anglického jazyka. Zpravodaje byly distribuovány na více než 2000 adres v ČR a 300 adres v zahraničí.

Vyhledáváme a propagujeme příklady dobré praxe - na unikátním webovém rozcestníku GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE naleznete 301 tematicky členěných příkladů dobré praxe z 85 míst v ČR i zahraničí a za rok 2017 přibylo 374 nových střípků – drobných projektů, inspirativních akcí či aktivit. Náš INSPIROMAT pro obce a regiony s novinkami distribuujeme všem zájemcům 3x měsíčně.

14 284 lidí si oblíbilo a označilo Facebook NSZM. Do rodiny sociálních sítí asociace jsme nově přibrali také Instagram a Twitter. Obě sítě jsou orientované zejména na sledování prostřednictvím smartphonů, ale jsou dobře přístupné i v klasických počítačích. Dále spravujeme oblíbené profily Národní sítě Zdravých měst ČR na Linked In a rovněž video kanál s aktuálními a zajímavými reportážemi z měst.

Za rok 2017 zaznamenaly naše webové stránky ZdravaMesta.cz 31.569 návštěv.

Provozujeme 11 tematických emailových konferencí pro všechny, které zajímá udržitelný rozvoj, strategické řízení, zdraví, dobrovolnictví a mnohem více. V našich databázích je registrováno 4729 adres.

AKCE NSZM 2017: Byli jste u toho s námi? Přidejte se (i) příště!

3x třídenní Školy Zdravých měst (Třebíč, Moravská Třebová, Vsetín), které jsou součástí profesního akreditovaného vzdělávání a zahrnují vždy také otevřené úvodní semináře. Celkem: 400 účastníků

4x osvětové a diskusní akceCelkem 213 účastníků

 • Tematická sekce: „Kvalita a strategie" 
 • Diskusní blok: „Efektivní finanční řízení měst, regionů a jejich organizací“
 • Setkání krajů
 • Setkání městských částí Prahy

12x akreditované kurzy pro úřady „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Celkem: 217 účastníků

5xobhajoby v místě“ – představení postupů, výsledků a zkušeností z z Chrudimi, Litoměřic, Kopřivnice, Jihlavy a Křižánek (více ZDE).

1x celostátní konference „Udržitelné město 2017 - nejaktivnější města zde přebrala ocenění z rukou zástupců ministerstev, zahraničních i národních partnerů asociace. Celkem: 180 účastníků

7x mezinárodní akce či významné jednání se zahraničními partnery

6x webinář k aktualitám, dotazům a metodickým postupům Zdravých obcí, měst a regionů

Přehled uskutečněných akcí a výstupy z nich naleznete ZDE  

Co je Zdravé město a NSZM? Nový videospot

Pročíst můžete naše Základní informace s přehledem toho nezákladnějšího o asociaci, jejích členech i aktivitách

…. zhlédněte náš nový video spot, který během jedné minuty shrnuje vlastnosti, kterými se Zdravá města, obce a regiony mohou pyšnit

…. či se na nás kdykoli obraťte na adrese: nszm@nszm.cz, rádi se Vám budeme věnovat.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj 
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.