Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX-X/2018

Připravujeme

Soutěž o NEJLEPŠÍ PRAXI Zdravých měst v plném proudu

[SOUTĚŽ JIŽ BYLA UKONČENA] 

V průběhu roku 2018 bylo do databáze Dobrá praxe vloženo 17 detailních příkladů té nejlepší praxe sesbírané v prostředí měst, obcí a regionů České republiky. Na podzimní Škole Zdravých měst v Břeclavi byla odstartována soutěž „Nejlepší praxe“ Zdravých měst 2018.

Prostřednictvím facebookových stránek: www.ZdravaMesta.cz/nejpraxe se i Vy můžete zúčastnit hlasování o nejlepší praxi. Hlasování probíhá zcela jednoduchou intuitivní formou a to prostým „like“ u příkladů, které Vás oslovily, a které byste chtěli podpořit.

Hlasování probíhá do 7. 1. 2019, následně bude ukončeno, vyhodnoceno a výsledky budou vyhlášeny na slavnostní konferenci Zdravá a udržitelná města, která se uskuteční 24. 1. 2019 v Praze.

Právě vy můžete rozhodnout, který příklad se stane tou nejlepší praxí Zdravých měst!

Všechny příklady, které budou do Databáze vloženy po 2. 11. 2018 již jsou zařazeny do dalšího ročníku, který bude opět ukončen na podzimní Škole 2019.

Dobra praxe

VYŠVIHNĚTE SE S NÁMI!

... 24. a 25. ledna 2019 v Praze

webinar
Stalo se

Nový film NSZM: Zdravá města, obce a regiony – přínosy a mnohem více

Film v krátkých vstupech odpovídá na otázky: Co Vás první napadne, když se řekne Zdravé město, obec, region? Jakou službu asociace nejvíce oceňujete? Kolikátým rokem je město, obec, region členem asociace NSZM? Čím se můžete jako Zdravé město, obec, region pochlubit? V čem vynikáte?

Film je ke zhlédnutí ve videogalerii NSZM:
https://dobrapraxe.cz/cz/video/zdrava-mest-obce-a-regiony-prinosy-a-jeste-mnohem-vice

 

Podzimní Škola Zdravých měst přinesla inspiraci a dobrou praxi

Kde / kdy / proč: Břeclav / 31.10 -2.11.2018 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů 

Účastníků:  více než 140
Prezentací: 11 
Tréninkových workshopů: 4

Zaznělo:
kampaň # DostByloPlastu - Ministerstvo životního prostředí
Co nového v kvalitě? - Ministerstvo vnitra
Výzvy pro obce k adaptaci veřejných budov a prostranství na změnu klimatu – Státní fond životního prostředí 
Knihovna, co má tvář - Břeclav
Státní zdravotní ústav a nabídka spolupráce
Právní nástroje péče o zdravé životní prostředí v obci – Frank Bold advokáti
Plány udržitelné mobility – Zdravé město Litoměřice; CDV a CIVINET
Knihovna, která žije se svým městem - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Zažít město jinak a Do práce na kole - Auto*Mat 

a samozřejmě: Co je Národní síť Zdravých měst a jaké jsou její SLUŽBY

Razítka Dobrá praxe: 3
Břeclav – Knihovna jako partner města
Litoměřice - # Kampaň DostByloPlastu
Vsetín – Knihovna a multikulturní aktivity

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat (strategické řízení, meriody kvality, udržitelný rozvoj), trénovali projektové dovednosti či komunikaci, testovali nabízené online nástroje.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program
… večerní běh či ping-pong
… prohlídka synagogy, kostela v Poštorné
… ochutnávka lokálních vín, exkurze do místního pivovaru
… zkouška tradičního modrotisku 

Děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému městu Břeclav! 

Štafeta Škol Zdravých měst byla předána - následuje jarní Škola: Zdravý Liberecký kraj – 20.- 22. 3. 2019 v Liberci.

Více informací ZDE

 

 

Webinář NSZM představil finanční zdroje a nástroje pro udržitelnou energetiku

Speciální díl webináře NSZM byl tentokrát věnován výhradně tématu aktuálně připravovaných DOTAČNÍCH PROGRAMŮ a VÝZEV, podporující ENERGETICKÁ opatření a inovace ve městech. Webinář proběhl ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropského programu Pakt starostů a primátorů dne 10.9.2018 ve 13:00.

Webinář je možné sledovat na Youtube kanálu NSZM ČR: ZDE

Témata webináře:

  • co se pro města a obce aktuálně připravuje?
  • aktuální dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu
  • aktuální dotační programy Ministerstva životního prostředí
  • novinky kanceláře Paktu starostů a primátorů
  • plánované aktivity NSZM a SEMMO v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce

KE STAŽENÍ:
1. Prezentace - Webinář 10.9.2018
2. Platforma pro obnovitelné zdroje energie: Brožura - Trendy zelených měst

3. REScoop - Municipality Approach: Příručka pro města k podpoře občanských iniciativ

Publicita Evropská komise a CovM

V Belfastu se slavilo 30 let Zdravých měst OSN/WHO

1.– 4. října 2018, Belfast/S. Irsko:  konference, která zarámovala 30 let fungování Zdravých měst - mezinárodního  programu Světové zdravotní organizace OSN/WHO se zúčastnilo na 600 zástupců měst a obcí, organizací a institucí, neziskovek i univerzit a výzkumných pracovišť. Čtyřdenní konference nabídla bohatý odborný i doprovodný program, přednášelo se i diskutovalo na 6 plenárních sekcích, ve 49 paralelních workshopech, nechyběly ani doplňkové programy a ukázky z praxe.

Akce byla zaměřena na diskusi o udržitelnosti prostředí měst, o roli zdraví a kvalitě života občanů, důraz byl kladen na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a specifické přínosy programu Zdravé město. Političtí představitelé, odborníci a akademici ze všech oblastí nejen evropského regionu prezentovali a diskutovali o tématech, která vedou k udržitelnějším a resilientním městům. Řada prezentací se věnovala konkrétním datům, indikátorům či nástrojům, které tuto cestu usnadňují, byly sdíleny zdroje inovace i inspirace. Zdůrazňovány byly vzájemné vazby v tématech jako jsou: zdraví, životní prostředí, plánování, doprava, bydlení, technologie, vzdělávání, věda a další oblasti.

Česká Národní síť Zdravých měst zde prezentovala například inovativní přístupy v oblasti kulturního plánování.

Více ke konferenci a jejím výstupům zde

Ve Zdravých městech v říjnu proběhla tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, proběhla v první polovině října. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. 

Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. 

Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohli občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program byl tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

Radnice Zdravých měst kampaň každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy apod.). 

V letošním roce se k realizaci kampaně přihlásilo 34 měst, obcí a regionů: Bolatice, Chrudim, Dačice, Dobříš, Havlíčkův Brod,  Jihlava, Kopřivnice, KRAJ LIBERECKÝ, KRAJ VYSOČINA, Krnov, Letovice, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Opava, Praha 08, Praha 18, Praha 20, Praha 21, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Prostějov, Rosice, Rožnov pod Radhoštěm, Sázava, Šlapanice, Štětí, Tábor, Třebíč, Týnec nad Sázavou, Ústí nad LabemVelké Meziříčí, Znojmo

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce: www.ZdravaMesta.cz/dzd.

Letošní téma Evropského týdne mobility bylo: "Multimodalita" s heslem "Kombinuj a jeď!"

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojila Zdravá města (www.ZdravaMesta.cz/etm), která byla již mezi jejími prvními realizátory v ČR.

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

ETM se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Dává jim možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti, a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Více na mobilityweek.eu

V letošním roce se k realizaci kampaně přihlásilo 25 měst, obcí a regionů: Bolatice, Brno, Chrudim, Dačice, Dobříš, Hodonín, Jihlava, Kopřivnice, Kraj Vysočina, Krnov, Letovice, Liberec, Litoměřice, Nový Jičín, Opava, Prachatice, Praha 08, Praha-Dolní Měcholupy, Rosice, Štětí, Třebíč, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Velké Meziříčí, Znojmo


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.