Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc září
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Současně dovolte, abychom po nedávno proběhlé jubilejní konferenci
i tímto číslem Zpravodaje otevřeli 20. výročí působení asociace Zdravých měst,
obcí a regionů v České republice. Děkuji vám za dosavadní podporu a spolupráci.

 Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Podzimní školu a Valnou hromadu Zdravých měst přivítá v listopadu Hodonín

Ve dnech 6.-8. listopadu 2013 se ve Zdravém městě Hodonín bude konat jako již tradičně na konci roku Podzimní škola Zdravých měst. Akci zahájí úvodní seminář, který nejprve představí novinky v místní Agendě 21, dále se bude věnovat tématům dobrovolnictví a zapojování veřejnosti do místního dění. Představeny budou i konkrétní příklady dobré praxe, například z Prahy 14 téma aktivizace veřejnosti na sídlištích či Litoměřice a jejich inspirativní seniorské aktivity. Na odpoledne prvního dne je pro zájemce připraven i doprovodný workshop na téma "Komunitní dobrovolnictví - jak na to?", vedený partnerskou organizací HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem. První den Podzimní školy je otevřený všem zájemcům z obcí či regionů, škol, neziskových organizací a dalších odborných institucí.

Současně proběhne v Hodoníně i podzimní zasedání Valné hromady, otevřené pouze zástupcům členských obcí a regionů.

Druhý den podzimní školy se uskuteční praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro začátečníky bude věnován tématu tvorby a řízení projektů, blok pro pokročilé se zaměří na postupy přípravy a vedení projednávání s veřejností pod širým nebem.

Závěrečný den školy bude věnován nácviku práce se systémem DataPlán a individuálním konzultacím na zvolené téma. Vzdělávání je akreditováno Ministerstvem vnitra.

Více informací včetně programu, registračního formuláře a tipů na ubytování naleznete zde.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V první polovině října probíhá tradiční kampaň Dny zdraví

Zejména v první polovině října probíhá tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na ochutnávku zdravých potravin. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dzd. Přehled je pravidelně aktualizován. 

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Stalo se

Nový portál pro inspiraci: „Města přátelská seniorům“

Města, obce i regiony mají mnoho možností, jak vytvořit prostředí příznivé pro seniory. Odstranění bariér, dostatečná nabídka zdravotních a sociálních služeb, ale také třeba volnočasových aktivit, to vše přispívá ke zkvalitnění života seniorů. Národní síť Zdravých měst dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe, mimo jiné z oblasti péče o seniory. Získané inspirace, ale i řadu dalších informací, dat a partnerů naleznete nyní "pod jednou střechou" na novém webu Národní sítě Zdravých měst ČR Města přátelská seniorům, který byl spuštěn u příležitosti Mezinárodního dne seniorů od 1. října 2013. Tematický portál může sloužit zástupcům měst i jejich úřadů, ale i všem dalším organizacím jako inspirace pro jejich aktivity přátelské k seniorům. Města se tak mohou dále učit, jak vycházet vstříc seniorům a jak využít potenciál, který senioři pro společnost představují.

Tematický portál NSZM ČR upozorňuje především na témata spojená s problematikou seniorů, vybírá dobré praxe a inspirace z oblasti péče o seniory, zdravé stárnutí a další, které jsou průběžně doplňovány. Nově jsou zde zavedena i statistická data k danému tématu či naleznete odkazy na plány obcí a regionů, právě k seniorskému tématu. Více naleznete na webu www.MestoSeniorum.cz

Tematický portál byl zrealizován z prostředků NSZM ČR současně byl podpořen v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci 2011–2013 uzavřené mezi Regionální úřadovnou Světové zdravotní organizace pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Zdravá města se představují i na YouTube

Zdravá města využívají v posledních letech k širší propagaci svých aktivit také krátká videa, ať už jako atraktivní pozvánky na akce nebo stručné a přehledné reportáže z dění v obci. Na stránce www.ZdravaMesta.cz/video naleznete přehled toho nejzajímavějšího - vybraná videa asociace, která slovem i obrazem přibližují to co, pojem Zdravá obec, město, region v praxi znamená.. Zmíněný videokanál je příležitostí, jak aktivity dále propagovat, jak se inspirovat. Uvítáme samozřejmě i další příspěvky, které tímto způsobem prezentují mezinárodní program Zdravé město.

Velké úspěchy , a to nejen v ČR, ale i v zahraničí, zaznamenává - také prezentace asociace Zdravých měst na sociální síti Facebook, kterou už „lajkuje“ téměř devět a půl tisíce návštěvníků. Přidejte se i Vy.

20. Jubilejní konference asociace Zdravých obcí a regionů proběhla v Olomouci

20. Jubilejní konference NSZM ČR se uskutečnila letos ve dnech 18. a 19. září 2013 v Olomouci. Dvoudenní akci zahájila přehlídka nejpokročilejších měst, obcí a regionů, které jsou držiteli kategorie „B“ místní Agendy 21. Prezentovala se města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, Vsetín, obec Křižánky a mikroregion Drahanská vrchovina. Informace k podpoře aktivit MA21 či obecně k finančním zdrojům pro obce představili zástupci Státního fondu či Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj i mezinárodní organizace Energy Cities. Akce se v jejím prvním dni zúčastnilo na 140 osob.

Na odborný program pak navázala večerní slavnostní recepce spojená s oslavou počínajících 20ti let působení asociace v České republice. Vzpomínky a své postřehy ke vzniku a působení sítě Zdravých měst přednesla řada významných hostů a dlouholetých partnerů – mezi nimi například ředitelka Kanceláře WHO v Praze Alena Šteflová, hlavní hygienik Vladimír Valenta, dále pak náměstek primátora statutárního města Olomouce, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci a řada dalších. Hovořili i reprezentanti zakládajících Zdravých měst, kteří na místě převzali malou pozornost. Slavnostní recepce byla současně ohlédnutím za dosavadními aktivitami asociace a zhodnocením úspěchů i překážek. Současně znamenala vykročení ke dvacátému roku jejího působení a pozitivním výhledem do budoucna.

Zmíněná Univerzita Palackého a její katedra rekreologie připravila program druhého dne konference. Ten byl zaměřen na pohybovou aktivitu všech generací a na to, co mohou města pro zlepšení podmínek pro pohyb a celkově pro zdraví svých obyvatel dělat. Byla přednesena řada alarmujících a zajímavých příspěvků, včetně ukázek dobré praxe. Akce byla doprovozena zajímavými návaznými exkurzemi.

 

Zdravá města mají nového oficiálního partnera v oblasti seniorských aktivit

NSZM aktivně spolupracuje s řadou odborných partnerů, ať už ministerstev, jejich odborných organizací, univerzitních pracovišť, celostátních neziskových organizací a dalších expertních organizací. Partnerství s významnými institucemi je potvrzeno uzavřením dohody či memoranda o vzájemné spolupráci.

Nově bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care - CELLO). Tato instituce je specializovaným interdisciplinárním výzkumným pracovištěm Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, zaměřuje se na analýzu otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti. Spolupráce s NSZM se zaměří na témata jako je podpora zdraví seniorů, aktivní stárnutí nebo konkrétní program Město přátelské seniorům. Memorandum o spolupráci přináší závazek, že daná témata budou řešena koordinovaně a za oboustranné spolupráce.

Další partnery NSZM ČR je možné nalézt na odkazu www.ZdravaMesta.cz/partneri.

Během Evropského týdne mobility byly rozdány také ceny v soutěži Cesty městy

Také v roce 2013 se Zdravá města, obce a regiony zapojila do kampaní Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.), které koordinuje Ministerstvo životního prostředí. Tématem letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility bylo "Čistý vzduch - je to na nás". Města a obce přijímají v rámci kampaně také trvalá opatření k podpoře veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy.

Seznam Zdravých měst, která se ke kampani připojila, a odkazy na jejich nejzajímavější akce naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/etm.

Během Evropského týdne mobility byly také vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže Cesty městy, kterou pořádá Nadace Partnerství, V této soutěži zaměřené na zklidňování dopravy opět uspěla také Zdravá města. První cenu v kategorii bodových řešení získal projekt nového dopravního terminálu v Telči. Zvláštní cenu časopisu Moderní obec pak získal projekt revitalizace městského jádra ve Mšeně. Oběma Zdravým městům gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů. Kompletní výsledky soutěže naleznete zde.Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodaje NSZM ČR: 
https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj

Navštivte další informační servery NSZM ČR: 
www.facebook.com/NSZM.CZ / www.ZdravaMesta.cz/video

© NSZM ČR, 2013 

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.