Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

#4/2020

Připravujeme

Konference NSZM 2021│Brno, červen

Přípravy Konference NSZM 2021 probíhají, ačkoliv jsme byli nuceni vlivem aktuální situace posunout konání akce na léto. Tentokrát Vás uvítáme v Brně v červnu příštího roku (termín bude upřesněn) k tématu MĚSTA, DATA, INVESTICE. Konference i navazující seminář proběhnou ve spolupráci s Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity a se Statutárním městem Brnem.

Konference se v prvním dni zaměří na téma investic obcí a měst - proč, kdy, jak. Těšit se můžete na zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, CzechInvest, Masarykovy univerzity a dalších partnerů, ale i na konkrétní příklady a doporučení z měst. Nepřijdete ani o tematický blok dobrých praxí z oblasti plánování a řízení, participace, metod kvality vč. MA21 a mnohem více.

Navazující seminář druhého dne bude o datech a jejich využití v obcích, o portálu Mozaika, proč a jak data o městech komunikovat, jak je získávat a využívat. Uslyšíte praxi z Brna či Dačic, vystoupí zástupci MMR, MV, ČSÚ, Masarykovy a Karlovy univerzity.

Pro Zdravá města ani letos nebude chybět slavnostní večerní recepce, kterou pro Vás chystáme s městem Brnem v krásných prostorách historické radnice. Jako již tradičně se můžete těšit na řadu ocenění i zábavný program.

Registrace pro Vás již spuštěny na webu akce: konference2021.zdravamesta.cz Těšíme se na Vás!

Škola Zdravých měst již brzy. Těšte se v říjnu v Praze!

Program, registrace a vše další ZDE

Stalo se

ŠKOLNÍ FÓRA bodují

Školní a Mladá fóra jsou ve Zdravých městech čím dál populárnější. Tyto akce nejsou diskusí k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale jde o formu komunitního plánovacího setkání. Cílem je získat co nejširší osobní zpětnou vazbu od dětí a mládeže, náměty ke zlepšení dané školy, ale zejména také jejich města či obce. Snažíme se ukázat, že mladí lidé mohou rozhodovat o dalším rozvoji a svou aktivitou mnoho změnit.

Význam těchto akcí potvrdil i nedávný průzkum Univerzity J.E.Purkyně z Ústí nad Labem a Sociologického ústavu Akademie věd, realizovaný za účasti 480 dětí na 5 školách. O výsledcích průzkumu si můžete poslechnout v zajímavém příspěvku, který byl prezentován na online Letní škole Zdravých měst (čas prezentace v záznamu: 2:19:10).

Pro čtenáře pak doporučujeme nedávno publikovaný článek v časopise Moderní obec. Souhrnně lze říci, že Mladá a Školní fóra potvrdila svou roli při povzbuzení mladé generace k aktivnímu se zapojení do rozvoje daného města.

Bylo ověřeno, že akce podporují angažovanost mladých lidí, rozvíjí i jejich sebevědomí při formulaci vlastních názorů a možnost prosadit změnu. Ukázalo se, že přednesené náměty jsou brány s vážností u vedení škol i politické reprezentace měst.

Ochutnávku z proběhlých i plánovaných Školních a Mladých fór můžete zhlédnout na webu Zdravých měst ZDE.

NOVÉ! Videokurzy: Analýzy v obcích. Víte, jak na ně?

Nově spouštíme krátké videokurzy pro zástupce obcí. Jako první vlaštovku jsme pro Vás, ve spolupráci s doc. Milanem J. Půčkem, připravili sérii tří videokurzů na téma analýz na místní úrovni.

Sdělná a přehledná zhruba patnáctiminutová videa Vám osvětlí proč a jak připravit analýzu cílových skupin, analýzu rizik či SWOT analýzu. Dozvíte se, k čemu slouží, na co si dát pozor, jsou ukázány konkrétní příklady z praxe. Každý videokurz je doprovozen textovým materiálem k dalšímu studiu.

Sledujte na našich stránkách: ZdravaMesta.cz/videokurzy

Aktivita vznikla v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015618.

Webinář: SOBĚSTAČNOST a podpora lokální ekonomiky v regionech

...tentokráte k fenoménu soběstačnosti a podpoře lokální ekonomiky z pohledu regionů. Poslechněte si zkušenosti z Libereckého kraje a Opavska.
ZÁZNAM WEBINÁŘE ZDE

Hosty webináře byli Květa Vinklátová, členka Rady Libereckého kraje, Jiří Krist, předseda NS MASMAS Opavsko a Jitka Doubnerová, vedoucí pracovník SCLLD, OPZ a OPŽP MAS Frýdlandsko, z.s.

Metodika umožňuje změřit udržitelnost bydlení z pohledu obcí

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jeho podoba rozhodujícím způsobem určuje kvalitu života, sociální status, zdraví, mobilitu a mnoho dalších parametrů podstatných pro obyvatele i budoucí vývoj konkrétního místa. Role měst a obcí je v oblasti bydlení a jeho kvality nepostradatelná, často je však opomíjena či zcela chybí. Většinou je zúžena na správcovství bytů v majetku dané obce, případně - zejména v posledních letech – je pozornost obce zaměřena na oblast sociálního či podporovaného bydlení. To ale představuje jen jeden pohled na bydlení, které je nutné z úrovně obce řešit komplexněji. Úloha obcí jako správců území je mnohem širší - prostřednictvím kvalifikovaného zhodnocení, plánování, odpovědného výběru a následné realizace, resp. zadáním podmínek pro realizaci vhodných projektů, samosprávy podstatným způsobem ovlivňují nejen svou budoucí podobu, ale i svou celkovou ekonomickou, environmentální i sociální udržitelnost.

Národní síť Zdravých měst proto ve spolupráci s experty z Fakulty architektury ČVUT a Centra kvality bydlení (CEKB) (doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. a prof. Ing. arch. Michal Kohout) připravili ojedinělou metodiku právě v oblasti kvality bydlení z pohledu obcí. Záměrem je nabídnout obcím přehledný nástroj, pomocí kterého mohou relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat a prověřit úroveň své péče o tuto oblast.

Metodika pohlíží na oblast bydlení jako na soulad čtyř základních rovin, tj. sféry ekonomické, environmentální, sociální a kulturní. V každé z nich doporučuje vždy 3 reprezentativní ukazatele, které ji popisují. Metodika vsadila na princip sebehodnocení dané obce – dle příslušných dat a znalosti si na pomyslném semaforu přiřadí červenou, oranžovou či zelenou.

Metodika je ke stažení ZDE.

Více o tématu i samotné metodice na proběhlém webináři.

Webinář: SUCHO - jak mu předcházet a jak s ním žít, dotační zdroje

ZÁZNAM WEBINÁŘE ZDE

Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby
Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí, SFŽP ČR
o tom,

  • jak se mohou obce připravit na sucho,
  • jaká jsou účinná opatření, dobrá praxe obcí a krajů
  • jaké finanční zdroje SFŽP mohou obce využít.

Minulé díly jsou ke zhlédnutí na kanálu webinářů NSZM.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2020

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.