Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2016

Připravujeme

Tematická sekce NSZM ČR: Metody kvality, strategické řízení, smart city, participativní rozpočtování, 19. 5. 2016

Ve čtvrtek 19. května od 10:00 se v Praze na Novotného lávce v budově Českého svazu věděckotechnických společností uskuteční tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Sekce představí problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí. Zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj účastníky seznámí s aktualitami a informacemi o strategickém řízení a metodách kvality, budou informovat o finanční i jiné motivaci obcí, o probíhajících projektech. V panelové diskuzi věnované tématu řízení k udržitelnému rozvoji získají účastníci nejnovější informace k propojení místní Agendy 21 s dalšími metodami kvality, budou představeny možnosti zapojení měst do nově plánovaných aktivit NSZM ČR ve vazbě na hodnocení udržitelného rozvoje, řízení vybraných procesů v úřadech a další.

Konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe se zaměří na aktuálně diskutovaná a zajímavá témata jakými jsou např. program Smart City, participativní rozpočtování, plánování a řízení v oblasti kultury či adaptace měst na klimatickou změnu. Přijďte si poslechnout inspirace a aktivity ostatních, zapojte se se svými zkušenostmi a dotazy.  

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů i všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma.

Více informací k programu akce a registraci ZDE.

Zdravá města se již podruhé připojí ke kampani Evropský týden udržitelného rozvoje

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

Jednotlivé aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat všechny státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky i jednotlivci. Zapojit se mohou prostřednictvím akcí či aktivit, které se tematicky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě komerční aktivitou.

Idea celoevropského týdne udržitelného rozvoje byla představena ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí EU dne 28. října 2014. Jejím cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy. V roce 2015 se ETUR zúčastnilo 29 zemí, ve kterých dohromady proběhlo více než 4.000 akcí. Díky 92 akcím byla Česká republika v minulém roce nejúspěšnější z nově pořádajících zemí.

Více informací na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.

31. květen: "Světový den bez tabáku" WHO, opět ve Zdravých městech

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se také aktivně hlásí členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM).

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. V letošním ročníku kampaně WHO vyzvala všechny státy, aby se připravily na jednotné standardizované obaly tabákových výrobků. Jednotné obaly jsou důležitým opatřením ke snižování poptávky. Snižují atraktivitu tabákových výrobků a zvyšují účinnost zdravotních varování.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

  • Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbt.
  • Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Zdravá města se připravují na letošní "Dny bez úrazů" na začátku června

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu.

Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

  • Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbu.
  • Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

 

Stalo se

Výroční zpráva NSZM ČR 2015: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

109 konzultací pro členy v místě – 54 Fór pro veřejnost s 4600 účastníky - 9 Fór pro mladé – 5 celostátních akcí k dobré praxi – 12 akreditovaných vzdělávání - 431 strategií - 278 příkladů dobré praxe a 599 střípků - 8 webových Zpravodajů

... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2015.

Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace.

Prohlédněte si Výroční zprávu NSZM ČR 2015 online nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2016. Podrobné informace o programech akcí a následně i přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce ZdravaMesta.cz.

Webináře Zdravých měst umožňují sdílení dobré praxe on-line

V roce 2016 pokračuje další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem.

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet lidí v „digitálním prostředí“, aby se ve stanovený čas potkali se svými kolegy a kolegyněmi z dalších Zdravých měst, obcí a regionů.  Efektivně jej využívají ke kladení otázek, zasílání materiálů, a zejména k diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka.

Doposud se v letošním roce uskutečnily webináře dva, do konce prázdnin je naplánován další, a to v pátek, 3. 6. od 10 hodin. Od září budou webináře opět pokračovat v dvouměsíčním cyklu. Tématy byly nyní především konzultace výzev 33 a 34 Operačního programu Zaměstnanost či dotací MHMP pro městské části Prahy v oblasti zdraví. Zájem budí efektivní nastavení metod kvality v rámci úřadu, zpracování strategického plánu města, příprava Fór Zdravých měst nebo otázky „nováčků“ k prvnímu roku členství v asociaci Národní síť Zdravých měst. Již nyní je zřejmé, že se z webinářů postupně stane důležitá komunikační a konzultační platforma, která bude tím více využívána, jak se bude zlepšovat technické vybavení (rychlé připojení, kamery, funkční sluchátka) jednotlivých

Inspirace v oblasti kvalitního bydlení na Valné hromadě Zdravých měst, 19. 4. 2016

Valné hromadě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 19. dubna 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy, předcházelo inspirativní diskusní setkání, které uspořádala Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti České komory architektů. Setkání, které neslo název „Kvalitní bydlení ve městech“, se zúčastnilo téměř 80 zájemců o toto aktuální téma.

Na otázku jak navrhnout bydlení pro seniory tak, aby dané prostředí skutečně aktivizovalo člověka a tím se oddálila i případná pomoc ve formě domácí péče nebo dokonce zabránilo odchodu seniorů do specializovaného zařízení, se snažil odpovědět David Tichý z Fakulty architektury ČVUT. Jedním z cílů prezentace bylo ukázat provazby mezi sociální udržitelností, ekonomickou přiměřeností a energetickou úsporností seniorského bydlení. Představil vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry, které jsou současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítají s přijatelnou výší nájemného. Detaily k přednesenému tématu na: http://seniorskebydleni.sfrb.cz/.

Na velmi zajímavou přednášku navázal Filip Tittl s proběhlým projektem „Sídliště, jak dál?“. V prezentaci proložené praktickými návrhy řešení situace konkrétních sídlišť se účastníci dozvěděli, jak má vypadat dlouhodobá vize těchto míst, jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat či jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury. Byly prezentovány praktické ukázky navrhovaných dlouhodobých změn sídlišť ve Štětí či Jilemnici. V diskuzi byla zmíněna vysoká potřeba komunitního plánování v oblasti urbanismu, které je pro Zdravá města přirozenou součástí jejich fungování. Více k projektu na www.sidlistejakdal.cz

Dopolední blok uzavřel Milan Svoboda z České komory architektů (ČKA) s tématem příkladů využití architektonických soutěží při zadávání veřejných zakázek měst. Představil výhody těchto soutěží, mezi něž patří např. možnost posoudit parametry stavby a provozu, transparentnost, či možnost výběru podle kvality řešení z různých návrhů. Z právního hlediska poradil účastníkům, jak soutěže nastavit či čeho se vyvarovat. Rovněž nabídl účastníkům využít možnosti bezplatných konzultací či právního poradenství ČKA. Více k tomuto tématu na https://www.cka.cz/cs/souteze.

Diskusní setkání se setkalo s velmi kladným ohlasem a ukázalo, že tato témata jsou velmi aktuální, potřebná a využitelná nejen ve Zdravých městech. Přednesené prezentace a fotodokumentace z akce budou v nejbližší době ke stažení: www.zdravamesta.cz/kvalitni-bydleni.

Na informační setkání plynule navázala Valná hromada Národní sítě Zdravých měst ČR. Mezi důležitými body bylo představení nových členů asociace – městských částí Praha 12 a Praha 8, měst Havlíčkův Brod, Benešov, Mariánské lázně, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Sázava, Úštěk, Valašské Klobouky, Týnec nad Sázavou a obcí Krhová a Vyžlovka. Asociace má tak ke dnešnímu dni 130 členů, s regionálním vlivem na 2105 měst a obcí, ve kterých žije 52 % populace ČR. Valná hromada rovněž projednala veškeré ekonomické materiály a Výroční zprávu asociace za rok 2015.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.