Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I-II/2019

Připravujeme

Jarní ŠKOLA Zdravých měst přinese informace k dotacím a dobrou praxi | Liberec, již 20.3.

Ve dnech 20. - 22. března 2019 bude Zdravý Liberecký kraj hostit jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení se do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev. Letošní specialitou je diskusní setkání určené přímo pro politiky obcí, měst a regionů.

Druhý den jarní Školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory programu Zdravé město, tentokráte zaměřené na techniky práce s veřejností a obecně na možnosti komunitního orzvoje. Závěrečný den pokračují osobní konzultace, zájemci budou trénovat práci s online nástroji v rámci DataPlánu NSZM, pozornost bude věnována praxi využití sociálních sítí.

Program jednotlivých dnů včetně registrace a dalších informací naleznete ZDE.

Na Školu dne 20.3. přímo naváže i jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR, určené zástupcům členských obcí a regionů.

Webinář Sociální bydlení: financování a dobrá praxe. Připojte se, 8.3.!

Připojte se ke speciálnímu dílu webináře NSZM se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj, který proběhne 8. 3. 2019 od 10 hodin a bude věnován tématu sociálního bydlení.

Skypový webinář odpoví na otázky: 

  • Jaká je situace v oblasti sociálního bydlení a co se chystá?
  • Co konkrétního se osvědčilo? Příklady dobré praxe z obcí ČR
  • K čemu je dobrá sociální práce u sociálního bydlení?
  • Jaké jsou možnosti financování? 
  • Jak to vypadá s výstavbou a rekonstrukcí sociálního bydlení z IROP?

Téma odborně zaštítí zástupci MPSV a MMR:

Barbora Špicarová Stašková, M.A. - garantka Kontaktního centra projektu Podpora sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
PhDr. Aleš Pekárek - vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj

Cílová skupina: volení zástupci, projektoví manažeři, pracovníci sociálně-zdravotních odborů, pracovníci odboru rozvoje, další zájemci z řadu úřadů ÚSC. 

Více informací naleznete ZDE.

Pozvánka: Konference "Energie v rukou měst", Litoměřice 27.-28.2.

Rádi bychom Vás pozvali do královského města Litoměřice na odbornou konferenci a workshop, které napomohou výměně příkladů dobré praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni.

Hlavní téma: Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje – reálná možnost nebo chiméra?

  • Inspirace z Česka i zahraničí
  • Financování
  • Právní aspekty
  • Sdílení, workshopy, exkurze

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni. Více info ZDE.

Doprovodným programem akce bude prohlídka gotického Hradu Litoměřice s degustací vín (27. 2. 2019 od 18.00) a návazný společenský večer od 19.30
 

Publicita Evropská komise a CovM

Stalo se

Známe vítěze hlasování o NEJpraxi za rok 2018!

Zdravá obec Křižánky zvítězila v hlasování o NEJpraxi Zdravých municipalit a regionů v Česku mezi 17 zpracovanými příklady dobré praxe za rok 2018.

Jak je možné, že právě malá obec Křižánky na Vysočině získala nejvíce hlasů? Je za tím nejen výborné téma Sociální bydlení v obci, ale také zkušená práce se sociálními sítěmi - i toto patří k dobré práci obcí. Ve webové Galerii udržitelného rozvoje se můžete seznámit s vítězným křižáneckým příkladem dobré praxe. 

Hlasování "NEJpraxe Zdravých měst 2018" probíhalo několik měsíců na facebookových stránkách NSZM, které mají téměř 16000 sledujících. Klání bylo odstartováno na podzimní Škole Zdravých měst a ukončeno na začátku letošního roku. Výsledek byl vyhlášen a ocenění předáno dne 24. ledna 2019 na celostátní konferenci NSZM Vyšvihněte se s námi!

Zdravé obci Křižánky srdečně gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za jejich propagaci inspirativních přístupů ke zlepšování míst, ve kterých žijeme!

Všechny příklady dobré praxe, které jsou evidovány od 2. listopadu 2018 budou zařazeny do dalšího ročníku NEJpraxe 2019. Nové hlasování ODSTARTUJEME na podzimní Škole NSZM 2019, zapojit se do navrhování svých příkladů můžete už nyní.

Dobra praxe

Nejen města se „vyšvihla“ na konferenci Udržitelně a Zdravě ve městech

24. ledna 2019 proběhla v pražském hotelu Ambassador hlavní část celostátní konference s názvem VYŠVIHNĚTE SE! s podtitulem UDRŽITELNĚ A ZDRAVĚ VE MĚSTECH, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR . Konference byla zaštítěna 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministryní pro místní rozvoj. Na akci se setkali zástupci obcí, měst a regionů, ale i představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí a organizací, zástupci univerzit a řady dalších významných institucí a organizací.

Pracovní část otevřeli zástupci významných ministerstev – náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz a náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Ocenili spolupráci s obcemi a kraji, vyzdvihli úlohu svého resortu a každý ze svého pohledu zdůraznil zásadní témata, která kvalitu života v obcích a regionech významně ovlivňují. V odpolední části pak svou zdravici přednesl náměstek ministra vnitra Josef Postránecký a ředitel kanceláře Světové zdravotní organizace OSN v Praze pan Srdan Matic.

Odpolední část konference se pak zaměřila na sdílení osvědčených postupů z denní praxe obcí a měst. Hovořilo se o spolupráci a zapojování občanů obecně (ZNOJMO) i konkrétních skupin obyvatel, jako jsou mladí (DOBŘÍŠ), senioři (PRACHATICE) či podnikatelé (ROŽNOV p. R.). Nechyběla podpora Fair Trade (TŘEBÍČ) či ukázka spolupráce v malých obcích (ZBYSLAVICE). Z oblasti strategií zazněly informace o řízení úřadu (BŘECLAV), o ochraně klimatu a zeleni ve městě (OSTRAVA), o zdraví jako prioritě (VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ). Své místo zde měla i péče o památky a urbanismus (HAVLÍČKŮV BROD), odpovědné chování úřadu (TÁBOR) či podpora cyklodopravy (NOVÝ JIČÍN). Všechna uvedená témata úzce souvisejí s postupem k udržitelnému rozvoji, a tato i další města, obce i regiony se jimi aktivně zabývají, což mj. nese své výsledky i v postupu dle metody MA21.

Tématem udržitelný rozvoj a role měst, obcí a regionů zakončil tento blok profesor Univerzity Karlovy, pan Bedřich Moldan.

V následujícím dni proběhl, ve spolupráci s Frank Bold Advokáti, zajímavý workshop k tématu plánování v území, přesněji pak ke smlouvám mezi městy a developery.

V krásném prostředí a za zábavné, ale i poučené moderace Aleše Cibulky byla na volně navazující slavnostní recepci oceněna spolupráce s významnými partnery asociace. Byla předána ocenění v kategorii „Skokan roku NSZM ČR 2018“ i vyhlášeny výsledky hlasování v anketě o „Nejlepší dobrou praxi 2018“. Od těch nejpovolanějších – dlouholetých a úspěšných „šampiónů“ asociace, kteří se mohli zúčastnit – zde pak zazněly příběhy z 25leté historie Zdravých měst. V moderované diskusi své zkušenosti přednesli zástupci Chrudimi, Litoměřic, Kopřivnice, Hodonína, Vsetína, Křižánek či kraje Vysočina.

Více informací naleznete  ZDE.

Proběhl seminář "Smlouvy obcí s developery - možnosti a rizika"

Národní síť Zdravých měst ČR a Frank Bold advokáti uspořádali 25. ledna v Praze diskusní seminář PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ:  smlouvy mezi městy a developery - možnosti a rizika který druhým dnem navázal na celostátní konferenci zaštítěnou Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra.

Seminář se zaměřil na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv obcí a měst s developery. Poukázal na novinky plynoucí z novely stavebního zákona. Účastníci semináře dostali praktické informace k vymezení a využití plánovacích smluv, smluv o infrastruktuře a smluv s developery, se zaměřením na jednotlivé subjekty a obsah smluv, na vztah smluv k územnímu plánu a plánovacím podkladům a k územnímu řízení.

Téma se rovněž zaměřilo na rizika uzavírání těchto smluv, zejména na právní otázku limitů a mezí pro obce při uzavírání developerských smluv a k čemu se obec může developerovi ve smlouvě zavázat a k čemu nikoliv. Prezentující z praxe - právníci i zástupci obcí - upozornili na možná rizika spojená s neplněním smluv.

Více k akci ZDE.

Zhlédněte záznamy webinářů: Veřejné osvětlení obcí / Dotace MŽP pro města na téma klima & energie

Dva energetické webináře proběhly 9. ledna 2019 ve spolupráci NSZM a SEMMO - oba můžete ze záznamu kdykoli zhlédnout.

První webinář byl zaměřen zejména na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCÍCH.
Druhý seznámil s informacemi MŽP k připravované DOTAČNÍ VÝZVĚ PAKTU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ PRO KLIMA & ENERGII a představil SDRUŽENÍ ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ MĚST A OBCÍ (SEMMO).

Webináře je možné sledovat na youtube kanálu NSZM ČR, záznamy včetně prezentací a dalších příloh naleznete ZDE.

Webináře proběhly ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO,
za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii

 

Publicita Evropská komise a CovM


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.