Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.


IV/2019
 
  Připravuje se
 

Výroční, již padesátá ŠKOLA Zdravých měst přinese inspiraci a sdílení dobré praxe | Tábor, 5.-7.6.

Ve dnech 5. - 7. června 2019 bude Tábor hostit výroční již 50. Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé České republiky.

Tradiční akce NSZM je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a zapojování veřejnosti v obcích a regionech. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Zazní příspěvky např. k tématu bydlení, využití alternativních pohonů, veřejného osvětlení, sdílených kol, knihoven či mnohé další. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K finanční podpoře strategií a kvality v obcích se vyjádří zástupci ministerstev. 

Další dva dny naváží 3 paralelní tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, projektové řízení. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve městech.

Těšíme se na Vaši účast a přátelskou diskusi.

Více informací naleznete ZDE

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

 

Seminář "Spolupráce měst a ARCHITEKTŮ" - Jak udržet VODU ve městech? | Praha, již 13.5.

Zajímá vás …
•  zda a případně proč je důležitá role městského architekta?
•  jak může město/obec efektivně hospodařit s vodou?
•  jaké jsou pozitivní i negativní praktické zkušenosti měst a obcí?
•  odkud čerpat finanční zdroje na konkrétní opatření?

Odpovědi přinese celostátní seminář Spolupráce měst a architektů, který se uskuteční v pondělí 13. května 2019.

Seminář se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a ministra životního prostředí, ve spolupráci s architekty a urbanisty z ČVUT či se Státním fondem životního prostředí. Je určen zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům odboru rozvoje, městským architektům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Kdy: 13. května 2019, od 10:00
Kde: Praha, Novotného lávka 5, budova Českého svazu vědecko-technických společností (sál 217)

Účast na akci není zpoplatněna. Registrace NUTNÁ.

Více informací naleznete ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

 

Webinář: Online ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ - projekty podle priorit a dopadů | květen 2019

Speciální díl webináře NSZM dne 10. května 2019 byl věnován online nástroji ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ.

Online Zásobník projektů, který nabízí NSZM ČR, umožňuje soustředit plánované projekty celého úřadu na jednom místě a zpřístupnit je online pro pověřené pracovníky či komise, případně zobrazit pro veřejnost.

Zásobník projektů přináší pro město a úřad: 

  • nástroj pro přehledy projektů podle různých etap přípravy (vč. námětů).
  • provázání projektů s cíli strategických plánů,
  • možnost prioritizace projektů,
  • možnost hodnocení a grafické znázornění dopadů projektu na udržitelný rozvoj.

Je možné využít metodickou a technickou podporu NSZM při zavedení zásobníku i pro hodnocení projektů.

Více informací a prezentace ZDE.

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

  Informace a střípky
 

Odstartoval cyklus ke ZDRAVÍ ve městech - tentokrát o dětské obezitě | Jihlava, duben 2019

Dne 16. dubna 2019 proběhla v Jihlavě úvodní akce z nového cyklu seminářů na téma podpory zdraví ve městech a obcích. Akci pořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ, pracoviště Jihlava) a Zdravým krajem Vysočina. Hlavním tématem byla tentokráte obezita dětí, zdůrazněny byly možnosti, které města, obce a regiony mají k její prevenci, co mohou podnikat, v čem pomoci.

Ze strany kraje, lékařů, odborných institucí i praktiků zazněla řada faktů, zajímavostí a inspirací. Za zmínku stojí, že zastoupení obézních dětí setrvale roste a dle statistik je v Česku 9 % dětí obézních a 25 % s nadváhou, či že dětská obezita v 50 až 80 % pokračuje do dospělosti. Důvodem je nejen vysoký kalorický příjem, nevhodné složení stravy, ale zejména nedostatek pohybu (min. 60 min denně aktivního pohybu dle doporučení WHO splňuje minimum dětí), a to i přesto, že téměř 70 % dětí je v nějakém ze sportovních kroužků.

Příčiny jsou z velké části ovlivnitelné rodinou, ale řadu věcí mohou podpořit i obce a kraje - od vhodného plánování prostranství a služeb (ohled na možnost dostupnosti pěšky či na kole), podporu cesty dětí do školy pěšky či na kole („pěško/kolobusy“) až po aktivní osvětu, kampaně, motivační programy a samozřejmě finanční podporu vhodných opatření. Mimo samotnou rodinu jsou však klíčové zejména školy a školky, na které má město významný vliv (přístupnost hřišť, možnost trávit přestávky aktivním pohybem, stravování v jídelnách a mnohé další).

Zazněla řada zajímavých příspěvků. O koncepční podpoře zdraví a systémovém přístupu měst hovořili zástupci NSZM či Národní sítě podpory zdraví, ale take zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. O vlivu životního stylu na zdraví dítěte či důsledích nedostatku pohybu na dětský organismus pak lékaři i fyzioterapeuté. Zazněly konkrétní ukázky a inspirace z Kraje Vysočina i města Jihlavy.

Všechny prezentace z akce jsou ke stažení ZDE.

Do budoucna připravujeme i další témata jako je podpora aktivního pohybu, plánování ve zdravotní a sociální oblasti, mentální zdraví ad. Důraz bude vždy kladen zejména na roli obce / kraje, na to, co mohou aktivně ovlivnit či podpořit, jak daná témata koncepčně plánovat řídit i financovat a jak v tom mohou pomoci právě Zdravá města a jejich asociace.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

 

Nejen Zdravé MĚSTSKÉ ČÁSTI se setkaly ke sdílení inspirací | Praha, duben 2019

- UKÁZKY DOBRÉ PRAXE z prostředí městských částí
- SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ i a praktická doporučení 
- DISKUZE k tématům zapojování veřejnosti, strategickému plánování a řízení, územního rozvoje, spolupráce s partnery MČ ad.

To vše proběhlo 11. 4. 2019 v pražském CAMPu na setkání MĚSTSKÉ ČÁSTI SE INSPIRUJÍ, kterého se zúčastnilo na 70 zájemců. 

Své zkušenosti prezentovaly jednotlivé městské části z Prahy, Brna či Ostravy. 

Zaznělo:

•  Zdravá města, obce a regiony 
•  Participace v Praze: od pokusů k systému 
•  Možnosti využití geodat na městských částech 
•  Praha 10: Kontaktní centrum jako klíčová součást systému dostupného a sociálního bydlení 
•  Praha 10: Strategický plán udržitelného rozvoje a jeho využití 
•  Praha 1: Středověká kulisa v byznysu
•  Praha 4: Participativní procesy v oblasti územního rozvoje – Generel veřejného prostranství 
•  Praha 12: Zasedání mladých - příležitost pro žáky základních škol 
•  Praha Dolní Počernice: Aktivity v prostředí malé městské části 
•  Praha 7: Velké změny ve fungování MČ jako výsledek drobných kroků 
•  Ostrava - Poruba: Památkově chráněné sídliště - obnova původních hodnot versus/a naplnění potřeb současnosti 
•  Brno - Střed: Procesní řízení samosprávních agend - lhůty a další ukazatele 

Více informací naleznete ZDE.
 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

 

Do oslav Dne Země 2019 se tradičně zapojila Zdravá města, obce a regiony

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 v USA. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se tradičně ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce společně s místními nevládními organizacemi a školami připravili bohatý program pro širokou veřejnost. Na akcích si účastníci mohli zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojuje také řada odborných partnerů ve městech se svými osvětovými akcemi.

Programy oslav Dne Země ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dze

Více informací o mezinárodních souvislostech kampaně: http://www.earthday.org

 

Webinář NSZM: Jak ušetřit za ENERGETICKÉ služby | duben 2019

Zajímá Vás, jak ušetřit za energetické služby ve městě či obci?

Pak můžete na youtube kanálu NSZM ČR ze záznamu zhlédnout webinář NSZM, který proběhl v pátek 12.4.

Hlavní téma webináře: Financování úspor energie – EPC projekty – konkrétní zkušenosti se zaručenými úsporami

Webinář přinesl odpovědi na tyto otázky:
• Je možné připravit projekty úspor energie tak, že máte úspory zaručené?
• Jsou tyto projekty běžné a realizovatelné v podmínkách ČR?
• Co Vám mohou poskytovatelé energetických služeb nabídnout?
• Jak připravit kvalitní EPC projekt?

Webinářem Vás provedli
. Petr Švec - NSZM ČR
. Jaroslav Klusák - město Litoměřice/ Sdružení energetických manažerů měst a obcí
. Radim Kohoutek – DS ENERGY Consulting/ Asociace poskytovatelů energetických služeb

Více informací naleznete ZDE.

Webinář proběhl ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO, za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii.

 

Publicita Evropská komise a CovM

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019
      WHO Healthy Cities Project
 

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se odhlásit.