Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom Vás seznámili se SOUHRNEM toho nejdůležitějšího, co se událo v roce 2017.
Současně bychom Vám rádi ještě jednou poděkovali za dobrou spolupráci v uplynulém roce.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Jaké akce NSZM nás čekají v prvním pololetí roku 2018

V roce 2018 proběhne řada inspirativních akcí pro nejen pro Zdravá města, obce a regiony, ale všechny zájemce o prezentovaná témata.

..čti více

Stalo se

Služby sítě Zdravých měst, obcí, regionů za rok 2017 v číslech

I v roce 2017 využili členové řadu služeb asociace Národní síť Zdravých měst.

..čti více

Asociace NSZM ČR v minulém roce přijala 4 nové členy

Mezi Zdravá města, obce a regiony se v roce 2017 zařadily obce Bystřice, Červená Voda, město Rožnov pod Radhoštěm a městská část Praha 15.

..čti více

Participace, fóra Zdravých měst, pocitové mapy …

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Fórum Zdravého města proběhlo v roce 2017 na 60 místech s celkovou účastí 4488 občanů. Oblíbená jsou také tzv. mladá a školní Fóra, během nichž o rozvoji obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá. Smyslem akcí je mj. probouzet u všech generací zájem o veřejné dění. K problematice školních Fór, kterých bylo 29 v roce 2017, byl vytvořen propagační film.

..čti více

Kvalita, strategie, řízení a hodnocení – máme co nabídnout

Pro obce a regiony jsme vytvořili a nabízíme řadu praktických nástrojů i ověřených metodických postupů. Hledáme a nabízíme inspirace, jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji a kvalitě života, jak nastavit a řídit žádané procesy v úřadech, jak správně strategicky plánovat a řídit. Spolu s odbornými partnery pomáháme v řadě inovativních témat - v roce 2017 to byla například plánování pro zdraví, adaptace na změny klimatu, plánování a vyhodnocování kultury, indikátory kvality života a jejich benchmarking a mnohé jiné. S městy a pro ně jsme vyvinuli praktické on-line nástroje, například pro pasport nemovitostí, grantové systémy, evaluace projektů z pohledu udržitelného rozvoje a mnohem více…

..čti více

Jak komunikujeme on-line?

Vydali jsme 5 webových Zpravodajů s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo, včetně překladů do anglického jazyka. Zpravodaje byly distribuovány na více než 2000 adres v ČR a 300 adres v zahraničí. Vyhledáváme a propagujeme příklady dobré praxe - na unikátním webovém rozcestníku GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE naleznete 301 tematicky členěných příkladů dobré praxe z 85 míst v ČR i zahraničí a za rok 2017 přibylo 374 nových střípků – drobných projektů, inspirativních akcí či aktivit. Náš INSPIROMAT pro obce a regiony s novinkami distribuujeme všem zájemcům 3x měsíčně.

..čti více

AKCE NSZM 2017: Byli jste u toho s námi? Přidejte se (i) příště!

3x&nbsp;třídenní&nbsp;Školy Zdravých měst<br>
4x&nbsp;osvětové a diskusní akce<br>
12x akreditované kurzy&nbsp;<br>
5x „obhajoby&nbsp;v místě“<br>
1x&nbsp;celostátní konference „Udržitelné město 2017“&nbsp;<br>
7x mezinárodní akce či významné jednání se zahraničními partnery<br>
6x webinář&nbsp;k&nbsp;aktualitám, dotazům a metodickým postupům Zdravých obcí, měst a regionů<br>


<p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p>

..čti více

Co je Zdravé město a NSZM? Nový videospot

<p>Pročíst můžete naše Základní informace s&nbsp;přehledem toho nezákladnějšího o asociaci, jejích členech i aktivitách, zhlédněte náš videospot, který během jedné minuty shrnuje vlastnosti, kterými se Zdravá města, obce a regiony mohou pyšnit, či se na nás kdykoli obraťte a rádi se Vám budeme věnovat.</p>

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj 
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.