Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2016

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom Vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2016.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci v uplynulém roce.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Databáze strategií: 700 aktuálních dokumentů, 200 tisíc návštěv

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií dosáhl rekordního počtu 700 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu zaznamenal již 200 tisíc návštěv. Průměrná návštěvnost Databáze je desetkrát vyšší než ve stejném období minulého roku. Databázi pro MMR spravuje NSZM ČR.

..čti více

AKCE NSZM 2016: Byli jste u toho s námi? Přidejte se (i) příště!

Během roku 2016 proběhly 3 třídenní Školy Zdravých měst, 4 osvětové diskusní akce, 9 akreditovaných vzdělávacích kurzů pro úřady Zdravých měst, 5 „obhajob v místě“, 1 celostátní konference „Udržitelné město 2016“, 4 mezinárodní setkání zástupců asociace.

..čti více

Služby NSZM 2016 v číslech

Konzultace pro členy v místě: 106
Fóra pro veřejnost / počet účastníků: 57 / 4493
Fóra pro mladé: 7 Mladých fór + 7 Školních fór
Celostátní akce k dobré praxi: 5

..čti více

Novinky při hodnocení udržitelného rozvoje měst a regionů

Místní Agenda 21 (MA21) je progresivní metodou a nástrojem řízení kvality veřejné správy. Pomáhá městům, obcím a krajům k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje.

..čti více

Do asociace NSZM ČR vstoupilo v minulém roce 8 nových členů

Novými členy asociace se v roce 2016 stalo 8 měst, obcí a městských částí. Mezi Zdravá města, obce a regiony se zařadily municipality: Benešov, Havlíčkův Brod, Krhová, Lípa, Praha 8, Praha 10, Týnec nad Sázavou a Vyžlovka.

..čti více

Jak NSZM komunikuje?

- Vydali jsme 7 webových Zpravodajů s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo, včetně překladů do anglického jazyka. Zpravodaje byly distribuovány na více než 1000 adres v ČR a téměř 300 adres v zahraničí.
- Provozujeme 11 tematických e­‑mailových konferencí pro všechny, které zajímá udržitelný rozvoj, strategické řízení, zdraví, dobrovolnictví a mnohem více. V našich databázích je registrováno více než 4 500 adres.

..čti více

Nový osvětový FILM k vybraným tématům Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst v závěru roku 2016 připravila ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung osvětový film, který ukazuje některá z témat či principů udržitelného rozvoje v obcích a regionech. Do natáčení se zapojila Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Prachatice a Zdravá městská část Praha 20 - Horní Počernice, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

..čti více

500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií v roce 2016

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií dosáhl v průběhu roku 2016 rekordního počtu 500 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu zaznamenal již 93 tisíc návštěv. Např. při pilotním připomínkování dokumentu „Česká republika 2030“ prostřednictvím Databáze bylo předáno Úřadu vlády 385 připomínek veřejnosti. Návštěvnost Databáze se přitom pětinásobně navýšila proti průměru předchozích měsíců.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj 
© NSZM ČR, 2017

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.