Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2016

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom Vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2016.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci v uplynulém roce.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Databáze strategií: 700 aktuálních dokumentů, 200 tisíc návštěv

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií dosáhl rekordního počtu 700 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu zaznamenal již 200 tisíc návštěv. Průměrná návštěvnost Databáze je desetkrát vyšší než ve stejném období minulého roku.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Správu dat a vývoj Databáze zajišťuje Národní síť Zdravých měst ČR, s využitím dlouhodobých zkušeností z rozsáhlého informačního systému DataPlán NSZM. 

Novinkou v Databázi jsou "strategické mapy", které vizualizují vztahy strategií jednotlivých ministerstev a krajů vůči legislativě a gescím v různých tématech a možnost připomínkování dokumentů v přípravě (tato funkcionalita byla úspěšně otestována na Strategickém rámci ČR 2030).

AKCE NSZM 2016: Byli jste u toho s námi? Přidejte se (i) příště!

 • 3 třídenní Školy Zdravých měst (Litoměřice, Chrudim, Krnov), které jsou součástí profesního akreditovaného vzdělávání a zahrnují vždy také otevřené úvodní semináře zaměřené na aktuální témata. Celkem: 380 účastníků
 • 4 osvětové a diskusní akce: Celkem 225 účastníků
  • Tematická sekce: „Kvalita a strategie" 
  • Kvalitní bydlení ve městech
  • Setkání Zdravých krajů
  • Setkání Zdravých městských částí Prahy
 • 9 akreditovaných vzdělávacích kurzů pro úřady Zdravých měst - „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Celkem: 211 účastníků
 • 5obhajob  v místě“ - Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín a Křižánky představili své praktické postupy, výsledky a zkušenosti (více ZDE).
 • 1 celostátní konference „Udržitelné město 2016 - nejaktivnější města zde přebrala ocenění z rukou zástupců Parlamentu ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra i Národní sítě Zdravých měst. Celkem: 200 účastníků
 • 4 mezinárodní setkání zástupců asociace Zdravých měst se zahraničními partnery
 • 5 webinářů k aktualitám, dotazům a metodickým postupům Zdravých obcí, měst a regionů

Přehled uskutečněných akcí a výstupy z nich naleznete ZDE  

Služby NSZM 2016 v číslech

I v roce 2016 využili členové řadu služeb asociace Národní síť Zdravých měst.

 • Konzultace v místě: 106
 • Fóra pro veřejnost / počet účastníků: 57 / 4493
 • Mladá a školní Fóra: 14 
 • Celostátní akce k dobré praxi: 5
 • Akreditované vzdělávání: 12

Novinky při hodnocení udržitelného rozvoje měst a regionů

Místní Agenda 21 (MA21) je progresivní metodou a nástrojem řízení kvality veřejné správy. Pomáhá městům, obcím a krajům k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje.

-  Připravili jsme pro Vás přehlednou publikaci k MA21 se základními informacemi k jednotlivým kategoriím i kritériím. Prohlédněte či zdarma stáhněte ZDE.

-  Vznikla aktualizovaná Metodika hodnocení udržitelných měst - je podrobným manuálem pro všechny municipality, které chtějí kvalifikovaně měřit svůj postup směrem ke kvalitě života a udržitelnosti. Prohlédněte či zdarma stáhněte ZDE.

-   Nová města zpracovala sebehodnotící audity udržitelného rozvoje  - dle výše uvedené metodiky a její sady návodných otázek a konkrétních indikátorů zmapovalo nově 11 míst aktuální stav i trendy ve vybraných oblastech: Veřejná správa a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí, Globální odpovědnost. Audity byly oponovány schválenými experty, více k tématu ZDE

-  29 míst má zpracován Profil MA21 - nástroj k porovnání aktivit a stavu pokročilých měst, obcí a regionů v rámci této metody.

Do asociace NSZM ČR vstoupilo v minulém roce 8 nových členů

Novými členy asociace se v roce 2016 stalo 8 měst, obcí a městských částí. Mezi Zdravá města, obce a regiony se zařadily municipality: Benešov, Havlíčkův Brod, Krhová, Lípa, Praha 8, Praha 10, Týnec nad Sázavou a Vyžlovka.

Asociace měla k závěru roku 2016 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu v roce 2017 poskytne dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, možnosti zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.

Jak NSZM komunikuje?

Vydali jsme 7 webových Zpravodajů s tím nejaktuálnějším, co se v daných měsících dělo, včetně překladů do anglického jazyka. Zpravodaje byly distribuovány na více než 1000 adres v ČR a téměř 300 adres v zahraničí.

Provozujeme 11 tematických e­‑mailových konferencí pro všechny, které zajímá udržitelný rozvoj, strategické řízení, zdraví, dobrovolnictví a mnohem více. V našich databázích je registrováno více než 4 500 adres.

13 500 lidí si oblíbilo a označilo Facebook NSZM ČR. Je to aktuálně náš nejživější a nejvyužívanější komunikační kanál. Dále spravujeme oblíbené profily Národní sítě Zdravých měst ČR na Linked In či Google+ a rovněž video kanál s aktuálními a zajímavými reportážemi z měst.

Za rok 2016 zaznamenaly naše webové stránky ZdravaMesta.cz 36 350 návštěv.

Cíleně vyhledáváme a propagujeme příklady dobré praxe - na unikátním webovém rozcestníku GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE naleznete 288 tematicky členěných příkladů dobré praxe z 82 míst v ČR i zahraničí a za rok 2016 přibylo 574 nových střípků – drobných projektů, inspirativních akcí či aktivit.

Nový osvětový FILM k vybraným tématům Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst v závěru roku 2016 připravila ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich Böll Stiftung osvětový film, který ukazuje některá z témat či principů udržitelného rozvoje v obcích a regionech. Do natáčení se zapojila Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Prachatice a Zdravá městská část Praha 20 - Horní Počernice, kterým tímto děkujeme za spolupráci.

Film naleznete v Galerii udržitelné město a ve videogalerii NSZM:

[část 1] Odpovědného chování měst (např. systému EMAS v úřadu, podpora fair trade, dobrovolnictví),

[část 2] Udržitelná energetika ve městech,

[část 3] Zapojování veřejnosti do rozvoje měst (např. veřejná fóra, školní fóra, participativní rozpočet).

Je také možné zhlédnout či promítat celý film, zahrnující všechna tři uvedená témata.

500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií v roce 2016

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií dosáhl rekordního počtu 500 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu zaznamenal již 93 tisíc návštěv. Např. při pilotním připomínkování dokumentu „Česká republika 2030“ prostřednictvím Databáze bylo předáno Úřadu vlády 385 připomínek veřejnosti. Návštěvnost Databáze se přitom pětinásobně navýšila proti průměru předchozích měsíců.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.     

Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Databázi  provozuje jako správce Národní síť Zdravých měst ČR na platformě infosystému DataPlán


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj 
© NSZM ČR, 2017

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.