Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2016

Připravujeme

Tematická sekce NSZM ČR: Metody kvality, strategické řízení, smart city, participativní rozpočtování, 19. 5. 2016

Ve čtvrtek 19. května od 10:00 se na Novotného lávce v Praze v budově Českého svazu věděckotechnických společností uskuteční tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Sekce představí problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí. Zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj účastníky seznámí s aktualitami a informacemi o strategickém řízení a metodách kvality, budou informovat o finanční i jiné motivaci obcí, o probíhajících projektech.

..čti více

Zdravá města se již podruhé připojí ke kampani Evropský týden udržitelného rozvoje

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

Jednotlivé aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat všechny státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky i jednotlivci. Zapojit se mohou prostřednictvím akcí či aktivit, které se tematicky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě komerční aktivitou.

..čti více

31. květen: "Světový den bez tabáku" WHO, opět ve Zdravých městech

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se také aktivně hlásí členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM).

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. V letošním ročníku kampaně WHO vyzvala všechny státy, aby se připravily na jednotné standardizované obaly tabákových výrobků. Jednotné obaly jsou důležitým opatřením ke snižování poptávky. Snižují atraktivitu tabákových výrobků a zvyšují účinnost zdravotních varování.

..čti více

Zdravá města se připravují na letošní "Dny bez úrazů" na začátku června

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu.

..čti více

Stalo se

Výroční zpráva NSZM ČR 2015: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

109 konzultací pro členy v místě – 54 Fór pro veřejnost s 4600 účastníky - 9 Fór pro mladé – 5 celostátních akcí k dobré praxi – 12 akreditovaných vzdělávání - 431 strategií - 278 příkladů dobré praxe a 599 střípků - 8 webových Zpravodajů ... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2015. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace. Prohlédněte si naši Výroční zprávu 2015 na webu. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2016. Podrobné informace o programech akcí a následně i přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce ZdravaMesta.cz.

..čti více

Webináře Zdravých měst umožňují sdílení dobré praxe on-line

V roce 2016 pokračuje další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem.

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet lidí v „digitálním prostředí“, aby se ve stanovený čas potkali se svými kolegy a kolegyněmi z dalších Zdravých měst, obcí a regionů.  Efektivně jej využívají ke kladení otázek, zasílání materiálů, a zejména k diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka.

..čti více

Inspirace v oblasti kvalitního bydlení na Valné hromadě Zdravých měst, 19. 4. 2016

Valné hromadě Zdravých měst, která se uskutečnila dne 19. dubna 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy, předcházelo inspirativní diskusní setkání, které uspořádala Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti České komory architektů. Setkání, které neslo název „Kvalitní bydlení ve městech“, se zúčastnilo téměř 80 zájemců o toto aktuální téma.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.