Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I-II/2016

Stalo se

Brno získalo akreditaci VI. fáze Projektu Zdravé město WHO v Evropě

Zdravé město Brno splnilo podmínky certifikace Fáze VI Projektu Zdravé město Světové zdravotní organizace (WHO) a zařadilo se tak mezi šedesátku úspěšných měst v rámci Evropy. V České republice je Brno prvním takto designovaným městem WHO. Podmínky této certifikace pro národní sítě v Evropě splnila také asociace Národní síť Zdravých měst ČR.

..čti více

Hlavní město Praha a NSZM ČR: Setkání Zdravých městských částí k dobré praxi a dotacím

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo v úterý 1. března 2016 v prostorách pražského magistrátu. Akce proběhla pod záštitou radního HMP Ing. Radka Lacka a jejím cílem bylo především sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi spolupráce. Akci, na které se sešla více než padesátka účastníků - zástupců úřadů i volených orgánů městských částí, neziskovek a dalších institucí, zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec. Díky bohatým panelovým diskusím se se zajímavými tématy představilo na deset městských částí Prahy. Účastníci měli rovněž možnost se dozvědět o aktuálních finančních zdrojích vhodných pro rozvoj MA21 a podporu zdraví. 

..čti více

Zdravotní plány online. Inspirujte se

Portál ZdravotniPlan.cz je tematickým webem Národní sítě Zdravých měst ČR. Na jeho vývoji se v průběhu roku 2015 podílela řada odborných partnerů, jako např. Kancelář Světové zdravotní organizace OSN v Praze, Ministerstvo zdravotnictví či Národní síť podpory zdraví. Portál je určen zejména profesionálům v oblasti podpory zdraví a zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které plánování pro zdraví, podpora zdraví a celkově místní rozvoj zajímá, a kteří hledají inspirace a praktické informace.

..čti více

Tradiční setkání Zdravých krajů se uskutečnilo letos v Jihlavě

Dne 16. února 2016 se uskutečnilo již tradiční Setkání Zdravých krajů. Tentokrát jej společně hostili Zdravý Kraj Vysočina a Zdravé město Jihlava. Zástupce Vysočiny a krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, stejně jako zástupce Národní sítě Zdravých měst či odborných institucí jako je CENIA ad. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskovky. Zdravé kraje Jihomoravský, Moravskoslezský i Vysočina i představovaly akce k setkávání měst, obcí a významných partnerů či způsoby medializace aktivit Zdravého kraje včetně využití sociálních sítí jako je Face Book. Mezi zajímavostmi z Moravskoslezského kraje zazněly například čistá mobilita a úspěšný tendr na provozovatele hromadné dopravy v kraji s využitím vozidel na CNG pohon, rozvíjející se energetický management a plán na výpočet uhlíkové stopy úřadu. Jihomoravský kraj zaujal rozběhnutými aktivitami v oblasti prevence drogových a jiných závislostí, kyberšikany či perličkou - včelíny na střeše krajského úřadu.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.