Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2014.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci v uplynulém roce. Do roku právě započatého
přejeme zdraví a úspěchy nejen v pracovním, ale i v osobním životě.

Doufáme, že budeme i nadále společně věnovat energii aktivitám,
které souvisí s udržitelným rozvojem a podporou zdravého životního stylu
ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Fórum Zdravého města je otevřeno názorům obyvatel. Aktivní je zejména mladá generace

V roce 2014 proběhlo Veřejné fórum Zdravého města či obce na 51 místech. Nejvíce účastníků dorazilo na Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice, akci navštívilo na 200 občanů. Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum.  Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje a také pozvánky na akce. 

..čti více

POUR FÉLICITER 2015

Národní síť Zdravých měst ČR děkuje všem svým členům, partnerům a příznivcům za podporu a celoroční přínosnou spolupráci.
Ať i nadále sklízíte ty nejlepší plody pod střechou Zdravých měst, obcí a regionů v Česku.
PF 2015

..čti více

Národní síť Zdravých má 119 členů

..čti více

Úspěchy Zdravých měst na celostátní úrovni

..čti více

Zdravá města se pravidelně setkávají na celostátních akcích. Zváni jsou též všichni zájemci.

..čti více

Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích

K poslednímu listopadovému dni roku 2014 byl ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů z Česka i ze zahraničí s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Téma není nijak nové - řada věcí jak u nás, tak v zahraničí běží dlouhá léta. Nové je však propojení s obcemi a kraji a hledání toho, co jim dobrovolnictví přináší a naopak, co mohou obce a kraje pro dobrovolnictví udělat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohly být v tomto tématu proškoleny stovky zástupců obecních, městských či krajských úřadů,
ale i neziskovek a dalších zájemců po celé ČR. Byly organizovány ukázkové akce, rozběhnuta partnerství obcí a dobrovolnických organizací, vznikly zajímavé publikace pro laiky i odborníky i krátký inspirativní film.

..čti více

Konzultace pro členy sítě Zdravých měst – osobní, telefonické a nově i pravidelné webináře

V roce 2014 byla spuštěna další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem. Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v „digitálním prostředí“, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery. Koordinátoři či další zástupci Zdravých měst, obcí a regionů zde mohou klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2015

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.