Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X-XI/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíce říjen a listopad
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Podzimní školu Zdravých měst v Moravskoslezském kraji navštívila více než stovka účastníků

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskutečnila Podzimní škola Zdravých měst. Akce se konala v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.

Setkání zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentací z oblasti strategického plánování měst a obcí. Upozornil rovněž na inovace, které asociace připravuje v následujícím roce. Aktuality k místní Agendě 21, systém jejího hodnocení v ČR a výsledky hodnocení místní udržitelnosti v roce 2014 představila tajemnice Pracovní skupiny MA21 Marie Petrová. Účastníky uvítal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík (na fotografii) a prostřednictvím filmové prezentace představil Zdravý kraj.

..čti více

V Praze proběhla mezinárodní konference s názvem „Sídliště, jak dál?“

Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu byla mezinárodní  konference, která proběhla v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.

..čti více

Má už Vaše město či kraj svůj Zdravotní plán?

Zdravotní plán je tematická koncepce obce, města či kraje sestavená na základě podrobné analýzy zdravotního stavu obyvatel a obsahující přesně cílené kroky k řešení hlavních problémů. Význam systematického plánování pro zdraví si již uvědomila řada členů NSZM, kteří si zdravotní plány pořídili nebo je již aktualizují. NSZM poskytuje svým členům konkrétní spolupráci a finanční příspěvek pro přípravu zdravotních plánů a analýz zdravotního stavu, kdy je postupováno dle odborného Manuálu pro zdravotní plán města.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.