Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X-XI/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíce říjen a listopad
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Podzimní školu Zdravých měst v Moravskoslezském kraji navštívila více než stovka účastníků

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskutečnila Podzimní škola Zdravých měst. Akce se konala v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Setkání zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentací z oblasti strategického plánování měst a obcí. Upozornil rovněž na inovace, které asociace připravuje v následujícím roce. Aktuality k místní Agendě 21, systém jejího hodnocení v ČR a výsledky hodnocení místní udržitelnosti v roce 2014 představila tajemnice Pracovní skupiny MA21 Marie Petrová. Účastníky uvítal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík (na fotografii) a prostřednictvím filmové prezentace představil Zdravý kraj. Historií a současným využitím Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice provedla Karolína Rycková. 

S úspěšnými aktivitami Zdravého kraje, jako např. se zavedením systému EMAS na krajském úřadě, dotačním systémem či rozvojem elektromobility, seznámil účastníky Daniel Havlík. Na závěr své prezentace převzal, právě za zavedení systému EMAS, z rukou ředitele NSZM ČR ocenění „Dobrá praxe“. Proces realizace MA21 v menší obci a širokou meziobecní spolupráci v rámci mikroregionu představil starosta Zdravé obce Bolatice, a rovněž poslanec PČR, Herbert Pavera. Informační systém pro podporu řízení a rozhodování v úřadě s praktickou ukázkou jeho využití pro realizaci MA21 ve Zdravém městě Kopřivnice prezentoval Aleš Dresler společně s Alexandrem Tolochem. Následně Zbyěk Stanečka představil Projekt Světové zdravotní organizace Zdravá nemocnice realizovaný nemocnicí Valašské Meziříčí. Cílem projektu je podpora zdraví v celostním kontextu a zvyšování povědomí veřejnosti i zaměstnanců nemocnice o zdravém životním stylu. Dopolední blok uzavřel místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jiří Krist. Upozornil na finanční zdroje, které budou moci Místní akční skupiny čerpat v budoucích programech EU na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

V odpoledním bloku seznámil Milan Půček účastníky s připravovanou publikací „Udržitelné finanční řízení obcí a regionů“. Ve své prezentaci se věnoval zásadám zdravého finančního řízení, rozpočtovému procesu a vhodným databázím pro získávání a benchmarking finančních dat. Na velmi přínosnou přednášku navázal Antonín Tym ze Zdravého města Litoměřice prezentací týkající se systému a metodiky posuzování projektů města vůči udržitelnému rozvoji

Následující dny Podzimní školy se uskutečnily praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé a nácvik práce se systémem DataPlán s možností individuálních konzultací.

Prezentace z akce a fotogalerii naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

V Praze proběhla mezinárodní konference s názvem „Sídliště, jak dál?“

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Zpracovávají se pilotní studie na několika místech v ČR, například na Vsetíně, v Mladé Boleslavi, Karlových Varech  či v Praze. Výsledky budou porovnávány se zahraničními zkušenostmi. 

Vyvrcholením projektu byla mezinárodní  konference, která proběhla v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014 a které se zůčastnilo na 200 zájemců z řad odborníků z oboru architektury, zástupců obcí či studentů. V rámci prvního dne konference byly představeny úspěšné projekty a řešení transformace sídlišť ve vybraných evropských městech prezentované zahraničními architekty, teoretiky a zástupci veřejné správy. Vystoupili hosté z Německa, Francie a Nizozemí. Projekty byly prezentovány z několika pohledů - jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy). Další den konference byl věnován dílčím tématům a specifikům  českého prostředí.  Konference se setkala s velikým zájmem účastníků, probíhaly živé diskuse, o téma a výstupy akce projevila zájem i celostátní média.

Více informací o projektu a konferenci naleznete na webu:
www.sidlistejakdal.cz a facebooku: 
www.facebook.com/sidlistejakdal

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


Má už Vaše město či kraj svůj Zdravotní plán?

Stalo se již dobrou vizitkou a nezbytností, že obce i kraje mají svůj strategický plán, který sledují a vyhodnocují, stejně jako plánují i kroky v dalších oblastech, jako je například cestovní ruch, doprava, vzdělávání a další. Plánování pro zdraví, tak podstatné pro kvalitu života, a téma, které všechny obyvatele ovlivňuje, je však zatím tématem jen pomalu se rozvíjejícím. Zdravotním plán vzniká na základě podrobné analýzy zdravotního stavu obyvatel daného regionu a obsahuje přesně cílené kroky k řešení hlavních problémů. Samozřejmě na něj navazuje i to, že by radnice měla k těmto řešením hledat finanční zdroje – ať už formou grantových výzev či jiných pobídek. Význam systematického plánování pro zdraví si již uvědomila řada členů Národní sítě Zdravých měst (NSZM), kteří si zdravotní plány, či profily a analýzy pořídili nebo je již aktualizují. Mezi kraji je to především Vysočina či Liberecký kraj, z měst pak například Brno, Chrudim, Hodonín, Tábor, Strakonice, Prachatice, Litoměřice a další. Zapojená města a kraje ví, že investice do zdraví svých obyvatel se vyplatí.

NSZM posktuje svým členům konkrétní spolupráci a v letošním roce i finanční příspěvek pro přípravu zdravotních plánů a analýz zdravotního stavu, kdy je postupováno dle odborného Manuálu pro Zdravotní plán města. Na tvorbě manuálu se podílela řada odborníků, např. z Kanceláře Světové zdravotní organizace v Praze, Státního zdravotního ústavu a dalších zdravotních institucí v rámci pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.