Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za prázdninové měsíce červenec a srpen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Dobrovolnictví v obcích: konference Zdravých měst a HESTIA v Jihlavě

Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskuteční konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bude představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Budou prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Akci, která navazuje na loňskou konferenci v Soběslavi, pořádá Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny.

..čti více

Kampaň Evropský týden mobility letos pod heslem "Naše ulice, naše volba"

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Kampaň, jejíž součást tvoří také Den bez aut (22. 9.), je koordinována Ministerstvem životního prostředí. Také letos se do obou kampaní zapojují Zdravá města, obce a regiony. Tématem letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility je "Naše ulice, naše volba".

..čti více

Veřejná fóra Zdravých měst, obcí a regionů umožňují občanům společně projednat místní problémy

Veřejné fórum Zdravého města (případně obce nebo regionu) je pravidelným setkáním, během kterého občané diskutují o největších problémech spojených s udržitelným rozvojem a kvalitou života v dané obci. Účastníci fóra hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších odborných institucí.

..čti více

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představí mezinárodní konference

Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu bude mimo jiné i chystaná mezinárodní  konference, která proběhne v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.

..čti více

Beseda v Bratislavě o zkušenostech z 20ti let Zdravých měst v Česku: 17. září

Dne 17. září 2014 představí předseda NSZM ČR, Mgr. Petr Hermann, na besedě v Bratislavě postup Zdravých měst v průběhu 20ti let existence tohoto programu WHO v ČR. Níže naleznete pozvánku na tuto akci. Věříme, že beseda bude zajímavá pro zástupce měst i pro další zájemce z celého Slovenska.

..čti více

Stalo se

Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích představila závěrečná konference projektu

K poslednímu listopadovému dni roku 2014 byl ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů z Česka i ze zahraničí s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Téma není nijak nové - řada věcí jak u nás, tak v zahraničí běží dlouhá léta. Nové je však propojení s obcemi a kraji a hledání toho, co jim dobrovolnictví přináší a naopak, co mohou obce a kraje pro dobrovolnictví udělat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohly být v tomto tématu proškoleny stovky zástupců obecních, městských či krajských úřadů,
ale i neziskovek a dalších zájemců po celé ČR. Byly organizovány ukázkové akce, rozběhnuta partnerství obcí a dobrovolnických organizací, vznikly zajímavé publikace pro laiky i odborníky i krátký inspirativní film.

..čti více

Nové metodické listy a materiály pro Zdravá města k přípravě akcí s mládeží zveřejněny

Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory „SEVER“ připravila pro města a obce nové metodické listy a doprovodné materiály pro pořádání akcí s mládeží. Metodické listy přinášejí přehledné návody, jak uspořádat mladé fórum, či jak je možné průběh mladého fóra obměňovat. Úplnou novinkou je metodický list k přípravě kulatého stolu na téma zaměstnanost mladých. 

..čti více

Publikace Chuťovky pro starostky a starosty – inspirace, jak podpořit aktivitu mladých

Jak zapojit mladé lidi do života obce ukazuje pestrá publikace „Chuťovky pro starostky a starosty“ vydaná společností EDUin, na které úzce spolupracovala NSZM ČR. Publikace představuje projekty čtrnácti neziskových organizací a ukazuje, co dokážou mladí lidé udělat pro své okolí – vlastním nápadem počínaje a úspěšnou realizací konče. Své postupy v této oblasti zde představují i Zdravá města.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.