Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc květen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskuteční v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkají na 25. výroční konferenci, která se uskuteční ve dnech 22.-25. října v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem je "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměří na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce budou sdílet úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhne pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).

..čti více

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskutečnila v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkali na 25. výroční konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.-25. října 2014 v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem bylo "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměřila na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce sdíleli úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhla pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).

..čti více

Kampaň "Dny bez úrazů 2014" se zaměří zejména na bezpečnost dětí

Každoročně na začátku června probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní osvětová kampaň Dny bez úrazů. Předpoklad, že úrazům lze pomocí prevence účinně předcházet, byl v praxi měst mnohokrát ověřen. Dny bez úrazů nabízí řadu akcí, během kterých se děti učí, jak se bezpečně pohybovat v dopravě, ale také na hřišti, v přírodě a doma. Kampaň zahrnuje také aktivity pro další skupiny obyvatel ohrožených úrazy, například seniory. Nedílnou součást kampaně tvoří také praktický nácvik první pomoci při úrazu.

..čti více

Stalo se

31. květen 2014:"Světový den bez tabáku". Jak funguje daň u tabákových výrobků?

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky jako nástroje ke snížení jejich užívání za strany konzumentů. Programy kampaně ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.

..čti více

Veřejná fóra Zdravých měst táhnou. Obyvatelé společně projednávají problémy měst a obcí i návrhy k řešení.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Ve Zdravém městě Litoměřice se letos zúčastnilo Veřejného fóra (20. dubna) více než 200 zájemců, což je zatím rekordní počet v rámci celé ČR.

..čti více

Jak spolupracují města s mladými lidmi? Do Litoměřic toto téma přilákalo řadu zájemců.

Ve čtvrtek 15. května 2014 se ve Zdravém městě Litoměřice uskutečnila Tematická sekce Zdravých měst, věnovaná zapojování mladé generace do rozvoje měst. Akce představila postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. V úvodu účastníky v krásném prostředí gotického Hradu v Litoměřicích přivítal předseda NSZM ČR Petr Hermann a zástupci ministerstev školství i životního prostředí. Ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentoval, jak Zdravá města povzbuzují zdravý patriotismus mladých lidí. Následovaly prezentace Zdravého města Litoměřice. Petr Hermann představil, jak město začalo ve větší míře spolupracovat s mladými, a jak je tato spolupráce prohlubována.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.