Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc březen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Blíží se oslavy Dne Země 2014, zapojí se i Zdravá města

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.

..čti více

Světový den zdraví se v Česku zaměří na nemoci přenášené klíšťaty

Každý rok připadá na 7. duben mezinárodní kampaň Světový den zdraví, koordinovaná Světovou zdravotní organizací (WHO). V letošním roce se kampaň, ke které se hlásí také Zdravá města a obce v České republice, zaměří na nemoci přenášené „biologickými vektory“, především hmyzem a dalšími členovci. Cílem kampaně je zvýšit informovanost o těchto nákazách a možnostech prevence. V Česku se kampaň zaměří na rizika klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Propagátorem kampaně je Státní zdravotní ústav, který nabízí obcím, školám i dalším institucím vzdělávací materiály.

..čti více

Stalo se

Dobrovolnictví v praxi - "Ukliďme Česko" a mnoho dalšího na Jarní škole Zdravých měst

Ve dnech 19. - 21. března 2014 se ve Zdravém městě Prachatice uskutečnila Jarní škola Zdravých měst. Školu zahájil úvodní seminář, který představil příklady dobré praxe z měst a možnosti spolupráce s odbornými partnery. Nejprve účastníky přivítali starosta města Martin Malý a místostarosta Robert Zeman. Představili historii, zajímavosti a aktivity města.  Marie Petrová za MŽP a PS MA21 představila aktuality k místní Agendě 21 a systém hodnocení jednotlivých kategorií. Během dopolední části proběhla panelová diskuse, která představila odborné partnery a různé způsoby zapojení dobrovolníků - například novou kampaň "Ukliďme Česko", do které se mohou zapojovat města, firmy, organizace i jednotlivci.

..čti více

Setkání městských částí ke Zdravému městu poprvé proběhlo pod záštitou Prahy

Ve čtvrtek 13. března 2014 se na Nové radnici v Praze uskutečnilo setkání městských částí Prahy věnované tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21. Jedná se o moderní postupy zaměřené na praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností. Setkání zahájil radní hlavního města Prahy a politika Zdravého města a MA21 Martin Dlouhý (na fotografii). Vyjádřil potěšení, že může účastníky přivítat na akci spolupořádané hlavní městem Praha pod hlavičkou projektu Zdravé město. Ocenil možnost vzájemného sdílení zkušeností a příležitost k dialogu a sbírání podnětů od zástupců městských částí, které setkání přináší.

..čti více

Výstupy mezinárodní konference Evropské sítě Zdravých měst WHO 2013

Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhla v minulém roce ve dnech 20. - 22. září 2013 v tureckém Izmiru pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Konference se zúčastnilo na 270 reprezentantů z 27 zemí – zejména pak zástupců měst, jejich sítí či odborných organizací. Setkání se zaměřilo na diskuse k Projektu Zdravé město v jeho V. fázi a na zhodnocení dosažených aktivit. Ke konferenci byl vydán podrobný materiál shrnující jednotlivé prezentace a výstupy workshopů.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.