Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc leden
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

I v roce 2014 chystáme řadu akcí a aktivit, které jsou otevřeny nejen Zdravým městům,
ale i všem dalším zájemcům o témata podpora zdraví, místní Agenda 21 a strategické řízení
obcí a regionů k udržitelnému rozvoji.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Součástí 10. Národní konference kvality v Hradci Králové bude ocenění Zdravých obcí a regionů

10. Národní konference kvality ve veřejné správě se uskuteční pod záštitou Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Radou kvality ČR, Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové ve dnech 18.–19. února 2014 v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Součástí konference je rovněž tradiční slavnostní večer, na kterém budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013. Oceněny budou také města, obce a regiony, které úspěšně uplatňují místní Agendu 21 jako metodu kvality ve veřejné správě.

..čti více

Aleš Cibulka a Vladimír Hron i letos diskutují se seniory ve Zdravých městech

..čti více

Stalo se

Nové portály plné inspirací: „Město přátelské seniorům“, „Město a pohyb“ " i „Město mladým“

Národní síť Zdravých měst dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe z různých oblastí a získané informace účelně propojuje. Během loňského podzimu byl zprovozněn tematický portál Města přátelská seniorům, na kterém lze najít mnoho informací, které se týkají této problematiky seniorů. Příklady dobré praxe, ale i řadu dalších informací, statistických dat a partnerů tak naleznete na jednom místě. Na tento portál již velmi brzy naváží další tematické weby NSZM ČR, které budou věnovány oblasti podpory pohybu všech generací či zapojování mladých do rozvoje míst, kde žijí.

..čti více

Jedním z témat Zdravých obcí a regionů v roce 2014 je i udržitelný cestovní ruch

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj bude Národní síť Zdravých měst ČR v letošním roce hledat drobné inspirace i dlouhodobě osvědčené zkušenosti z oblasti udržitelného cestovního ruchu a turistiky v obcích a regionech České republiky.
Ať už se jedná o zajímavé počiny z oblasti budování netradičních turistických či cyklo stezek, o různé formy propagace regionu, která přitáhne návštěvníky, udrží či vybuduje nová pracovní místa a současně zachovává a dále rozvine přírodní o kulturní rozmanitost daného prostředí – všechno toto právem patří mezi oblasti, které stojí za to aktivně podporovat.

..čti více

Hledá se dobrá praxe Zdravých měst! Oblast dobrovolnictví, zapojování mladých a mnohé další

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.