Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc leden
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

I v roce 2014 chystáme řadu akcí a aktivit, které jsou otevřeny nejen Zdravým městům,
ale i všem dalším zájemcům o témata podpora zdraví, místní Agenda 21 a strategické řízení
obcí a regionů k udržitelnému rozvoji.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Součástí 10. Národní konference kvality v Hradci Králové bude ocenění Zdravých obcí a regionů

10. Národní konference kvality ve veřejné správě se uskuteční pod záštitou Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Radou kvality ČR, Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové ve dnech 18.–19. února 2014 v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Součástí konference je rovněž tradiční slavnostní večer, na kterém budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013. Oceněny budou také města, obce a regiony, které úspěšně uplatňují místní Agendu 21 jako metodu kvality ve veřejné správě.

Program a registrační formulář naleznete na stránkách www.kvalitavs.cz.

Aleš Cibulka a Vladimír Hron i letos diskutují se seniory ve Zdravých městech

Již pátým rokem se ve Zdravých městech setkávají senioři s populární dvojicí Aleš Cibulka + Vladimír Hron a diskutují s nimi o svých možnostech v daném městě či regionu. Diskuse v konkrétním Zdravém městě se vždy účastní také vedení radnice, lidé ze sociálních služeb, lékaři a mnoho dalších zajímavých hostů. Témata rozhovoru určuje publikum, mluví se převážně o službách pro seniory, ale také o možnostech volného času, seniorských kavárnách či tanečních pro velmi pokročilé, vzdělávání a kurzech, výletech, zájezdech ap. A co by to bylo za zábavný pořad, kdyby se v něm také nezpívalo a netančilo! Ohlasy diváků jsou velice příznivé, návštěvníci akcí oceňují zejména pozitivní atmosféru pořadu a mnoho zajímavých informací.

Přesvědčte se sami, že lze diskutovat "Zábavně o stáří", a navštivte tento pořad během letošního roku. Všechny srdečně zveme, vstupné je symbolické a každý účastník obdrží hodnotný dárek.

Plán jarních představení 2014: 26. 2. Jesenice, 19. 3. Šlapanice, 23. 4. Znojmo, 21. 5. Boskovice, 18. 6. Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Stalo se

Nové portály plné inspirací: „Město přátelské seniorům“, „Město a pohyb“ " i „Město mladým“

Národní síť Zdravých měst ČR dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe z různých oblastí a získané informace účelně propojuje. Během loňského podzimu byl zprovozněn tematický portál, na kterém lze najít mnoho informací, které se týkají problematiky seniorů. Příklady dobré praxe, ale i řadu dalších informací, statistických dat a partnerů naleznete na jednom místě na novém webu Zdravých měst Města přátelská seniorům. Tematický portál slouží zástupcům měst i jejich úřadů, ale i všem dalším organizacím jako inspirace pro jejich aktivity přátelské k seniorům. Města se tak mohou dále učit, jak vycházet vstříc seniorům a jak využít potenciál, který senioři pro společnost představují.

Na "Města přátelská seniorům" již velmi brzy naváží další tematické weby NSZM ČR, které budou věnovány dalším tématům významným pro rozvoj obcí a měst. Prvním z nich je téma, které NSZM ČR rozvijí ve spolupráci s Univerzitou Palackého a její Katedrou rekreologie a bude zaměřen na inspirace v oblasti podpory pohybu všech generací. Portál "Město a pohyb" bude spuštěn v první polovině roku 2014. Dalším významným tématem, které NSZM ČR ve spolupráci s organizací SEVER dlouhodobě řeší, je téma zapojování mladých do rozvoje míst, kde žijí. Portál „Město mladým“ tak opětovně sdruží pod jednu střechu příklady dobré praxe s dalšími souvisejícími informacemi.

Věříme, že uvedené weby zaujmou i Vás, případně že nabídnete své zkušenosti či inspirace ostatním.

Jedním z témat Zdravých obcí a regionů v roce 2014 je i udržitelný cestovní ruch

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj bude Národní síť Zdravých měst ČR v letošním roce hledat drobné inspirace i dlouhodobě osvědčené zkušenosti z oblasti udržitelného cestovního ruchu a turistiky v obcích a regionech České republiky.

Ať už se jedná o zajímavé počiny z oblasti budování netradičních turistických či cyklo stezek, o různé formy propagace regionu, která přitáhne návštěvníky, udrží či vybuduje nová pracovní místa a současně zachovává a dále rozvine přírodní či kulturní rozmanitost daného prostředí – všechno toto právem patří mezi oblasti, které stojí za to aktivně podporovat. Patří sem aktivity, které hledají vyváženost mezi ochranou přírody, rozvojem regionu, mezi zájmy podnikatelů i samotných návštěvníků. V ČR se takovýchto projektů děje spousta, rádi je budeme sbírat a propagovat.

K tomuto tématu NSZM ČR připravuje současně i tematickou e-mailovou konferenci na adrese www.ZdravaMesta.cz/ekonf, kam se budou moci přihlásit všichni zájemci o dané téma a mohou tak dostávat relevantní novinky, informace, pozvánky na akce či například vypisované granty a programy.

Sledujte web Národní sítě Zdravých měst ČR i Databázi DobráPraxe.cz, případně se se svými náměty obracejte přímo na info@nszm.cz

Aktivity jsou spolufinancovány z prostředků dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro nestátní neziskové organizace 2014.
logo_mmr.jpg

Hledá se dobrá praxe Zdravých měst! Oblast dobrovolnictví, zapojování mladých a mnohé další

Databáze Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz obsahuje mimo jiné příklady dobrovolnických aktivit z různých míst republiky i ze zahraničí. Inspiraci z této oblasti shromažďuje NSZM ČR i nadále, databáze je ale otevřena také pro další příklady z měst, obcí a regionů České republiky. Uvítáme například další inspiraci k tématu zapojování mladých do dění v obci.

Internetová databáze na adrese www.DobraPraxe.cz obsahuje již více než 230 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje měst, obcí a regionů. Naleznete zde příklady z oblastí jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas, ale také dobrovolnické aktivity, úpravy veřejných prostranství a další. Databáze nezapomíná ani na tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.