Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2013.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci nejen v uplynulém roce, ale během celého období
dvaceti let působení naší asociace v ČR.

Doufáme, že budeme i nadále společně věnovat energii aktivitám,
které souvisí s udržitelným rozvojem a podporou zdravého životního stylu
ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Národní síť Zdravých měst ČR letos opět posílila a má již 115 členů

..čti více

Zdravá města bodovala v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni

..čti více

Jaké jsou možnosti po ukončení studia, pokud nemám zaměstnání? Mladí lidé diskutují s odborníky a zástupci Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst se spolu se svými členy v roce 2013 zaměřila na velmi aktuální téma, kterým je nezaměstnanost, tedy konkrétně nezaměstnanost mladých lidí, čerstvých absolventů škol. Mladí po ukončení studia jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce, bez praxe a zkušeností těžko hledají zaměstnání. Jedním z problémů je také jejich nedostatečná informovanost o možnostech, které se jim po ukončení studia nabízí, a kde mohou hledat pomocnou ruku. Právě této skutečnosti se snaží vyjít vstříc kulaté stoly na téma zaměstnanost mladých lidí pořádané za metodické pomoci a facilitační pomoci NSZM a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory v jednotlivých městech.

..čti více

Veřejné fórum Zdravého města s lidmi o problémech a jejich řešení

..čti více

Dění ve Zdravých městech a jejich dobrou praxi můžete sledovat na mnoha informačních kanálech

Informace o jednotlivých Zdravých městech a regionech, jejich příklady dobré praxe, kampaně i strategické dokumenty, stejně tak jako aktuální snímky z webkamer? To vše a mnohem více se dozvíte přímo na profilech, jednotlivých členů asociace na stránkách Národní sítě Zdravých měst ČR. Další zajímavé informace z měst jsou k nalezení na www.DobraPraxe.cz či www.DataPlan.info.
Zdravá města využívají v posledních letech k širší propagaci svých aktivit také krátká videa, ať už jako atraktivní pozvánky na akce nebo stručné a přehledné reportáže z dění v obci. Na stránce www.ZdravaMesta.cz/video naleznete videogaleriis příspěvky, které slovem i obrazem přibližují to co, pojem Zdravá obec, město, region v praxi znamená. Velké úspěchy, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí, zaznamenává také prezentace asociace Zdravých měst na sociální síti Facebook.
Zjistěte více o jednotlivých info-kanálech asociace, zapojte se.

..čti více

Pour féliciter 2014

Přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.