Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc říjen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

 Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Workshop zaměřený na komunitní bydlení (nejen) pro seniory

Dne 21. listopadu 2013 se v Brně uskuteční workshop s názvem "Komunitní bydlení (nejen) pro seniory". Cílem workshopu je představit koncepty a formy komunitního bydlení. Účastníci se seznámí s teoretickým rámcem, dozvědí se o možnostech architektonických konceptů, nebo o dalších socioekonomických souvislostech komunitního bydlení. Prezentované budou jak příklady ze zahraničí, tak i nová koncepce bydlení pro seniory zpracovaná MPSV ČR či zkušenosti s přípravou modelového řešení komunitního bydlení pro seniory v Brně. Součástí workshopu je odpolední moderovaná diskuze. Akce je plánována pro aktivní účast 15 - 20 osob, doporučujeme včasnou registraci.

..čti více

Podzimní škola a Valná hromada Zdravých měst již příští týden v Hodoníně

..čti více

Konference o spolupráci škol, měst a obcí – přijdte si vyslechnout zajímavé příklady

Konference s názvem "Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí" se uskuteční 14. listopadu 2013 v Praze, v konferenčním centru PwC Česká republika. Na přípravě akce, která je určena zejména starostům, místostarostům a úředníkům městských samospráv, se podílí řada odborných neziskových i dalších organizací, které dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží i s obcemi. Národní síť Zdravých měst ČR bude v rámci panelové diskuse k tématu "Měníme prostředí, kde žijeme" prezentovat zkušenosti s Mladými fóry, která zapojují studenty do rozhodování o rozvoji města či obce.

..čti více

Stalo se

Informace o Zdravých krajích a jejich obcích nově a přehledně v DataPlánu NSZM

Národní síť Zdravých měst se snaží své portály, ať už samotný web asociace s informacemi o členech a akcích, Databázi Dobrápraxe.cz či infosystémy pro strategické řízení DataPlan.info a Databáze strategií programovat tak, aby jejich využití bylo efektivní a přehledné a zde zanesené informace byly navzájem propojeny. Na základě diskuse se Zdravými kraji tak v DataPlánu NSZM vznikly tzv. „info-portály krajů“.

..čti více

Zdravá města zajímají názory mladých lidí

Stále více Zdravých měst se v současné době snaží zapojovat do veřejného dění všechny generace, včetně mladých lidí. Právě aktivní zapojování veřejnosti do místního dění je také jedním z hlavních cílů měst realizujících program místní Agenda 21. Osvědčeným příkladem takové aktivity je pořádání každoročně se opakujících „Veřejných fór“ s občany, tedy akcí, kde mohou občané diskutovat nad celkovým rozvojem města spolu s úředníky a politickými představiteli. Výstupem akce je formulace 10 nejzásadnějších návrhů na zlepšení fungování a rozvoje města, které se jeho vedení zavazuje v následujícím roce řešit. Obdobné akce pořádají Zdravá města i pro mladé lidi a tzv. Mladá fóra se setkávají s velkým zájmem ze strany studentů.

..čti více

V říjnu proběhla tradiční kampaň na podporu zdravého životního stylu: Dny zdraví

K tradiční kampani Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, se letos přihlásilo 27 Zdravých měst a obcí. V rámci kampaně se konaly nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, jako třeba pochody, společná cvičení apod., ale také např. různé ochutnávky zdravých potravin. Během kampaně Dny zdraví si mohli občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program byl tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.
Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dzd, kde jsou shromážděny programy a vyhodnocení z akcí.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodaje NSZM ČR: 
https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj

Navštivte další informační servery NSZM ČR: 
www.facebook.com/NSZM.CZ / www.ZdravaMesta.cz/video

© NSZM ČR, 2013 

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.