Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc září
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Současně dovolte, abychom po nedávno proběhlé jubilejní konferenci
i tímto číslem Zpravodaje otevřeli 20. výročí působení asociace Zdravých měst,
obcí a regionů v České republice. Děkuji vám za dosavadní podporu a spolupráci.

 Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Podzimní školu a Valnou hromadu Zdravých měst přivítá v listopadu Hodonín

Ve dnech 6.-8. listopadu 2013 se ve Zdravém městě Hodonín bude konat jako již tradičně na konci roku Podzimní škola Zdravých měst. Akci zahájí úvodní seminář, který nejprve představí novinky v místní Agendě 21, dále se bude věnovat tématům dobrovolnictví a zapojování veřejnosti do místního dění. Představeny budou i konkrétní příklady dobré praxe, například z Prahy 14 téma aktivizace veřejnosti na sídlištích či Litoměřice a jejich inspirativní seniorské aktivity. Na odpoledne prvního dne je pro zájemce připraven i doprovodný workshop na téma "Komunitní dobrovolnictví - jak na to?", vedený partnerskou organizací HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem. První den Podzimní školy je otevřený všem zájemcům z obcí či regionů, škol, neziskových organizací a dalších odborných institucí. Současně proběhne v Hodoníně i podzimní zasedání Valné hromady, otevřené pouze zástupcům členských obcí a regionů.

..čti více

V první polovině října probíhá tradiční kampaň Dny zdraví

Zejména v první polovině října probíhá tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na ochutnávku zdravých potravin. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

..čti více

Stalo se

Nový portál pro inspiraci: „Města přátelská seniorům“

Města, obce i regiony mají mnoho možností, jak vytvořit prostředí příznivé pro seniory. Odstranění bariér, dostatečná nabídka zdravotních a sociálních služeb, ale také třeba volnočasových aktivit, to vše přispívá ke zkvalitnění života seniorů. Národní síť Zdravých měst dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe, mimo jiné z oblasti péče o seniory. Získané inspirace, ale i řadu dalších informací, dat a partnerů naleznete nyní "pod jednou střechou" na novém webu Národní sítě Zdravých měst ČR "Města přátelská seniorům", který byl spuštěn u příležitosti Mezinárodního dne seniorů od 1. října 2013.

..čti více

Zdravá města se představují i na YouTube

Zdravá města využívají v posledních letech k širší propagaci svých aktivit také krátká videa, ať už jako atraktivní pozvánky na akce nebo stručné a přehledné reportáže z dění v obci. Na stránce www.ZdravaMesta.cz/video naleznete přehled toho nejzajímavějšího - vybraná videa asociace, která slovem i obrazem přibližují to co, pojem Zdravá obec, město, region v praxi znamená.. Zmíněný videokanál je příležitostí, jak aktivity dále propagovat, jak se inspirovat. Uvítáme samozřejmě i další příspěvky, které tímto způsobem prezentují mezinárodní program Zdravé město.

..čti více

20. Jubilejní konference asociace Zdravých obcí a regionů proběhla v Olomouci

PŘEHLÍDKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ a REGIONŮ v Česku

20. Jubilejní konference NSZM ČR 2013 se uskutečnila letos ve dnech 18. a 19. září v Olomouci. Dvoudenní akci zahájila přehlídka nejpokročilejších měst, obcí a regionů, které jsou držiteli kategorie „B“ místní Agendy 21. Na přehlídku navázala slavnostní recepce spojená s oslavou 20 let asociace NSZM ČR. Program druhého dne akce byl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci věnován tématu podpory pohybové aktivity na národní úrovni a možnostem uplatnění v praxi obcí a regionů.

..čti více

Zdravá města mají nového oficiálního partnera v oblasti seniorských aktivit

NSZM aktivně spolupracuje s řadou odborných partnerů, ať už ministerstev, jejich odborných organizací, univerzitních pracovišť, celostátních neziskových organizací a dalších expertních organizací. Nově bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care - CELLO). Tato instituce je specializovaným interdisciplinárním výzkumným pracovištěm Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, zaměřuje se na analýzu otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti. Spolupráce s NSZM se zaměří na témata jako je podpora zdraví seniorů, aktivní stárnutí nebo konkrétní program Město přátelské seniorům.

..čti více

Během Evropského týdne mobility byly rozdány také ceny v soutěži Cesty městy

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodaje NSZM ČR: 
https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj

Navštivte další informační servery NSZM ČR: 
www.facebook.com/NSZM.CZ / www.ZdravaMesta.cz/video

© NSZM ČR, 2013 

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.