Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VI/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc červen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

Současně dovolte, abychom vám za tým Kanceláře NSZM ČR popřáli příjemné
prázdninové měsíce, a společně s dalším číslem Zpravodaje se s vámi budeme těšit
na viděnou opět v září.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

POVODNĚ: Zdravá města, obce a regiony si vzájemně pomáhají

V letech 1997 a 2002 postihly Česko velké povodně. Zdravá města, obce a regiony si vždy navzájem pomáhaly při odstraňování škod po tehdejších záplavách. V současné době jsme (doufejme) po nejhorší etapě povodní 2013, ale mnoho práce na odstranění následků je před našimi členy a místními organizacemi. Jistě se jim bude hodit podpora a pomoc.

NSZM ČR proto zprovozňuje speciální e-mailovou adresu: POVODNE@NSZM.CZ
/ instrukce k využívání - viz "více" /

Chceme v tomto okamžiku upozornit, že NSZM není jen odbornou platformou municipalit, ale také sítí spolupráce a solidarity mezi obcemi. Věříme, že využijete Kancelář NSZM jako zprostředkovatele pomoci tam, kde je to potřeba. Jsme tu pro vaše požadavky i nabídky, které rádi předáme jiným členům, kteří je mohou využívat.

..čti více

Stalo se

Hlavní město Praha je novým členem asociace Zdravých měst ČR

Hlavní město Praha se vstupem do asociace Národní síť Zdravých měst ČR zařadilo mezi evropské metropole, které se hlásí k mezinárodnímu Projektu Zdravé město WHO. Praha má nyní možnost podporovat aktivity mnoha městských částí, které se již zapojily do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Zájem o členství v Národní síti Zdravých měst se zvyšuje i u dalších velkých měst a krajů. V nedávné době vstoupil do asociace Moravskoslezský kraj a také další krajské město - Statutární město Liberec. NSZM má v současnosti 113 členů, včetně Prahy, pěti krajů a řady velkých měst. V souhrnu zastupují členská města, obce a regiony v asociaci již více než polovinu České republiky (56% populace).

..čti více

Podívejte se na nový klip prezentující výsledky studie o životním stylu dětí v Česku

Nově zvěřejněný promo klip obsahuje základní informace o výsledcích mezinárodní výzkumné studie HBSC (The Health Behavior in School-aged Children), která se zabývá životním stylem u dětí školního věku. Studie vychází ze stanoviska Světové zdravotní organizace (WHO), že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Klip je výsledkem spolupráce zástupců Univerzity Palackého v Olomouci, a Kanceláře WHO v České republice, na jeho vzniku se podílela také Národní síť Zdravých měst.

..čti více

Na Letní škole Zdravých měst se diskutovalo o podpoře zdraví, vyloučených lokalitách, čisté mobilitě i bydlení

Letní školu Zdravých měst 2013 zahájil úvodní seminář, který se věnoval tematice strategického plánování a řízení měst a obcí. Více než 70 účastníků z celé ČR si vyslechlo informace z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, od odborných partnerů z Regionálního environmentálního centra, české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj či Asociace pro sociální začleňování. Součástí akce byly zajímavé prezentace hostitelského města Mladá Boleslav a spolupráce se Škoda Auto, v jejímž školicím areálu Na Karmeli celá třídenní akce zástupců obcí a regionů probíhala. Další dva dny probíhaly tréninkové bloky pro začátečníky i pokročilé na témata medializace a PR či rétorika.

..čti více

Spolupráce v podpoře zdraví či v sociální oblasti stvrzena dohodou. Národní síť Zdravých měst má nové oficiální partnery.

Národní síť Zdravých měst ČR staví nejen na výměně dobrých praxí svých členů i ostatních obcí a regionů, ale také na aktivní spolupráci s řadou odborných partnerů, ať už ministerstev, jejich odborných organizací, univerzitních pracovišť, celostátních neziskových organizací a dalších expertních organizací. S těmi nejvýznamnějšími z nich, na národní i mezinárodní úrovni, uzavírá dohody či memoranda o vzájemné spolupráci. Těmi prozatím posledními bylo Ministerstvo zdravotnictví či Agentura pro sociální začleňování.

..čti více

Zaměstnanost mladých je ve Zdravých městech aktuálním tématem

Zdravá města se v rámci své činnosti snaží do dění ve městech zapojovat i mladou generaci a zajímat se o názor mladých lidí na život ve městě, včetně problémů, které mladé lidi v současné době trápí. Jedním z velmi aktuálních témat je právě zaměstnanost mladých a možnosti uplatnění na pracovním trhu. Mají vůbec mladí lidé dostatek informací o možnostech, které se jim po ukončení nebo již v průběhu studia nabízejí?Odpovědět na tuto otázku mají za cíl kulaté stoly zaměřené na téma zaměstnanost mladých. Akce jsou připravovány jednotlivými městy ve spolupráci s NSZM ČR a Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Litoměřice. Cílem kulatých stolů je, aby se mladí lidé společně s odborníky z jednotlivých oblastí zamysleli nad možnostmi, které se jim nabízejí po ukončení studia, a k jednotlivým oblastem sepsali souhrn základních informací. Jako hlavní možnosti pro mladé nezaměstnané byly vytipovány tyto oblasti: využít poradenských služeb poskytovaných úřadem práce, další studium, rekvalifikace, vlastní podnikání, dobrovolnická činnost.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ, www.ZdravaMesta.cz/video)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.