Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc květen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Podpora zdraví v obcích bude jedním z témat Letní školy Zdravých měst

Ve dnech 12. - 14. června 2013 se ve Zdravém městě Mladá Boleslav bude konat Letní škola NSZM, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Letní školu zahájí úvodní seminář, který bude věnován tematice strategického plánování měst a obcí a také budou představeny novinky v místní Agendě 21. Svou činnost budou také prezentovat vybraní odborní partneři, se kterými mohou města a obce spolupracovat při svých aktivitách. Zazní příspěvky věnované tématům sociálního začleňování, čisté mobility a udržitelnosti z pohledu firem. Bude také představen konkrétní příklad Zdravé firmy Škoda Auto. Odpolední blok bude věnován tematice podpory zdraví v obcích.

..čti více

Zdravá města se připravují na letošní "Dny bez úrazů"

Kampaň „Dny bez úrazů“, ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň "Na kolo jen s přilbou".

..čti více

Stalo se

"Světový den bez tabáku 2013" se zaměřil na zákaz reklamy a nekuřácké restaurace

Kampaň Světový den bez tabáku, zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků, připadá každoročně na 31. květen. Světový den bez tabáku je podporován Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Kampaň upozorňuje nejen obecně na rizika spojená s kouřením, ale také na aktuální témata, jako je omezení reklamy na tabákové výrobky nebo zákaz kouření v restauracích. Ve Zdravých městech, obcích a regionech byla tradičně přichystána řada osvětových akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých. Programy kampaně ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.

..čti více

Česká Fairtradová města se připojila ke světové deklaraci

..čti více

Databáze DobráPraxe.cz obsahuje více než 200 inspirativních příkladů

..čti více

Fórum Zdravého města: informace o čtyřiceti setkáních na jedné stránce

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.