Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc duben
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

O rozvoji dobrovolnictví a veřejné služby bude diskutovat Tematická sekce NSZM

Dne 16. května 2013 od 10.00 hod. se v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce uskuteční Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst s názvem "Veřejná služba a dobrovolnictví v obci - současný stav a možnosti rozvoje v praxi obcí". Akce je připravována ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA a jejím cílem je představit postupy a inspirace, jak lze efektivně využívat potenciál veřejné služby a dobrovolnictví v obcích.

..čti více

"Světový den bez tabáku" bude letos zaměřen na zákaz reklamy

Kampaň Světový den bez tabáku, zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků, připadá každoročně na 31. květen. Světový den bez tabáku je podporován Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zákazu reklamy na tabákové výrobky včetně propagace a sponzorství. Součástí kampaně na národní úrovni bude také seminář v Senátu Parlamentu ČR. Ve Zdravých městech, obcích a regionech se tradičně chystá řada osvětových akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých. Programy kampaně ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.

..čti více

Mládež v akci? Ve Zdravých městech to platí

Zdravá města, obce a regiony dlouhodobě spolupracují se svými mladými obyvateli, a to na konkrétních kampaních či akcích, ale i na plánování toho, co se má v té či oné obci zlepšit. Tzv. Mladá fóra, kde jsou účastni žáci a studenti základních středních škol, již standardně ve Zdravých městech doplňují podobně laděné akce s „dospěláky“. V letošním roce tak například mladí „vyhlasovali“ v Chrudimi palčivé problémy, jako je např. výstavba venkovních sportovišť, zastavování orné půdy nebo zvýšení rozpočtu městské policie. Také v jiných městech probíhají podobné akce, mladí se účastní i „dospěláckých“ veřejných projednání, kde mají svůj vlastní diskusní stůl. Během Fóra Zdravého města Jilemnice například mladí vydiskutovali a vyhlasovali problémy jako zlepšení stavu autobusového nádraží nebo zřízení WiFi na frekventovaných místech. Tam, kde už se chtějí města zaměřit na konkrétní řešení, jsou pořádány i tematicky laděné kulaté stoly, například na téma Bezpečná cesta do školy a další.

..čti více

"Férová snídaně" proběhne také ve Zdravých městech

..čti více

Stalo se

Národní síť Zdravých měst a regionů výrazně posílila. Novým členem je Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je pátým členským krajem Národní sítě Zdravých měst ČR. Přirozeně tak doplňuje již dlouholetého člena - kraj Vysočina, i další regiony - Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský. Asociaci aktuálně tvoří 112 členů s pokrytím 47 % populace České republiky.

..čti více

PoRŮZNU ...

Chcete navštívit Fórum Zdravého města a vidět, jak plánují města se svými obyvateli?
Průběžně aktualizované termíny Fór naleznete na stránkách www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě.
Na nedávném a velice úspěšném Fóru v Litoměřicích se sešlo na 170 osob, podívejte se, o čem místní diskutovali a jaké problémy řešili.

Nové inspirace naleznete i v Databázi DobráPraxe, která obsahuje řadu zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. K aktuálnímu datu zde naleznete 196 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Inspiací pro Vás mohou být i stručné „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky, čím lze ostatní inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce databáze nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

..čti více

Valná hromada asociace NSZM ČR schválila Výroční zprávu 2012 a zvolila novou Radu

Dne 24. dubna 2013 se se v Jihlavě uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR. Na zasedání byla projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, služby asociace pro členy, byl zhodnocen rok 2012 a byla schválena Výroční zpráva asociace. Na akci byli představeni noví členové NSZM ČR a spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni. Valná hromada NSZM ČR současně volila zástupce do Rady a Revizní komise pro období 2013-2015. Před samotným začátkem zasedání byl připraven informační a diskusní blok na téma "Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech", který představil vhodné aktivity pro města a možnosti odborné spolupráce s Katedrou rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.