Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc duben
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

O rozvoji dobrovolnictví a veřejné služby bude diskutovat Tematická sekce NSZM

Dne 16. května 2013 od 10.00 hod. se v budově Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce uskuteční Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst s názvem "Veřejná služba a dobrovolnictví v obci - současný stav a možnosti rozvoje v praxi obcí".  Cílem akce, připravované ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA, je představit osvědčené postupy a nabídnout inspiraci, jak efektivně využívat potenciál veřejné služby a dobrovolnictví v obcích.

V dopolední části programu budou za účasti zástupců Generálního ředitelství Úřadu práce ČR představeny novinky a doporučení k veřejné službě a hlavní přínosy a překážky rozvoje dobrovolnictví. Poté bude následovat panelová diskuse se zástupci GŘ ÚP, Ministerstva vnitra, dobrovolnických organizací, obcí a regionů. Odpoledne budou prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých obcí a organizací s ukázkami zapojení konkrétních cílových skupin dobrovolníků - mladých lidí, seniorů či firemních zaměstnanců.

Akce je podpořena finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.), zástupcům dobrovolnických center či jejich organizací a programů i všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti.

Program akce a možnost registrace naleznete zde.

"Světový den bez tabáku" bude letos zaměřen na zákaz reklamy

Kampaň Světový den bez tabáku, zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků, připadá každoročně na 31. květen. Světový den bez tabáku je podporován Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zákazu reklamy na tabákové výrobky včetně propagace a sponzorství. Součástí kampaně na národní úrovni bude také seminář v Senátu Parlamentu ČR.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech se tradičně chystá řada osvětových akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

  • Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Den Země prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.
  • Programy kampaně Světový den bez tabáku ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Mládež v akci? Ve Zdravých městech to platí

Zdravá města a regiony dlouhodobě spolupracují se svými mladými obyvateli, a to na konkrétních kampaních či akcích, ale i na plánování toho, co se má v té či oné obci zlepšit. Tzv. Mladá fóra, kde jsou účastni žáci a studenti základních středních škol, již standardně ve Zdravých městech doplňují podobně laděné akce s „dospěláky“. V letošním roce tak například mladí „vyhlasovali“ v Chrudimi palčivé problémy, jako je např. výstavba venkovních sportovišť, otázka zastavování orné půdy nebo návrh na zvýšení rozpočtu městské policie. Také v jiných městech probíhají podobné akce, mladí se účastní i „dospěláckých“ veřejných projednání, kde mají svůj vlastní diskusní stůl. Během Fóra Zdravého města Jilemnice například mladí vydiskutovali a hlasovali k problémům jako zlepšení stavu autobusového nádraží nebo zřízení WiFi na frekventovaných místech. Tam, kde už se chtějí města zaměřit na konkrétní řešení, jsou pořádány i tematicky laděné kulaté stoly, například na téma bydlení mladých či bezpečná cesta do školy a další.

Díky projektu Národní sítě Zdravých měst ČR, který je financován z programu Mládež v akci je možné podpořit v letošním i příštím roce uspořádání několika takovýchto fór pro mladé. Konkrétně jsou plánovány tyto akce: 6. 5. Mladé fórum v Jihlavě, 23. 5. v Říčanech, 10. 6. v Uherském Brodě, 27. 9. ve Slaném, 9. 10. v Táboře a koncem roku také v Pelhřimově.

Tematicky laděné kulaté stoly jsou nově připravovány ve spolupráci s tradičním partnerem NSZM ČR – Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Litoměřice. Akce otevřou mimo jiné téma zaměstnanosti mladých a jejich uplatnění po ukončení vzdělání. Na těchto kulatých stolech pak budou města spolupracovat nejen se zástupci škol, ale i příslušného úřadu práce, místními zaměstnavateli i dobrovolnickými organizacemi. První akce proběhne před prázdninami právě v Litoměřicích, další zájemci budou následovat.

"Férová snídaně" proběhne také ve Zdravých městech

Na řadě míst České republiky se 11. května opět uskuteční Férová snídaně. Akce si klade za cíl propagovat princip fair trade, tedy nákup výrobků zejména ze zemí třetího světa za spravedlivé ceny vůči jejich výrobcům. Účastí na Férové snídani dávají lidé najevo podporu odpovědné spotřebě, důstojné práci a dodržování lidských práv. Pro účast na Férové snídani stačí připravit cokoli z "fairtradových" surovin a společně pak posnídat na veřejném místě v obci, například v parku formou pikniku. Je také možné využít místních surovin, neboť princip férového obchodu je podobný jako podpora lokálních a regionálních výrobků přímo v ČR. Účastí na Férové snídani slaví tisíce lidí Světový den pro fair trade.

Podrobné informace a přehled míst, kde se letos Férová snídaně uskuteční, naleznete na stránce www.ferovasnidane.cz. Férová snídaně proběhne v těchto Zdravých městech: Brno, Frýdek-Místek, Hlučín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Litoměřice, Mladá Boleslav, Opava, Orlová, Pelhřimov, Prostějov, Příbram, Štětí, Třebíč, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí a Vsetín.

Stalo se

Národní síť Zdravých měst a regionů výrazně posílila. Novým členem je Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je pátým členským krajem Národní sítě Zdravých měst ČR. Přirozeně tak doplňuje již dlouholetého člena - kraj Vysočina, i další regiony - Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský. Asociaci aktuálně tvoří 112 členů s pokrytím 47 % populace České republiky.

Informace o Moravskoslezském kraji a aktivity v oblasti udržitelného rozvoje, mezinárodního programu místní Agenda 21 a dalších projektů představil na jednání Valné hromady NSZM ČR náměstek Daniel Havlík, který má ve své gesci např. dopravu, životní prostředí a zemědělství. Mezi současnými aktivitami zmínil i připravovaný projekt elektromobility. Kraj také již delší dobu finančně podporuje projekty místní Agendy 21 ve svých městech, dlouhodobě se účastní akcí NSZM ČR a s asociací spolupracuje na řadě témat jako je například udržitelná spotřeba a výroba. Náměstek Daniel Havlík ke členství v sítí Zdravých obcí a regionů dodává: „Moravskoslezský kraj se celé řadě aktivit spojených právě se členstvím v NSZM ČR aktivně věnoval už před vstupem do této asociace. Například jako první kraj v České republice má na svém úřadu zaveden systém environmentálního řízení a auditu EMAS. Čtvrtým rokem realizuje aktivity spojené s místní Agendou 21, což je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji. Jsem rád, že dnes je již zavedenou praxí projednávání strategických dokumentů kraje se zapojením veřejnosti, což přispívá ke kvalitnější identifikaci potřeb všech zainteresovaných subjektů a nalezení vzájemně přijatelného řešení“ .

Vstup Moravskoslezského kraje je pro asociaci i její jednotlivé členy velikým přínosem. Věřím, že vzájemně budeme sdílet řadu inspirací a aktivit a že tak bude i posílena spolupráce krajů na aktivitách souvisejících s udržitelným rozvojem, podporou zdraví a místní Agendou 21“, doplňuje Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

PoRŮZNU ...

Chcete navštívit Fórum Zdravého města a vidět, jak plánují města se svými obyvateli? Průběžně aktualizované termíny Fór naleznete na stránkách www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě. Na nedávném a velice úspěšném Fóru v Litoměřicích se sešlo na 170 osob. Podívejte se, o čem místní diskutovali a jaké problémy řešili – zde.

Nové inspirace naleznete i v Databázi DobráPraxe, která obsahuje řadu zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. K aktuálnímu datu zde naleznete 196 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Inspirací pro Vás mohou být i stručné „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky kde a jak se inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce databáze nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

Valná hromada asociace NSZM ČR schválila Výroční zprávu 2012 a zvolila novou Radu

Dne 24. dubna 2013 se se v Jihlavě uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR. Zástupci členských obcí a regionů byli na zasedání informováni o postupu mezinárodních programů Zdravé město WHO a místní Agenda 21, o spolupráci na národní i mezinárodní úrovni a o službách, které asociace svým členům nabízí. V prezentacích ředitele Petra Švece bylo vyhodnoceno dění v uplynulém roce, členové pak schválili Výroční zprávu asociace za rok 2012. Ta podrobně mapuje uskutečněné akce, aktivity a projekty, služby pro členy či spolupráci s partnery a je ke stažení zde. Valná hromada byla významná i volbou vedení asociace a jejích orgánů - Rady a Revizní komise. V Radě NSZM ČR tak pro následující dvouleté volební období zasednou zástupci měst Hodonín, Chrudim, Kopřivnice, Kroměříž, Letovice, Litoměřice, Vsetín, Obce Bolatice a Kraje Vysočina. Revizní komisi tvoří zástupci Města Štětí, Mikroregionu Drahanská vrchovina a Obce Křižánky. Předsedou asociace zůstává Mgr. Petr Hermann, zastupitel Litoměřic, místopředsedy pak Petr Řezníček, starosta Chrudimi, a Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina.

Před samotným začátkem zasedání byl připraven i informační a diskusní blok na téma "Podpora pohybových aktivit ve městech", který představil vhodné aktivity pro města a možnosti odborné spolupráce s Katedrou rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímavou prezentaci a nabídku spolupráce pro všechna Zdravá města a kraje přednesl Mgr. Zdeněk Hamřík, vedoucí výše zmíněné katedry.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.