Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


II/2013
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc únor
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Městské části Prahy budou diskutovat o vyváženém rozvoji, o podpoře pohybu i dalších tématech

Ve čtvrtek 7. března 2013 se v Praze 21, Újezdě nad Lesy, uskuteční Setkání městských částí Prahy, které pořádá MČ Praha 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci. Tématem setkání je realizace místní Agendy 21 na úrovni městských částí, strategický rozvoj či podpora pohybových aktivit. K podpoře pohybových aktivit vystoupí zástupce katedry rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík. Své zkušenosti a příklady dobré praxe k tématu plánování s veřejností a příprava strategického plánu představí například zástupci městských částí Praha 12 či Praha 10. Na programu budou i další témata jako je příprava naučných stezek nebo komunitní terénní práce pro prevenci sociopatologických jevů.

Akce je bez účastnického poplatku, je určena nejen zástupcům městských částí hl. města Prahy, ale i spolupracujícím organizacím či institucím a všem dalším zájemcům.

Program akce naleznete zde.

Akce je součástí projektu „Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

 

Jarní škola Zdravých měst se uskuteční koncem března v Třeboni

Ve dnech 20. - 22. března 2013 se ve Zdravém městě Třeboň uskuteční Jarní škola NSZM, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Jarní školu zahájí úvodní seminář, který se bude věnovat tematice strategického plánování měst a obcí, představí novinky v místní Agendě 21 a odborné partnery, se kterými mohou města a obce spolupracovat při svých aktivitách. Zazní příspěvky věnující se tematice skupinového bydlení pro všechny generace, cyklistiky ve městech a kultury a umění ve městech. Zajímavé projekty představí i zástupce Zdravého města Třeboň.

Druhý den Jarní školy bude věnován praktickým tréninkům pro začátečníky i pokročilé. Pro začátečníky je připraven pracovní blok s názvem "Komunikace s veřejností", na kterém budou představeny a procvičeny základní principy komunikace a prezentace. Blok pro pokročilé je nazván "Role koordinátora a vyjednávání" a bude věnován především způsobům vyjednávání v úřadu, radě a zastupitelstvu a obhajování pozic a aktivit Zdravého města a MA21. Závěrečný den školy se uskuteční nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma.

Více informací naleznete zde.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  Informace a střípky
 

Zástupci Zdravých měst a krajů získali řadu ocenění za kvalitní postupy ve veřejné správě

Ocenění úspěšných místních samospráv je tradiční součástí programu Národní konference kvality ve veřejné správě. V rámci udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci bylo opět oceňováno zavádění metody místní Agenda 21 (MA21), tedy praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráce úřadů s veřejností. Mezi oceněnými za rok 2012 měli výrazné zastoupení členové NSZM, kteří letos ovládli kategorii inovací, kde získali čtyři ze šesti udělených cen.

Stříbrnou cenu (Organizace dobré veřejné služby) za kvalitu ve veřejné správě oceňují za realizaci MA21 získala Zdravá města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravé město Chrudim (EMAS).

Bronzovou cenu (Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby) za uplatňování MA21 převzali zástupci Zdravých měst Hlučín, Prachatice, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zdravé městské části Praha Libuš a Praha 21. Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě převzali zástupci Zdravých měst Jilemnice (EMAS), Strakonice (benchmarking/benchlearning) a Zdravého Jihomoravského kraje (ISO/IEC 27001:2005).

Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2012 získala Zdravá města Prachatice (e-Utility report), Strakonice (Společný grant města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské) Zdravý Jihomoravský kraj (Protikorupční politika Jihomoravského kraje – aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje proti korupci) a Zdravý Plzeňský kraj (Centralizace poskytování ICT služeb pro zřizované organizace územního samosprávného celku).

9. Národní konference kvality ve veřejné správě proběhla pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. Pořadateli byli Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Rada kvality ČR. Cílem soutěže o ceny Ministerstva vnitra je podpořit ty úřady, které hledají a nacházejí cesty k dosažení kvality ve veřejné správě. O ceny Ministerstva vnitra loňském roce soutěžilo celkem 38 organizací. V kategorii stříbrného stupně soutěžilo 12 organizací, o bronzový stupeň se ucházelo 18 soutěžících a v kategorii inovace bylo zařazeno 8 organizací. Další informace naleznete na stránkách www.kvalitavs.cz

 

Zdravé kraje sdílely v Plzni své zkušenosti s realizací místní Agendy 21

V úterý 12. února 2013 se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo pravidelné Setkání Zdravých krajů. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy a inspirace v rozvoji mezinárodních programů Zdravý kraj a místní Agenda 21 právě na regionální úrovni. Letošním tématem setkání byla mj. i podpora dobrovolnictví a přenos zkušeností z praxe. Své osvědčené postupy prezentovali zástupci kraje Plzeňského, Jihomoravského, Libereckého a kraje Vysočina.

Plzeňský kraj mimo témata spolupráce s neziskovými organizacemi představil také úspěšný projekt Bezpečný kraj, zaměřený na poskytování finančních prostředků městům a dalším organizacím kraje na aktivity prevence a osvěty v oblasti bezpečnosti. Doposud tak bylo rozděleno více než 20 mil Kč. V rámci akce byly prezentovány zajímavé materiály např. z oblasti bezpečnosti seniorů či letáky s tipy a radami pro rodiče k tématu bezpečného zacházení dětí s internetem a využívání sociálních sítí jako je Facebook ad. Liberecký kraj se prezentoval řadou aktivit s důrazem na význam zapojení veřejnosti do aktualizace Programu rozvoje kraje. Jihomoravský kraj mimo aktivity jako je setkávání Zdravých měst a obcí a tematická finanční podpora letos spolupořádal také Národní konferenci kvality. Zástupci Kraje Vysočina zmínili zajímavé aktivity přeshraničního projektu MAG 21, zaměřeného na rozvoj místní Agendy 21 ve venkovském prostoru spolu s rakouským partnerem. V Kraji Vysočina nedávno proběhlo Fórum Zdravého kraje, na němž bylo účastníky vytipováno 10 největších problémů regionu. Zástupci Kraje Vysočina zmínili také existenci neformálního orgánu pro rozvoj dobrovolnictví a spolupráci se sociální komisí Rady kraje.

Zástupci krajů dále diskutovali řadu témat jako je pravidelné setkání Zdravých obcí ve svém regionu, zapojování veřejnosti, mediální propagace a kampaně na podporu témat udržitelného rozvoje, příprava zdravotní politiky  kraje či spolupráce se studentskými parlamenty.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Program a prezentace ke stažení zde

 

Studenti i dospělí sestavují žebříčky největších problémů na Fóru Zdravého města

Fórum Zdravého města je příležitostí pro občany k vytipování největších problémů v dané obci a také k ověření, jak zastupitelstvo naložilo s problémy, které byly z pohledu veřejnosti nejpalčivější v minulých letech. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Samotné veřejné setkání je rovněž společenskou událostí, které se kromě vedení města či obce účastní také zástupci škol, neziskových organizací a dalších subjektů, které v daném místě působí.

Ve Zdravém města Prachatice se 14. února konalo dopoledne Studentské fórum Zdravého města, doplněné tematickou výstavou dětských prací k "Evropskému roku občanů 2013". O problémech hlasovali mladí lidé zábavnou formou pomocí plastových lahví, které měly za cíl upozornit na problematiku recyklace odpadů.

"Dospělácké" Fórum Zdravého města se v Prachaticích konalo již počtvrté. Akce, která proběhla rovněž 14. února, se zúčastnila téměř stovka občanů a také zástupci vedení města. Veřejné setkání oživila premiéra filmu „Evropský rok občanů 2013, aneb národnosti v Prachaticích“, jehož obsahem jsou názory a reakce cizinců na dění v Prachaticích. Ve výsledném desateru problémů se objevila témata jako např. obnova lázní, otevření knihovny nebo finanční podpora sociálních služeb ze strany města.

Široké spektrum problémů vzešlo také z Fóra Zdravého města Moravská Třebová, které se konalo 25. února. Zatímco v minulých letech se mezi deseti nejpalčivějšími pojmenovanými problémy objevovaly evergreeny jako chybějící sál pro tanec, nutnost opravy bývalého dětského oddělení nemocnice a krytý bazén, letos bylo vše jinak. První místa v žebříčku desítky zásadních třebovských problémů obsadily záležitosti praktického života jako vysoká cena vodného a stočného a málo pracovních příležitostí.

Další Fórum Zdravého města se v nejbližším období uskuteční v těchto místech:

BŘEZEN:
Dačice (13. 3.)
DUBEN:
Chrudim (3. 4.), Hlučín (9. 4.), Bolatice (10. 4.), Jilemnice (11. 4.), Praha 21 (15. 4.), Praha-Libuš (17. 4.), Uherské Hradiště (22. 4.), Jihlava (23. 4.)
KVĚTEN:
Praha 18 - Letňany (13. 5.), Přeštice (14. 5.), Mladá Boleslav (15. 5.), Kopřivnice (20. 5.), Orlová (21. 5.), Letovice (22. 5.), Praha 14 (23. 5.), Říčany (27. 5.)

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

  WHO Healthy Cities Project