Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období
nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zdravé kraje budou v Plzni sdílet své zkušenosti s realizací Agendy 21

..čti více

Na 9. Národní konferenci kvality v Brně budou oceněny postupy ke kvalitě obcí a regionů

..čti více

Jaké akce nás čekají v nejbližším období?

..čti více

Od února budou probíhat Fóra Zdravých měst 2013 a také speciální kulaté stoly mládeže

..čti více

Stalo se

Zdravá města a regiony se budou věnovat tématu dobrovolnictví a veřejné služby

Dobrovolnictví se v posledních letech rozvíjí nejen v neziskové či firemní sféře, ale i v obcích a krajích, kde může být velkou příležitostí k rozvoji řady aktivit. Podobně je tomu i u veřejné služby, která aktuálně, bohužel, zaznamenává výrazné změny a přináší řadu komplikací nejen pro samotné žadatele o zaměstnání, kteří o veřejnou službu mají zájem, ale i pro obce a regiony, které tuto činnost organizují. I přes tyto obtíže představuje jak veřejná služba, tak dobrovolnictví velkou výzvu k řešení řady témat právě v obcích. Národní síť Zdravých měst proto připravila společně s partnery HESTIA o.s. – Národním dobrovolnickým centrem a zahraničními partnery C.A.R.D.O. ze Slovenska a asociací Zdravých měst Baltského regionu projekt "Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?". V projektu budou v následujících dvou letech shromažďovány příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí k tématu dobrovolnictví.

..čti více

Zdravá města uspěla v mezinárodní olympiádě měst a byla oceněna i OSN v Česku

Ve středu 23. ledna 2013 byla ve společenských prostorách Kanceláře OSN v Praze slavnostně oceněna Zdravá města Chrudim a Jihlava za výsledky dosažené v mezinárodní soutěži OSN „The LivCom Awards 2012“. Soutěž je světovou olympiádou měst, soupeřících v různých disciplínách souvisejících se zlepšováním životního prostředí a zvyšováním kvality života obyvatel. Chrudim ve své kategorii v hlavní soutěži měst zvítězila, Jihlava obsadila třetí místo. Obě Zdravá města dosáhla na nejvyšší příčky i v dalších disciplínách. Chrudim se stala nejúspěšnějším účastníkem olympiády ve své velikostní kategorii. Slavnostnímu ocenění měst, které bylo organizováno Kanceláří WHO v ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Národní sítí Zdravých měst ČR, propůjčil záštitu hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.