Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období
nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zdravé kraje budou v Plzni sdílet své zkušenosti s realizací Agendy 21

V úterý 12. února 2013 se uskuteční v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje akce Setkání Zdravých krajů 2013. Cílem setkání je sdílet osvědčené postupy a inspirace v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci místní Agendy 21 v daném kraji. Letošním tématem setkání je podpora dobrovolnictví – přenos zkušeností z praxe krajů. Své osvědčené postupy budou prezentovat zástupci jednotlivých krajů. Akce je určena zástupcům Zdravých krajů - koordinátorům, politikům a dalším spolupracujícím osobám a partnerským institucím.

Více informací nalezente zde.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Na 9. Národní konferenci kvality v Brně budou oceněny postupy ke kvalitě obcí a regionů

Pod záštitou Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Radou kvality ČR, Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brno se ve dnech 19.–21. února 2013 uskuteční 9. Národní konference kvality ve veřejné správě. Akce se bude konat v prostorách Orea hotelu Voroněž v Brně. Součástí konference je rovněž tradiční slavnostní večer, na kterém budou předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2012 a dále ceny Personalista veřejné správy a cena hejtmana Jihomoravského kraje. Oceněny budou také města, obce a regiony, které úspěšně uplatňují místní Agendu 21 jako metodu kvality ve veřejné správě.

Program a registrační formulář naleznete na stránkách www.kvalitavs.cz. Registrace probíhá do 4. února 2013.

Jaké akce nás čekají v nejbližším období?

Během následujících měsíců proběhne řada zajímavých akcí nejen pro členy NSZM. Kromě již zmíněné Národní konference kvality ve veřejné správě a Setkání Zdravých krajů si Vás dovolujeme upozornit na následující akce:

  • Setkání městských částí Prahy (7. března 2013, Újezd nad Lesy)
  • Jarní škola NSZM (20.-22. března, Třeboň)
  • Zábavně o stáří s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem (Liberec 13. 2., Český Brod 14. 3., Hlučín 17. 4., Frýdek-Místek 15. 5., Letovice 5. 6.)

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete zde.

Od února budou probíhat Fóra Zdravých měst 2013 a také speciální kulaté stoly mládeže

Fórum Zdravého města je pravidelné každoroční setkání, v jehož průběhu určují obyvatelé města, obce či regionu "10P" – desatero problémů, které považují v místě jejich bydliště za nejpalčivější. Pořadí problémů je následně ověřováno anketou, do níž se zapojí širší okruh občanů, a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Fórum Zdravého města je inspirativním setkáním obyvatel města, obce či regionu, zástupců samosprávy, ale i škol, neziskových organizací či firem působících v daném místě.

Také v roce 2013 budou probíhat ve Zdravých městech tzv. „mladá Fóra“, která probíhají obdobným způsobem jako „dospělácká“ Fóra - ostatně i těchto veřejných setkáních se mladí lidé účastní a formulují své problémy v diskusi. V roce 2013 budou v rámci projektu „Mládež v akci? Ano, v obci!“ probíhat také kulaté stoly na téma uplatnění mladých na trhu práce.

Na začátku roku 2013 se uskuteční Fóra Zdravého města v těchto místech:

ÚNOR:
Prachatice (14. 2.), Moravská Třebová (25. 2.)
BŘEZEN:
Dačice (13. 3.)
DUBEN:
Chrudim (3. 4.), Hlučín (9. 4.), Bolatice (10. 4.), Jilemnice (11. 4.), Praha 21 (15. 4.), Praha-Libuš (17. 4.), Uherské Hradiště (22. 4.), Jihlava (23. 4.)

Stalo se

Zdravá města a regiony se budou věnovat tématu dobrovolnictví a veřejné služby

Dobrovolnictví se v posledních letech rozvíjí nejen v neziskové či firemní sféře, ale i v obcích a krajích, kde může být velkou příležitostí k rozvoji řady aktivit. Podobně je tomu i u veřejné služby, která aktuálně, bohužel, zaznamenává výrazné změny a přináší řadu komplikací nejen pro samotné žadatele o zaměstnání, kteří o veřejnou službu mají zájem, ale i pro obce a regiony, které tuto činnost organizují. I přes tyto obtíže představuje jak veřejná služba, tak dobrovolnictví velkou výzvu k řešení řady témat právě v obcích. Národní síť Zdravých měst proto připravila společně s partnery HESTIA o.s. – Národním dobrovolnickým centrem a zahraničními partnery C.A.R.D.O. ze Slovenska a asociací Zdravých měst Baltského regionu projekt "Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?". V projektu budou v následujících dvou letech shromažďovány příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí k tématu dobrovolnictví.

V pilotních Zdravých městech Prachatice, Opava, Vsetín, Ústí nad Labem, ve Zdravém kraji Vysočina a v Soběslavi budou probíhat typové projekty jako ukázky fungování dobrovolnictví a veřejné služby v praxi. Ve spolupráci se zahraničními partnery bude zpracována metodika pro obce a kraje, příklady dobré praxe budou shrnuty v přehledné publikaci. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z projektů Mezinárodní spolupráce.

Na dobrovolnictví navazují i další aktivity a témata, které asociace Zdravých měst a regionů dlouhodobě řeší. Tím je například oblast aktivního stárnutí, ale i spolupráce s mladou generací a podpora jejich zapojování do dění ve městě. K těmto tématům se i v roce 2013 připravuje řada akcí a aktivit.

Zdravá města uspěla v mezinárodní olympiádě měst a byla oceněna i OSN v Česku

Ve středu 23. ledna 2013 byla ve společenských prostorách Kanceláře OSN v Praze slavnostně oceněna Zdravá města Chrudim a Jihlava za výsledky dosažené v mezinárodní soutěži OSN „The LivCom Awards 2012“. Soutěž je světovou olympiádou měst, soupeřících v různých disciplínách souvisejících se zlepšováním životního prostředí a zvyšováním kvality života obyvatel. Finále letošní soutěže OSN "LivCom" – The International Awards for Liveable Communities ("Město, kde stojí za to žít") se v roce 2012 konalo ve městě Al Ain. Zdravé město Chrudim dosáhlo nejvyššího ocenění, když získalo mimo jiné první místo v hlavní soutěži měst (v kategorii 20 tis. až 75 tis. obyvatel). Druhé místo patřilo městu Kogarah City z Austrálie a třetí místo získalo Zdravé město Jihlava. Obě Zdravá města dosáhla na nejvyšší příčky i v dalších disciplínách. Chrudim se stala nejúspěšnějším účastníkem olympiády ve své velikostní kategorii.

Slavnostnímu ocenění měst, které bylo organizováno Kanceláří WHO v ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Národní sítí Zdravých měst ČR, propůjčil záštitu hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Obě oceněná města jsou aktivními členy Národní sítě Zdravých měst ČR, a podílí se tak na realizaci jednoho z programů Světové zdravotnické organizace, který podporují zdravý životní styl svých obyvatel cestou zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Světová zdravotní organizace řadí tu českou mezi tři vůbec nejúspěšnější a nejaktivnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy - nejen díky vysokému počtu členů, kterých je k dnešnímu dni již 107, ale také kvůli mnoha ukázkovým aktivitám, které jsou inspirací i pro ostatní země“, zdůraznila Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v ČR.

Informace k soutěži včetně kompletního přehledu výsledků v jednotlivých kategoriích naleznete na stránce http://www.livcomawards.com.

Video ze slavnostního ocenění měst naleznete zde


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.