Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce dubna 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Strategické plánování a řízení v obcích bude tématem květnového semináře NSZM ČR

..čti více

Ve Zdravých městech proběhne Férová snídaně, podporující princip spravedlivého obchodu

Férová snídaně, která se uskuteční 12. května na řadě míst České republiky, propaguje princip fair trade, tedy nákupu výrobků zejména ze zemí třetího světa za spravedlivé ceny vůči jejich výrobcům. Účastí na Férové snídani dávají lidé najevo podporu odpovědné spotřebě, důstojné práci a dodržování lidských práv. Princip Férové snídaně je jednoduchý – lidé připraví cokoli z "fairtradových" surovin a společně posnídají na veřejném místě v obci, například v parku formou pikniku. Je také možné využít místních surovin, neboť princip férového obchodu je podobný jako podpora lokálních a regionálních výrobků přímo v ČR. Férová snídaně je oslavou Světového dne pro fair trade.

..čti více

V Petrohradě se uskuteční pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst

..čti více

Kampaň Světový den bez tabáku se zaměřuje na zdravotní rizika kouření

Na poslední květnový den připadá každoročně osvětová kampaň zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň Světový den bez tabáku je podporovaná Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). U příležitosti kampaně se každoročně koná řada osvětových akcí ve Zdravých městech, obcích a regionech. Probíhají „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

..čti více

Stalo se

Valná hromada NSZM schválila Výroční zprávu za rok 2011

Během jarního zasedání Valné hromady NSZM byla představena a schválena výroční zpráva této asociace. Dokument obsahuje aktuální informace o poslání a činnosti asociace i jejích členů, včetně aktivit na národní a mezinárodní úrovni. Výroční zpráva NSZM za rok 2011 se věnuje službám pro členy, hospodaření a vedení projektů nebo spolupráci s odbornými partnery. Rok 2011 byl z pohledu NSZM úspěšný, asociace měla na konci roku rovných 100 členů. V roce 2011 dosáhla více než třetina členů NSZM pokročilých umístění v rámci Kritérií místní Agendy 21. Členové NSZM uspěli také v řadě dalších oblastí a získali významná ocenění v různých soutěžích. Výroční zpráva NSZM dále informuje např. o nové Databázi strategií, jejíž první verze byla v loňském roce spuštěna.

..čti více

Jak poznat, že je město udržitelné? Metodika je na světě

V březnu 2012 byla po dvouleté práci expertů z univerzit a dalších odborných pracovišť, ale i praktiků z měst schválena "Metodika pro hodnocení kategorie A místní Agendy 21". Národní síť Zdravých měst proto ve spolupráci se společností Integra Consulting a řadou univerzitních expertů i dalších zástupců odborných pracovišť navrženou Metodiku otestovala v praxi. Čtveřice měst – Kopřivnice, Litoměřice, Chrudim a Vsetín – v průběhu roku 2011 hodnotila jednotlivé oblasti života města dle sady navržených ukazatelů a nechala si tato sebehodnocení oponentně posoudit. Tento postup je ojedinělý i v rámci Evropy. Existuje řada hodnocení na vybraná témata či souhrnné indexy nejpokročilejších měst, avšak tento postup detailního hodnocení jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje je inspirativní i pro řadu dalších zemí.

..čti více

V Jihlavě proběhl celostátní workshop Zdravých měst k přípravě strategií

Dne 24. dubna 2012 proběhlo v Jihlavě v budově Krajského úřadu kraje Vysočina jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR, během kterého byla projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21. Bylo představeno 6 nových členů NSZM i výsledky spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni. Valná hromada schválila Hospodaření za rok 2011 a Roční účetní závěrku za rok 2011. Zasedání Valné hromady NSZM předcházel odborný workshop k tématu strategického plánování, kterého se zúčastnilo více než 50 zástupců členských obcí a regionů NSZM.

..čti více

Fórum Zdravého města zapojuje občany do řešení místních problémů

..čti více

Databáze DobráPraxe.cz nabízí inspiraci z různých oblastí rozvoje

..čti více

Ve Zdravých městech a obcích probíhaly oslavy Dne Země

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.